cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová vakcína by mohla nabídnout "levnejsí a úcinnejsí" lécbu vysokého cholesterolu

Priblizne 73,5 milionu dospelých v USA má vysokou hladinu "spatného" cholesterolu, ale pouze 1 z 3 má pod kontrolou stav. V nové studii vedci odhalí vývoj vakcíny, která by podle nich mohla nabídnout levnejsí a úcinnejsí alternativu ke stávající lécbe snizující cholesterol.
Bylo zjisteno, ze nová vakcína dramaticky snizuje hladinu cholesterolu u mysí a opic, coz naznacuje, ze by to u cloveka mohlo udelat stejne.

V casopise Vakcína, spoluautorka studie Dr. Bryce Chackerianová - oddelení molekulární genetiky a mikrobiologie na univerzite v New Mexico - a kolegové odhalili, jak nová vakcína výrazne snízila hladinu lipoproteinu s nízkou hustotou (LDL) cholesterolu jak u mysí, tak u makaku rhesus makak.

LDL cholesterol se bezne oznacuje jako "spatný" cholesterol; vysoká hladina LDL cholesterolu muze zpusobit tvorbu plaku v tepnách, coz zvysuje riziko srdecního záchvatu, mrtvice a srdecních onemocnení - coz je hlavní prícina smrti v USA.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mají lidé s vysokým LDL cholesterolem dvakrát vyssí pravdepodobnost vývoje srdecních onemocnení nez pacienti s normálními hladinami.

Zatímco zmeny v zivotním stylu, jako je prijetí zdravé stravy a zvysování fyzické aktivity, jsou klícem k udrzení normálních hladin cholesterolu, mnoho lidí uzívá statiny ke snízení LDL cholesterolu. Statiny pusobí blokováním enzymu, který je v játrech potrebný k produkci cholesterolu.

I kdyz statiny mohou být úcinné, doktor Chackerian a kolegové poznamenávají, ze nepracují pro kazdého a mohou zpusobit závazné vedlejsí úcinky, vcetne bolesti svalu, poskození jater, potízí s trávením a zvýseného rizika diabetu.

Ale tým ríká, ze jejich vakcína - která pusobí inhibicí cholesterolu regulujícího proteinu v krvi nazvaného PCSK9 (proprotein convertase subtilisin / kexin typ 9) - muze poskytnout úcinnejsí alternativu k statinum.

Vakcína "muze mít zásadní dopad na zdraví po celém svete"

Pro jejich studii výzkumníci vytvorili vakcínu proti bakteriofágum (VLP), která produkuje silné protilátkové odpovedi proti PCSK9.

PCSK9 pracuje navázaným na receptor LDL cholesterolu v krvi. V játre LDL receptor úcinne odstranuje LDL cholesterol z krve, ale kdyz se k nemu pripojuje PCSK9, jiz nemá tuto schopnost. Zablokováním PCSK9 - coz nová vakcína delá - LDL receptor muze delat svou práci.

Rychlá fakta o cholesterolu
  • Méne nez polovina dospelých v USA s vysokým LDL cholesterolem dostává lécbu
  • Nicméne procento Americanu lécených vysokým LDL cholesterolem vzrostlo z pouhých 28,4% v letech 1999-2002 na 48,1% v letech 2005-2008
  • Vsichni dospelí by meli kontrolovat hladinu cholesterolu kazdých 5 let.

Dalsí informace o cholesterolu

Pri testování jedné dávky vakcíny u mysí starsích 4 az 6 týdnu zjistil tým významne snízenou hladinu LDL cholesterolu. Pri kombinaci se statiny objevil tým, ze vakcína zpusobila jeste vetsí snízení LDL cholesterolu mezi 9-17 letými makaky rhesus. Zjistení naznacují, ze vakcína muze také snízit hladinu cholesterolu u lidí, podle výzkumníku.

"Jedna z nejzajímavejsích vecí této nové vakcíny je, zdá se, mnohem úcinnejsí nez samotné statiny," ríká Dr. Chackerian.

Nová ockovací látka není první lécbou snizující hladinu cholesterolu, která má být vyvinuta, která je zamerena na PCSK9. V srpnu schválila Úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) lécivou látku evolocumab (znacka Repatha), která pouzívá monoklonální protilátky k blokování PCSK9 a snízení LDL cholesterolu.

FDA schválil lécivý prípravek, který má být uzíván spolecne se zdravou výzivou a maximálne tolerovanou statinovou terapií pro dospelé s genetickou predispozicí k vysokému cholesterolu, stejne jako pacientum s srdecním infarktem a srdecním onemocnením, kterí vyzadují dalsí snízení LDL cholesterolu.

Nicméne doktor Chackerian a kolegové se domnívají, ze jejich vakcína muze být nejen úcinnejsí nez takové lécení, ale muze být také mnohem levnejsí alternativou, poznamenat, ze terapie na bázi monoklonálních protilátek mohou pacientovi stát více nez 10 000 dolaru rocne.

"Zatímco rozvinutý svet muze být schopen tyto náklady udrzet, náklady budou pravdepodobne velkou prekázkou pro pouzívání takových léku v rozvojovém svete," ríkají autori. "Naproti tomu bylo prokázáno, ze ockování proti sirokému spektru prevázne infekcních prenosných nemocí je slucitelné s infrastrukturou zdravotní péce ve vyspelém a rozvíjejícím se svete."

V komentári k jejich celkovým zjistením vedci rekli:

"Údaje zde uvádené u mysí a makaku poskytují dukaz o dukazu, ze vakcína zamerená na PCSK9 muze úcinne snizovat hladinu lipidu a pracovat synergicky se statiny.

Pouzití vakcín zalozených na VLP zamerených na peptid PCSK9 by proto mohlo slouzit jako nákladove efektivní alternativa k jiným terapím a mohlo by vést k siroce pouzitelnému prístupu zalozenému na vakcínách pro kontrolu hypercholesteremie [vysokého cholesterolu] a kardiovaskulárního onemocnení. Pokud bude tento prístup úspesný, bude mít zrejme velký dopad na lidské zdraví po celém svete. "

Vedci plánují provést dalsí testování vakcíny u makaku a doufají, ze se budou rozvíjet s vývojem vakcín tím, ze se spojují s obchodními partnery.

Jeden ze trí detí v Anglii koncí nadváhou nebo obézním základním skolám

Jeden ze trí detí v Anglii koncí nadváhou nebo obézním základním skolám

Více nez jedno ze trí detí v posledním roce základní skoly v Anglii je bud nadváhou nebo obézní, podle nejnovejsích údaju z Národního programu pro merení detí (NCMP) zverejneného ve stredu. NCMP uvádí, ze procento detí s nadváhou nebo obézním základním skolním vzdeláním v Anglii v roce 6 (poslední rok pred stredním vzdeláním, obvykle kdyz deti dosahují 10 nebo 11) se zvýsilo z 33.

(Health)

Je cas, aby se oznamovalo, ze UV opalování zpusobuje rakovinu kuze

Je cas, aby se oznamovalo, ze UV opalování zpusobuje rakovinu kuze

Lékari a výzkumní pracovníci, kterí písí v casopise American Journal of Preventive Medicine, tvrdí, ze je cas posílit zprávu, ze UV opalování zpusobuje - na rozdíl od toho, ze je spojeno pouze s - rakovinou kuze. Lékari ríkají, ze prípad UV opalování, který je prícinou rakoviny kuze, je stejne platný jako kourení, které je prícinou rakoviny plic.

(Health)