cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová technologie umoznuje drívejsí identifikaci zdravých embryí


Byla vytvorena nová druh neinvazivní technologie, která umoznuje presné rozpoznání zdravých embryí v drívejsím vývojovém stádiu, tvrdí vedci Fertility 2013.

Tým odkazuje na svuj nový vývoj jako Eeva (Early Embryo Viability Assessment). To muze vést k príznivejsím výsledkum a snízit pozadavek presunout více nez jedno embryo do delohy.
To by zpusobilo pokles rychlosti vícecetného tehotenství, coz je nejdulezitejsí rizikový faktor v lécbe IVF pro matku i díte. Doba, kterou embrya stráví v syntetickém prostredí laboratore, muze také s touto novou technologií klesat.
Standardní postupy, které vyhodnocují embrya, závisí na omezeném poctu statických vysetrení provádených v následujících dnech.
Embrya jsou v soucasné dobe ponechána rozvinout po dobu 5 nebo 6 dní v umelém prostredí, aby zjistila, které z nich se darí, aby vedci mohli identifikovat funkcní. Pak odborníci vedí, které embrya by mely být znovu implantovány zpet do zenské lune.

Pri porizování snímku embrya kazdých 5 minut pouzívá test Eeva technologii casového limitu, aby mohla sledovat kazdé delení bunek.
Pri této metode mohou být jakékoliv abnormality, které se objevují (napríklad nerovnomerný vzhled nebo vývojový profil) identifikovány softwarovým programem behem doby kultivace a urcit, které embrya mohou vzkvétat po méne nez nekolika dnech v laboratori.
Tým vysetrovatelu v Stredisku pro plodnost v Pacifiku1 (USA) a Centrum pro plodnost Hewitt v Liverpoolu UK analyzovaly predpovedi o zivotaschopnosti, které Eeva provedla ve tretí den a porovnaly je s predpovedí provedenými standardními manuálními postupy. Vedci testovali 298 embryí od 30 jedincu.
Výzkum naznacuje, ze s vysokou spolehlivostí muze Eeva predpovídat, která embrya jsou nejschopnejsí, vykazující specificitu (schopnost rozpoznat negativní výsledky) 79% a pozitivní prediktivní hodnotu (mnozství pozitivních výsledku testu, které jsou skutecne pozitivní) z 54%.
Podle autoru, pouzívání Eevy vedle standardních postupu je zvláste prínosnejsí nez pouzití standardních postupu.
Presnost výsledku testování je konstantní v rámci laboratorních protokolu, stylu a postupu klinické praxe.
Nový vývoj má potenciál být velmi cenný, coz umoznuje presnejsí rozpoznání zdravých embryí, které mají být implantovány zpet do zenského luna.
Vedci verí, ze Eeva pomuze ucinit lécení plodnosti úspesnejsí a zpusobí snízení rychlosti vícecetného tehotenství.
Nyní je treba provést studii, aby bylo mozné porovnat míru implantace embryí vybraných spolecností Eeva s temi, které byly zvoleny standardními postupy.
Dr. Joe Conaghan, reditel laboratore v Stredisku pro fertilitu v Pacifiku, vysvetlil:

"Tento neinvazivní test predstavuje významný krok vpred v nasí schopnosti posoudit zivotaschopnost embryí.To znamená, ze muzeme urcit, které embrya se vyvíjejí správne v drívejsí fázi.Pri dalsím vývoji a testování má tato technika potenciál pomoci nám umoznují více zen mít jediný prenos embryí, coz je nejefektivnejsí zpusob snízení poctu otehotnení. "

Embriolog Hannah Marsden z Hewitt centra plodnosti v Liverpoolu dospela k záveru:
"Nové techniky casového prekonávání jsou urceny k revoluci v oboru embryologie a umoznují nám studovat neinvazivne, detailne a rychleji embryonální vývoj ve srovnání s drívejsími metodami." Tato studie je skvelým pocátkem, nebot potvrzuje, ze systém Eeva je schopen predvídat zivotaschopnost embryí s vysokou spolehlivostí. "

Napsal Sarah Glynn

Zelená cajová smes ukazuje slib pro lécbu revmatoidní artritidy

Zelená cajová smes ukazuje slib pro lécbu revmatoidní artritidy

Sloucenina nacházející se v zeleném caji muze podle výsledku nové studie úcinne lécit revmatoidní artritidu. EGCG - sloucenina nalezená v zeleném caji - by mohla pomáhat pri lécbe revmatoidní artritidy, tvrdí nový výzkum. V casopise Arthritis a Rheumatology vedci z Washingtonské státní univerzity (WSU) ve Spokane odhalují, jak sloucenina - nazývaná epigallocatechin-3-galát (EGCG) - snizuje otok kotníku v mysím modelu onemocnení.

(Health)

Kourení urychlí muzský kognitivní pokles

Kourení urychlí muzský kognitivní pokles

Muzský pravidelný kurák má vyssí riziko rychlého kognitivního poklesu ve srovnání se svými protejsky, kterí nekourí, výzkumníci z University College v Londýne v Anglii hlásili v archívech obecné psychiatrie. Autori dodávají, ze se objevují dukazy o vztahu mezi kourením a demencí u starsích jedincu - bylo zjisteno, ze kourení zvysuje celkový pocet pacientu s demencí po celém svete.

(Health)