cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Statiny mohou snizovat riziko rakoviny jícnu

Nová americká revize publikovaných dukazu ze studií zamerených na úcinky statinu na prevenci rakoviny zjistila, ze uzívání léku proti cholesterolu muze snízit riziko vzniku rakoviny jícnu (rakovina pazeráku).
Prezkoumání provedla Siddharth Singh, výzkumná pracovnice klinické kliniky Mayo a kolegové, a tento týden byl predstaven na 77. rocníku vedecké schuzky American College of Gastroenterology v Las Vegas.
Pocet osob s diagnózou rakoviny jícnu kazdý rok narustá v USA, zejména u adrenokarcinomu jícnu u pacientu s Barrettovým jícnem, coz je pre-maligní stav spojený s chronickým refluxem kyseliny.
Vedci se stále více zajímají o úcinky ochrany proti rakovine, které nejsou nezbytne urceny k tomuto úcelu. Také bylo zjisteno, ze aspirin chrání pred rakovinou, vcetne rakoviny jícnu, ackoli studie zverejnená v lonském roce naznacuje, ze úcinek není tak silný, jak se dríve predpokládalo.

Singh a kolegové provedli systematický prehled 11 studií, v nichz shromázdily údaje od témer 1 milionu pacientu, mezi nimiz bylo 8 613 prípadu rakoviny jícnu.
Singh ríká v tiskovém prohlásení, ze jejich metaanalýza odhalila a "významné 30 procentní snízení incidence rakoviny jícnu pomocí statinu".
Kdyz se podrobneji podívali na sedm nejlepsích pozorovacích studií z 11, které zkoumali, pokracovali v hledání významného ochranného úcinku pri uzívání statinu.
Tým také analyzoval podskupinu pacientu s Barrettovým jícnem a nacházel se v této skupine s vyssím rizikem, pricemz statiny byly spojeny s 41% snízením rizika vzniku rakoviny (adenokarcinomu jícnu).
Samostatná studie, kterou vedoucí Mayo predstavila na setkání, nenalezla zádnou souvislost mezi perorálním uzíváním bisfosfonátu a rizikem rakoviny jícnu. Perorální bisfosfonáty jsou trídou prípravku na výrobu kostí, které jsou siroce pouzívány k prevenci a lécbe osteoporózy. Tato studie byla také metaanalýzou, která shromázdila údaje o 3570 rakovinových pacientech ze 42 studií.
Napsal Catharine Paddock PhD

Meditace zalozená na vedomí "prospeje pacientum s rakovinou dospívající"

Meditace zalozená na vedomí "prospeje pacientum s rakovinou dospívající"

Drívejsí výzkum privítal meditaci o jeho úcincích na bolest, úzkost a depresi. Nyní nový výzkum z univerzity v Montrealu v Kanade naznacuje, ze meditace zalozená na pozornosti muze zlepsit náladu a kvalitu spánku u pacientu s nádorovým onemocnením. Výsledky byly prezentovány na americkém psychosomatickém setkání v San Franciscu, CA.

(Health)

Hladiny cholesterolu spojené s mozkovými depozity, které zpusobují Alzheimerovu chorobu

Hladiny cholesterolu spojené s mozkovými depozity, které zpusobují Alzheimerovu chorobu

Vysoká dobrá a nízká hladina spatného cholesterolu nejsou jen dobré pro srdce, ale také pro mozek, navrhuje nový výzkum publikovaný v Neurologii JAMA. Vedoucí studie Bruce Reed, profesor neurologie na univerzite v Kalifornii (UC) Davis, a zástupce reditele Alzheimerova chorobného centra, ríká: "Nase studie ukazuje, ze jak vyssí hladiny HDL - dobrá a nizsí hladina LDL - spatné - cholesterol v krevním recisti jsou spojeny s nizsími hladinami depozitu amyloidních plaku v mozku.

(Health)