cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie ríká, ze muzi nejsou po vsem sexu

Vsichni zná starou mestskou legendu, ze si muzi kazdou minutu myslí o sexu, ale ted se zdá, ze je odhalena. Muzi nejsou koneckoncu tak sexuálními, ríkají výzkumníci z Ohio State University.
Zdá se, ze jejich výzkum zdiskredituje pretrvávající stereotyp, který muzi myslí o sexu kazdých sedm vterin, coz by znamenalo více nez 8000 myslenek o sexu behem 16 hodin bdení. Ve skutecnosti, v prubehu studie, prumerný pocet myslenek mladých muzu o sexu byl pod 19 krát za den. Mladé zeny ve studii uvádely medián témer 10 myslenek o sexu za den.
Jejich studie, která je naplánována na vydání v lednu 2012 vydání Journal of Sex Research porovnává 16 zen a 120 muzských vysokoskolských studentu ve veku od 18 do 25 let, kterí byli zapsáni do programu úcasti na výzkumu psychologie. Z tech bylo 59 náhodne prideleno ke sledování myslenek o jídle, 61 o spánku a 163 o sexu. Vetsina studentu byla bílá a byla identifikována jako heterosexuální. Vzorek vysokoskoláka a studenta jej srovnával s predchozím výzkumem a zahrnoval vekovou skupinu, u níz jsou pravdepodobnosti, ze genderové rozdíly v sexualite jsou na spicce.
Muzi meli také tendenci premýslet o jídle a spát víc. Priblizne 18krát denne na jídlo a 11krát denne na spánek, ve srovnání s prumerným poctem myslenek zen o jídle a spánku, témer 15krát a asi 8½krát, resp.
Vedci meli úcastníky vysokoskolských studentu na golfovém mícku, aby sledovali své myslenky na jedení, spánek nebo sex kazdý den po celý týden. Kazdý student byl zarazen do jediného typu myslenky, který mel zaznamenat. Pred prijetím rozhlasového pultu dokoncili radu dotazníku a byli pozádáni, aby odhadli, jak casto mají denní myslenky na jídlo, spánek a sex.
Celkove komfort úcastníka s sexualitou byl nejlepsí prediktor pro to, kdo by mel nejcastejsí denní myslenky o sexu.

Muzi myslí na sex 19krát denne, ne tisícekrát
Terri Fisher, profesor psychologie na kampusu Mansfield na státní univerzite v Ohiu a hlavní autor studie vysvetluje:

"Kdybyste museli vedet jednu vec o tom, ze clovek nejlépe predpovídá, jak casto by mysleli na sex, bylo by lepsí, kdybyste vedeli, ze jejich emocionální orientace na sexualitu je v rozporu s tím, ze vedí, zda jsou muzi nebo zeny ... Frekvence myslení o sexu souvisí s promennými, které jsou mimo jejich biologický sex. "

Pokracuje:
"Je úzasné, jak lidé vyvléknou z techto falesných statistik, ze muzi myslí na sex témer nepretrzite a mnohem casteji nez zeny ... Kdyz clovek slysí takové tvrzení, mozná by si myslel, ze je s ním neco spatne, protoze to netráví hodne casu premýslet o sexualite, a kdyz o tom zeny slysí, jestlize tráví cas na premýslení o sexu, mozná si myslí, ze je s nimi neco spatne. "

Fisher se domnívá, ze je dulezité opravit tento stereotyp postavený na muzích. Ríká, ze kdyz se podíváme na sirsí obrázek, zacneme kazdodenne budovat jasnejsí obraz o rozdílech mezi muzi a zenami.
Prestoze primárním úcelem studie bylo analyzovat, kolik lidí si behem dne myslí o sexu, a to bylo maskované polozením dalsích otázek o jídle a spánku, ve skutecnosti tyto jiné otázky poskytují vyvázenejsí obraz.
Fisher rekl:

"Vzhledem k tomu, ze jsme se podívali na ty dalsí typy potrebných myslenek, zjistili jsme, ze se nejedná jen o sexuální rozdíly ohledne myslenek o sexu, ale také o myslenkách na spánek a jídlo ... To je velmi dulezité.
To naznacuje, ze muzi mohou mít více z techto myslenek nez zeny, nebo mají snazsí identifikaci myslenek. Je tezké to vedet, ale to, co je jasné, není jedinecný sex, ze tráví více casu premýslením, ale i dalsí otázky související s jejich biologickými potrebami. "

Kdyz byly vsechny statistické údaje shledány, zdá se, ze nez muzi nemyslí na sex více nez si myslí o jídle nebo spánku ve srovnání se zenami. Muzstí úcastníci zaznamenali mezi jednou a 388 kazdodenními myslenkami o sexu, ve srovnání s rozsahem zenských myslenek o sexu mezi jednou a 140krát denne.
Fisher objasnuje:

"Pro zeny je to sirsí rozsah, nez by se dalo ocekávat mnoho lidí. A nebyly tam zádné zeny, které by denne uvádely nulové myslenky, takze zeny také uvazují o sexualite ...
Lidé, kterí vzdy dávají spolecensky zádoucí odpovedi na otázky, se pravdepodobne zadrzují a snazí se zvládnout dojem, který delají na ostatních, "vysvetlil Fisher. V tomto prípade vidíme, ze zeny, které se více zajímají o dojem, který vytvárejí hlásit méne sexuálních myslenek, a to proto, ze premýslení o sexualite není v souladu s typickými ocekáváními pro zeny. "

Celkove se zdá, ze klícovým faktorem je erotofilie, která vyplývá z dotazníku, který zádá studenti pred zahájením studie. Ti, kterí jsou sexuálnejsí, bez ohledu na pohlaví, mají vetsí pravdepodobnost, ze behem dne budou myslet na sex.
Fisher vedl výzkum s vysokoskoláky Ohima State-Mansfield studenty Zachary Moore a Mary-Jo Pittenger. Od té doby oba absolvovali. Fisher uzavírá:
"Ve skutecnosti není zádný duvod, proc by nase spolecnost mela verit, ze muzi myslí mnohem více o sexu nez o zenách. Dokonce i výzkum, který byl ucinen dríve, nepodporuje stereotyp, ze muzi kazdý sedm vterin premýslejí o sexu."

Napsal Rupert Shepherd

Rizikové faktory non-Hodgkinského lymfomu behem raného zivota

Rizikové faktory non-Hodgkinského lymfomu behem raného zivota

Starsí vek matky, nízké pocty porodu, muzské pohlaví, rodinné charakteristiky a vysoký rust plodu jsou faktory, které zvysují riziko vzniku nehodgkinského lymfomu (NHL) v raném veku. Podle studie, publikované v casopise Journal of National Cancer Institute, se výskyt NHL výrazne zvýsil behem posledních 5 desetiletí.

(Health)

Botanická formulace úcinná pri lécbe rakoviny prostaty

Botanická formulace úcinná pri lécbe rakoviny prostaty

Studie zverejnená online v casopise International Journal of Oncology uvádí výsledky týmu vedcu z Indiana University, metodistického výzkumného institutu, který zkoumal botanický vzorec obsahující botanické výtazky, fytonutrienty, botanicky zvýsené lécivé houby a antioxidanty, které zabíjejí agresivní rakovinu prostaty nádoru.

(Health)