cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lécba Novartis Psoriasis ukazuje slibné výsledky

AIN457 (sekukinumab) muze významne zlepsit príznaky mírné az tezké psoriázy plaku na nohou, ruce a nehty, uzívané jednou týdne behem prvních ctyr týdnu lécby, ve srovnání s placebem, oznámil dnes svýcarský farmaceutický gigant Novartis.
Novartis dodal, ze pacienti na sekukinumabu si uzívali zlepsené kvality zivota v dvanáctém týdnu lécby.
Profesor Kristian Reich, jeden ze studijních resitelu rekl:

"Tato nová data AIN457 jsou zvláste vítána, protoze projevují významné zlepsení príznaku a symptomu pacientu, a to iv prípadech, kdy se jedná o obtízne lécitelné oblasti. Mnoho pacientu s psoriázou ruky, nohou nebo nehty je ve svém kazdodenním zivote a práci omezeno nemusí být schopni chodit nebo pouzívat ruce, coz negativne ovlivnuje jejich kvalitu zivota. "

Výsledky studie AIN457 (sekukinumab) byly dnes prezentovány v Evropské akademii dermatologie a venerologie (EADV) 21Svatý Kongres, v Praze, Ceská republika.

Podle nových údaju týkajících se studie fáze II je AIN457 témer trikrát úcinnejsí nez placebo pri zmírnení mírné az závazné morové psoriázy na rukou, nohou a nehty behem prvního mesíce lécby (54,3% oproti 19,2% u placeba) . Novartis dodal, ze "pacienti dostali uzitek i tehdy, kdyz dostali AIN457 jednou za ctyri týdny, pricemz 39,0% se po 12 týdnech lécby setkává s" cistou "nebo" minimální "psoriázou. Dalsí analýza zjistila, ze tyto lécebné schémata AIN457 také významne snizovaly príznaky a symptomy psoriázy v oblasti nehtu v porovnání s placebem. "
Nejcastejsími hláseními nezádoucích úcinku byly infekce.
Dalsí údaje zahrnují:
  • Dvacet petkrát více pacientu na AIN457 zaznamenalo zlepsení po kvalite zivota po 12 týdnech lécby ve srovnání s placebem (40,8% vs. 1,6%).

  • 36,2% pacientu uzívajících AIN457 melo znacné zlepsení bolesti a nepohodlí ve srovnání s pouhými 1,5% pacientu uzívajících placebo

  • 16,3% pacientu lécených prípravkem AIN457 zaznamenalo zlepsení u úzkostných a depresivních symptomu ve srovnání s 6,2% pacientu uzívajících placebo
Novartis vysvetluje, ze úcinky psoriázy na kvalitu zivota související se zdravím jsou podobné úcinkum popsaným v takových onemocneních jako je diabetes typu 2, artritida, srdecní infarkt, rakovina a deprese.
John Hohneker, reditel divize Integrovaná nemocnicní péce pro lécivé prípravky spolecnosti Novartis, uvedl:
"Tyto povzbudivé výsledky ukazují, ze díky novému zpusobu pusobení AIN457 muze významne zvýsit úspesnost lécby a zlepsit kvalitu zivota u pacientu trpících stredne tezkou az tezkou psoriázou v plaku. Tesíme se na výsledky výsledku ve vetsím merítku a dlouhodobejsí studie fáze III, které se ocekávají v roce 2013. "

Pivotní studie AIN457 pro lécbu mírné az tezké psoriázy plaku jsou "na ceste", ríká spolecnost. Studie zahrnující více nez 3 000 úcastníku pritahují zájem jak u pacientu, tak u odborníku ve zdravotnictví. Spolecnost Novartis uvádí, ze zverejní údaje o studiích fáze III v roce 2013. Brzy poté, pokud budou údaje príznivé, budou predlozeny návrhy regulacním orgánum.

Co je AIN457?

V on-line komuniké dnes Novartis napsal:
"AIN457 je plne humánní monoklonální protilátka inhibující interleukin-17A (IL-17A), klícový prozánetlivý cytokin. Studie dukazu koncepce a fáze II u stredne tezké az tezké plakové psoriázy a artritických stavu (psoriatická artritida, spondylitida a revmatoidní artritida) naznacují, ze AIN457 muze poskytnout nový mechanismus úcinku pro lécbu onemocnení zprostredkovaných imunitou.
Programy fáze III pro tyto potenciální indikace pokracují a první interpretabilní výsledky se ocekávají v roce 2013 u stredne tezké az tezké psoriázy plaku a v roce 2014 u artritických stavu. Studie fáze II probíhají i v dalsích oblastech, vcetne roztrousené sklerózy. "

Co je psoriáza?

Psoriáza je supinatá, suchá kozní porucha. Odborníci tvrdí, ze je pravdepodobne zpusoben genetickými mutacemi u pacienta; imunitní systém napadá dobré tkáne a mylne ho napadá jako skodlivý patogen. Dusledkem je nadprodukce kozních bunek.
Kozní bunky se obvykle vymenují za 21 az 28 dní. U pacientu s psoriázou jsou nahrazováni mnohem rychleji; od dvou do sesti dnu. Pacient trpí silnými a rozsáhlými plaky (kozní léze), coz zpusobuje skubnutí, svedení a bolest. Více nez tretina vsech pacientu s psoriázou s plakem má stredne závazné az závazné príznaky.
Priblizne 2% az 3% lidí po celém svete je do urcité míry postizeno psoriázou plátu - nejméne 125 milionu pacientu. Stav se obecne rozvíjí u pacientu ve veku od 11 do 45 let. I kdyz psoriáza není nakazlivá, pacienti jsou bezne diskriminováni a sociálne vylouceni.
Ti s príznaky na jejich nehty, nohy a ruce mají mnohem vetsí telesné postizení ve srovnání s temi, jejichz psoriáza se vyskytuje na jiných cástech tela. Príznaky a symptomy dlouhodobe mohou zahrnovat:
  • Funkcní postizení
  • Dotcené oblasti mají pocit, ze horí
  • Bolestivost kuze
  • Spolecné problémy
  • Sekundární infekce
Mezi 10% az 55% vsech pacientu s psoriázou vykazuje symptomy na nohou, rukou a nehty. To je beze zbytku obtízné lécit a vyzaduje systémovou lécbu.
Napsal Christian Nordqvist

Plnohodnotné usi podobné lidskému pestovanému z zivocisné tkáne

Plnohodnotné usi podobné lidskému pestovanému z zivocisné tkáne

Tým, vedený výzkumníky v Massachusetts General Hospital (MGH) v Bostonu, vytvoril umelé ucho ze zvírecích strukturních tkání a bunek. Vypadá a ohybuje se jako clovek a v prubehu rustu narusuje jen minimálne díky zaclenení tenkého drátu. Vedci doufají, ze jejich techniky, jakmile budou vyladeny a prizpusobeny pro pouzití vlastních bunek pacientu, by jednoho dne pomohly lidem s chybejícími nebo deformovanými vnejsími usima.

(Health)

Vedci dekódují genom rakovinotvorné jaterní chripky

Vedci dekódují genom rakovinotvorné jaterní chripky

Asijská játrovka Opisthorchis viverrini je parazitární cerv, který zpusobuje onemocnení v milionech lidí zijících v Asii. Je také spojena s fatálním karcinomem zlucovodu. Nyní tím, ze dekóduje genom, mezinárodní tým vedený Melbourneskou univerzitou v Austrálii doufá, ze podnítí nové zpusoby, jak bojovat proti parazitární infekci, pro kterou existuje jen málo dostupných lécebných postupu.

(Health)