cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lécba Novartis Psoriasis ukazuje slibné výsledky

AIN457 (sekukinumab) muze významne zlepsit príznaky mírné az tezké psoriázy plaku na nohou, ruce a nehty, uzívané jednou týdne behem prvních ctyr týdnu lécby, ve srovnání s placebem, oznámil dnes svýcarský farmaceutický gigant Novartis.
Novartis dodal, ze pacienti na sekukinumabu si uzívali zlepsené kvality zivota v dvanáctém týdnu lécby.
Profesor Kristian Reich, jeden ze studijních resitelu rekl:

"Tato nová data AIN457 jsou zvláste vítána, protoze projevují významné zlepsení príznaku a symptomu pacientu, a to iv prípadech, kdy se jedná o obtízne lécitelné oblasti. Mnoho pacientu s psoriázou ruky, nohou nebo nehty je ve svém kazdodenním zivote a práci omezeno nemusí být schopni chodit nebo pouzívat ruce, coz negativne ovlivnuje jejich kvalitu zivota. "

Výsledky studie AIN457 (sekukinumab) byly dnes prezentovány v Evropské akademii dermatologie a venerologie (EADV) 21Svatý Kongres, v Praze, Ceská republika.

Podle nových údaju týkajících se studie fáze II je AIN457 témer trikrát úcinnejsí nez placebo pri zmírnení mírné az závazné morové psoriázy na rukou, nohou a nehty behem prvního mesíce lécby (54,3% oproti 19,2% u placeba) . Novartis dodal, ze "pacienti dostali uzitek i tehdy, kdyz dostali AIN457 jednou za ctyri týdny, pricemz 39,0% se po 12 týdnech lécby setkává s" cistou "nebo" minimální "psoriázou. Dalsí analýza zjistila, ze tyto lécebné schémata AIN457 také významne snizovaly príznaky a symptomy psoriázy v oblasti nehtu v porovnání s placebem. "
Nejcastejsími hláseními nezádoucích úcinku byly infekce.
Dalsí údaje zahrnují:
  • Dvacet petkrát více pacientu na AIN457 zaznamenalo zlepsení po kvalite zivota po 12 týdnech lécby ve srovnání s placebem (40,8% vs. 1,6%).

  • 36,2% pacientu uzívajících AIN457 melo znacné zlepsení bolesti a nepohodlí ve srovnání s pouhými 1,5% pacientu uzívajících placebo

  • 16,3% pacientu lécených prípravkem AIN457 zaznamenalo zlepsení u úzkostných a depresivních symptomu ve srovnání s 6,2% pacientu uzívajících placebo
Novartis vysvetluje, ze úcinky psoriázy na kvalitu zivota související se zdravím jsou podobné úcinkum popsaným v takových onemocneních jako je diabetes typu 2, artritida, srdecní infarkt, rakovina a deprese.
John Hohneker, reditel divize Integrovaná nemocnicní péce pro lécivé prípravky spolecnosti Novartis, uvedl:
"Tyto povzbudivé výsledky ukazují, ze díky novému zpusobu pusobení AIN457 muze významne zvýsit úspesnost lécby a zlepsit kvalitu zivota u pacientu trpících stredne tezkou az tezkou psoriázou v plaku. Tesíme se na výsledky výsledku ve vetsím merítku a dlouhodobejsí studie fáze III, které se ocekávají v roce 2013. "

Pivotní studie AIN457 pro lécbu mírné az tezké psoriázy plaku jsou "na ceste", ríká spolecnost. Studie zahrnující více nez 3 000 úcastníku pritahují zájem jak u pacientu, tak u odborníku ve zdravotnictví. Spolecnost Novartis uvádí, ze zverejní údaje o studiích fáze III v roce 2013. Brzy poté, pokud budou údaje príznivé, budou predlozeny návrhy regulacním orgánum.

Co je AIN457?

V on-line komuniké dnes Novartis napsal:
"AIN457 je plne humánní monoklonální protilátka inhibující interleukin-17A (IL-17A), klícový prozánetlivý cytokin. Studie dukazu koncepce a fáze II u stredne tezké az tezké plakové psoriázy a artritických stavu (psoriatická artritida, spondylitida a revmatoidní artritida) naznacují, ze AIN457 muze poskytnout nový mechanismus úcinku pro lécbu onemocnení zprostredkovaných imunitou.
Programy fáze III pro tyto potenciální indikace pokracují a první interpretabilní výsledky se ocekávají v roce 2013 u stredne tezké az tezké psoriázy plaku a v roce 2014 u artritických stavu. Studie fáze II probíhají i v dalsích oblastech, vcetne roztrousené sklerózy. "

Co je psoriáza?

Psoriáza je supinatá, suchá kozní porucha. Odborníci tvrdí, ze je pravdepodobne zpusoben genetickými mutacemi u pacienta; imunitní systém napadá dobré tkáne a mylne ho napadá jako skodlivý patogen. Dusledkem je nadprodukce kozních bunek.
Kozní bunky se obvykle vymenují za 21 az 28 dní. U pacientu s psoriázou jsou nahrazováni mnohem rychleji; od dvou do sesti dnu. Pacient trpí silnými a rozsáhlými plaky (kozní léze), coz zpusobuje skubnutí, svedení a bolest. Více nez tretina vsech pacientu s psoriázou s plakem má stredne závazné az závazné príznaky.
Priblizne 2% az 3% lidí po celém svete je do urcité míry postizeno psoriázou plátu - nejméne 125 milionu pacientu. Stav se obecne rozvíjí u pacientu ve veku od 11 do 45 let. I kdyz psoriáza není nakazlivá, pacienti jsou bezne diskriminováni a sociálne vylouceni.
Ti s príznaky na jejich nehty, nohy a ruce mají mnohem vetsí telesné postizení ve srovnání s temi, jejichz psoriáza se vyskytuje na jiných cástech tela. Príznaky a symptomy dlouhodobe mohou zahrnovat:
  • Funkcní postizení
  • Dotcené oblasti mají pocit, ze horí
  • Bolestivost kuze
  • Spolecné problémy
  • Sekundární infekce
Mezi 10% az 55% vsech pacientu s psoriázou vykazuje symptomy na nohou, rukou a nehty. To je beze zbytku obtízné lécit a vyzaduje systémovou lécbu.
Napsal Christian Nordqvist

Detekce viru: mechanizmus "výbuchu" pouzívaný k infekci hostitele

Detekce viru: mechanizmus "výbuchu" pouzívaný k infekci hostitele

Výzkumníci objevili první "mechanismus infekce vyvolaný tlakem" v lidském viru, který vyplavuje infekcní DNA do bunek s tlakem osmkrát vyssí nez tlak typické pneumatiky pro automobily. Studie, publikovaná ve Journal of the American Chemical Society, naznacuje, ze tento objev by mohl otevrít dvere nové lécbe virových infekcí.

(Health)

Normální váha Lékari diskutují ztrátu hmotnosti u pacientu casteji nez kolegové s nadváhou

Normální váha Lékari diskutují ztrátu hmotnosti u pacientu casteji nez kolegové s nadváhou

Národní prurezový pruzkum 500 lékaru primární péce v USA zjistil, ze jejich váha muze ovlivnit diagnostiku a péci o obezitu. Mezi poznatky zverejnené v casopise Obesity v tomto mesíci je návrh, ze lékari, jejichz BMI je v normálním hmotnostním rozmezí, s vetsí pravdepodobností budou diskutovat o úbytku telesné hmotnosti u pacientu nez o nadváze nebo obézních kolegy.

(Health)