cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový výzkum vysvetluje, proc se náhlý nápoj prodluzuje doba zotavení rány

Nová studie, publikovaná v Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum zkoumá, proc lidé trvají mnohem déle, nez se uzdraví od ran, pokud jsou zraneni pri pití alkoholu.

V USA je 20-40% hospitalizovaných pacientu postizeno závislostí na alkoholu a / nebo zneuzíváním alkoholu.

Jedním z hlavních problému, které souvisejí s interakcí alkoholu a ranami osetrenými v nemocnici, jako jsou osoby trpící autonehodami, strelbami nebo pozáry, je zvýsené riziko infekce v míste chirurgického zákroku.

Infekce v míste chirurgického zákroku zpusobují, ze pacienti jsou hospitalizováni dvakrát déle, mají vyssí míru opetovného prijetí a mají dvojnásobnou pravdepodobnost, ze zemrou jako pacienti, u nichz nedoslo k poranení nápoje, kdyz byli zraneni.

Nová studie - výzkumníci z Výzkumného ústavu pro infekcní onemocnení a imunologii a Loyola University Health System v Maywoodu, IL - je první, která poskytuje vysvetlení, proc jsou tyto casy obnovy tak rozsíreny.

Pri pouzití modelu in vivo vedci zaznamenali typický vzorec nadmerného pití - 3 dny vystavení alkoholu, pak 4 dny bez alkoholu, po kterém následuje dalsí 3 dny vystavení alkoholu. Úrovne expozice alkoholu byly ekvivalentní dvojnásobku zákonné jízdní hranice.

Príjemné pít rídí infekcní makrofágy

Vedci zjistili, ze pití alkoholu snizuje hladinu typu bílých krvinek - nazývaných makrofágy. Úkolem techto makrofágu je "vykourit" bakterie a prach - a tak vycistit nase rány infekce.

Rychlá informace o pití alkoholu
  • Priblizne 79 000 lidí zemre kazdý rok v USA kvuli tezkému pití - celkem 2,3 milionu let potenciálního ztraceného zivota.
  • Pití alkoholu je spojeno se zvýseným rizikem diabetu 2. typu, mrtvice, náhlé srdecní smrti a srdecního záchvatu.
  • V roce 2011 se odhadovalo, ze alkohol s alkoholem stojí 224 miliard dolaru kazdý rok.

Makrofágy byly snízeny behem expozice nadmerného alkoholu kvuli narusení produkce proteinu. Tento protein - nazývaný makrofágový zánetlivý protein-1 alfa nebo MIP-1? - "rekrutuje" makrofágy na místo rány.

Stejne jako u MIP-1? byla inhibována i tvorba jiného proteinu - nazývaného "CRAMP". Antimikrobiální peptid CRAMP se nachází v epidermis (horní vrstve pokozky), kde zabíjí bakterie a signál bunek imunitního systému, které pomáhají bojovat s infekcí.

"Behem posledního desetiletí vedci pochopili kritickou úlohu, kterou má kuze pri modulaci systémových reakcí na ruzné stresory," uvedla vedoucí autorka Katherine A. Radeková Zdravotní novinky dnes, kdyz jsme se zeptali, proc tato interakce mezi makrofágy a pitím alkoholu nebyla dríve dokumentována.

"Vztah mezi kozními makrofágy a zánetlivým výskytem alkoholu byl pravdepodobne prehlédnut," pokracuje, "kvuli nedostatecnému porozumení mezi vzájemnou závislostí mezi kuzí a systémovými reakcemi na stresory, jako je expozice nadmerného alkoholu."

Dr. Radek doufá, ze její výzkum ovlivní klinický proces pri diagnostice a lécbe pacientu s nadmerným pitím:

"Doufáme, ze podvedomí pacienti podléhají více definovaným protokolum a dalsím diagnostickým testum pro zranitelné systémy orgánu a mozná zmenený rezim antibiotik, který zabrání infekci. Krome toho samotné traumatické poskození muze pusobit jako" prílezitost " intervence, které mohou pacientovi pomoci zmenit jeho chování pri pití alkoholu. "

Nedávno, Zdravotní novinky dnes (NIAAA), který zjistil, ze priblizne 5 000 mladých mladých lidí mladsích 21 let umírá z neúmyslných zranení, vrazd a sebevrazd souvisejících s konzumací alkoholu kazdý rok.

Z techto údaju mohla NIAAA dospet k záveru, ze zákon o národním minimálním alkoholu z roku 1984 - kdy vsechny státy USA musí zakázat prodej alkoholu osobám mladsím 21 let - zachrání zivot a nemelo by být zruseno.

Home-Pharmacy Telemonitoring lépe nez bezná péce

Home-Pharmacy Telemonitoring lépe nez bezná péce

Domácí monitorování krevního tlaku s lékárníkem vede k mnohem lepsí kontrole krevního tlaku po dobu 12 mesícu v porovnání s beznou pécí, uvedli výzkumníci z HealthPartners Institute for Education and Research, Minneapolis v JAMA (3. cervence 2013). Autori dodali, ze zlepsený krevní tlak pokracoval sest mesícu po ukoncení zákroku.

(Health)

Degenerace makuly: studie osvetluje Alzheimerovy proteiny ve sítnici

Degenerace makuly: studie osvetluje Alzheimerovy proteiny ve sítnici

Predchozí studie ukázaly, ze beta-amyloidní proteiny nacházející se v Alzheimerove chorobe se také hromadí v sítnicích lidí s vekem podmínenou makulární degenerací. Nyní nová studie odhaluje poznatky, které pomáhají lépe porozumet tomu, jak se sítnice tímto zpusobem poskozuje. Retiny lidí s AMD ukazují vklady typu bílkovin, které se hromadí v mozku lidí s Alzheimerovou chorobou.

(Health)