cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový program pro pomoc s vlastním obrázkem

Nový program vyvinutý výzkumnými pracovníky na katedre vývojové a pedagogické psychologie umoznuje lidem naucit se milovat své telo a tváre, zlepsovat fyzickou koncepci cloveka.
Podobné iniciativy se jiz bezne pouzívají ve vzdelávacích zarízeních a stredních skolách. Tento program je vsak odlisný, pokud nezahrnuje fyzické cvicení, ale spíse se zameruje na výcvik kognitivní stránky cloveka. Studie, nazývaná Mirate bien (Pozor na sebe), restrukturalizuje vnímání lidí, aby jim dalo realistictejsí povedomí o jejich obrazu.
Jeden z návrháru programu Inge Axpe predlozil práci na toto téma a na pilotním programu provedl výzkumníci na univerzite v Baskicku (UPV / EHU). Studie se nazývá "Diseno y evaluación de un programma para la mejora del autoconcepto físico" a byla publikována v casopise Revista de Psicodidáctica. Program byl vyhodnocen a schválen skupinou 21 soudcu, která se skládala z deseti odborníku a jedenácti ne-odborníku predtím, nez byla aplikována na 813 studentu. Do studie se aktivne zapojilo 495 studentu, zbytek tvorí kontrolní populaci.

Prestoze je program urcen pro deti v primárním nebo stredním vzdelání, testování programu bylo provedeno na studenty z Univerzity pro ucitelské vzdelávání v Leioa (Bizkaia, Baskicko), protoze budou budoucí ucitelé detí. Axpe se domnívá, ze je dulezité, aby se podrobili praktickým trídám zlepsování vlastního fyzického sebepoznání, nez se zacnou ucit.
Ríká: "Tímto zpusobem se seznámí se vsemi promennými, které se na tuto zálezitost týkají, a uvedomují si, jak dulezité jsou pro mládez promenné, a jak mohou budoucí ucitelé zase pomoci mladým pracovat na ne."
Aby vysvetlil, co kognitivní perspektiva obsahuje, Axpe pouzívá príklad poruch príjmu potravy. Napríklad mladý clovek s bulimií muze být atraktivní a angazovat se ve fyzických aktivitách, presto má stále velmi nízkou fyzickou koncepci sebe sama. Programy pouzívané ve skolách podporují pohybovou aktivitu a vyvázenou stravu, která v tomto prípade nemá význam. Ríkáním mladému cloveku, ze jsou bulimické a nezdravé, nedokáze nic dosáhnout, protoze problém je vnitrní. Aby se tento problém vyresil, musí se program soustredit na nedostatecný prístup, nikoliv na samotnou poruchu stravování.

V odpovedi na otázku, jak to lze dosáhnout, vysvetlují badatelé:

"Není to snadný úkol, protoze tyto myslenky jsou hluboce zakorenené, ale existují aktivity, které jim umoznují prezentovat: je treba prenést na mladé lidi myslenku, ze máme tendenci interpretovat informace velmi specificky. , jsme ovlivnováni vecmi, o nichz se ríkáme zvencí, ale dopad je závislý na nasí interpretaci. Mladí lidé potrebují vedet, ze máme tyto tendence a ze pokud se nebudeme snazit je zmenit, nebudeme moci zmenit Neco dalsího."

Program je rozdelen na jednotlivé etapy, z nichz kazdý má podobný pracovní postup, který se skládá z fyzických aktivit, zdravých návyku, vnejsích vlivu apod. První krok je vyvolat zájem studentu prostrednictvím ctení textu a vyzvání je k polození otázek, které nabádá je, aby reflektovali. Druhým krokem muze být fáze fyzické aktivity, ve které studenti odhalí, zda jsou fyzicky aktivní, coz odhaluje jejich situaci behem této fáze programu. Program pak zobrazuje seznam nevhodných chování, jejichz cílem je zvýsit vedomí mladého cloveka prostrednictvím jednoduchých príkladu.
Axpe uvádí, ze dobrým príkladem nedostatecného myslení je zobecnit vady, ríkat:
"To je prípad nekoho, kdo si myslí, ze jeho nos je prílis velký, a kdyz zobecnuje to prehnane, ríká, ze je osklivý, nabízíme jim alternativy: ríkáme mladému cloveku, ze bychom se meli pokusit zmenit a ze on nebo ona nemusí být spokojený se svým nosem, ale on nebo ona má nejaké krásné oci. "

Program se v podstate zameruje na kognitivne restrukturalizaci a umoznení zmen ve zpusobu, jakým se lidé dívají na sebe.
Pilotní program ukázal, ze úcastníci projevují známky zlepsení ve svém fyzickém sebepoznání a prestoze zmeny nejsou statisticky relevantní, nicméne jsou pozoruhodné. Axpe zduraznuje potenciál programu jako nástroj pro budování povedomí pro ty, kterí mají nedostatecný fyzický koncept sebe sama, faktory, které to zpusobují a potenciál jeho zmeny.
Axpe se domnívá, ze vcetne programu, jako je tento, by melo predstavovat základní soucást vzdelávání pro studenty vysokých skol, kterí se chtejí stát uciteli. Je také presvedcena, ze program muze být prizpusoben pro deti a mládez a uzavírá: "Bude treba prizpusobit se pro vsechny veky. To je vlastne nás cíl: tvarovat, prizpusobovat materiály a hodnotit je, jak jsou implementováno. "
Napsal Petra Rattue

Prostredky chránící proti HIV nezvysují sexuální riziko "

Prostredky chránící proti HIV nezvysují sexuální riziko "

Nová studie naznacuje, ze lidé, kterí jsou HIV-negativní v heterosexuálním vztahu s HIV-pozitivním partnerem, neprokazují významné zvýsení sexuálního rizika, i kdyz jsou chráneny pred prenosem HIV profylaktickými léky. Tým mezinárodních výzkumných pracovníku vedený Dr.

(Health)

Injekce kortikosteroidu mohou být neúcinná pri bolestech v oblasti dolní cásti zad

Injekce kortikosteroidu mohou být neúcinná pri bolestech v oblasti dolní cásti zad

Lidé, kterí trpí bolesti dolní cásti zad, se casto obracejí na injekce s epidurálními kortikosteroidy. Podle nového výzkumu vsak taková lécba nezajistuje dlouhodobý odpocinek, pokud vubec nejaký. U pacientu s radikulopatií nebo spinální stenózou nejsou epidurální injekce kortikosteroidu pravdepodobné, ze by podle studie poskytly úcinnou úlevu od bolesti.

(Health)