cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová neinvazivní lécba umoznuje paralyzovaným muzum znovu se pohybovat

Pet muzu, kterí byli úplne ochrnutých z pasu dolu, se díky nové neinvazivní procedure mohli pohybovat nohama.
Paralyzovaní pacienti byli schopni dobrovolne posunout nohy po elektrické stimulaci do jejich míchy.
Obrazový kredit: Edgerton Lab / UCLA

Nová technika, jejíz detaily jsou uvedeny v dokumentu Journal of Neurotrauma, verí, ze predstavují poprvé, kdy pacienti znovu získali dobrovolné pohyby nohou bez nutnosti invazivní lécby, jako je chirurgie.

Místo toho vedci vyuzili elektrickou stimulacní terapii a fyzické rehabilitacní cvicení pro lécbu pacientu.

Senior autor Prof. V. Reggie Edgerton doufá, ze tato zjistení umozní vedcum, aby se podívali na zranení míchy "novým zpusobem", nabízející nadeji milionum lidí s paralýzou.

Roderick Pettigrew, reditel Národního institutu pro biomedicínské zobrazování a bioinzenýrství v Národním ústavu zdraví (NIH), tento pohled opakoval a domnívá se, ze zranení míchy jiz nemuze být "zivotním trestu paralýzy". On ríká:

"Moznost nabídnout pacientum lécbu, která mení zivot, bez nutnosti chirurgického zákroku, by byla velkým pokrokem, mohlo by to výrazne rozsírit pocet jedincu, kterí by mohli mít prospech z spinální stimulace."

"Je to úzasný príklad moci, která pochází z kombinace pokroku v základním biologickém výzkumu s technologickými inovacemi," dodává.

Není to poprvé, co prof. Edgerton zkoumal, jak muze být paralýza zmírnena. V lonském roce zkoumali spolu se svým výzkumným týmem paralýzu u ctyr muzu.

Kazdý byl paralyzován z pasu dolu po celá léta, ale dokázal se pohybovat od boku po prsty po epidurální elektrické stimulaci jejich míchy.

Stimulace byla vyvolána zarízením nazývaným epidurální stimulátor, který musel být chirurgicky implantován do míchy pacienta.

Tyto výsledky povzbudily profesori Edgerton a kolegové, kterí se stali príznivejsími a na zacátku letosního roku, vedci prokázali, ze nedobrovolne bezprostredne po chirurgickém zákroku mohou být vyvolány nepohyblivé pohyby.

Byla to reakce, která slouzila jako katalyzátor pro výzkumníky, aby zjistili, zda by mohla být pouzita stejná neinvazivní metoda pro pacienty trpící paralýzou.

Výsledky byly "pozoruhodné"

V poslední studii bylo pet muzu - kazdý úplne paralyzováno z pásu dolu po dobu více nez 2 roky - podstoupilo 45 minut tréninku týdne po dobu 18 týdnu.

Elektródy byly umísteny na kuzi pacienta na dolní cásti zad, která podávala jedinecný vzor elektrických proudu. To pacientovi nevyvolalo zádné potíze a nebyla vyzadována zádná operace.

Na zacátku studie se nohy pacienta pohybovaly pouze tehdy, kdyz byla stimulace vyvolaná dostatecne silná k vyvolání nedobrovolných krokových pohybu. Jak studie pokracovala, muzi se pokouseli dále pohybovat nohama, zatímco dostávali stimulaci a rozsah pohybu výrazne vzrostl.

V posledních ctyrech týdnech byla pacientum podána dávka buspironu dvakrát denne - lék, u nehoz se ukázalo, ze napodobuje úcinky serotoninu. Také bylo hláseno, ze buspiron indukuje lokomoce u mysí s problémy s míchy.

Do konce studie se muzi mohli pohybovat nohama bez stimulace vubec, ale po pridání buspironu. Rozsah zobrazených pohybu byl v prumeru stejný jako u pacientu, kterí dostávali stimulaci.

Na níze uvedeném videu zobrazuje jeden z muzu, který se pohybuje po nohách podle postupu:

Prof Edgerton popisuje výsledek jako "pozoruhodný" poté, co on a dalsí odborníci verili, ze úplne paralyzovaní pacienti jiz nemají zádné nervové spojení v oblasti pátere. On ríká:
"Skutecnost, ze tak rychle získali dobrovolnou kontrolu, musí znamenat, ze mají neurální spojení, které byly spící, a to jsme se znovu probudili."

Profesor Edgerton doufá, ze tento vývoj muze pripravit cestu pro nové lécení pacientu trpících paralýzou, zvláste tech, kterí opakovane podstoupili operaci a nechtejí to udelat znovu. Také se odhaduje, ze lécba predstavuje jednu desetinu nákladu na implantovaný stimulátor.

Témer 6 milionu Americanu má nejakou formu paralýzy, vcetne témer 1,3 milionu zranení míchy.

Dalsí následná studie od profesora Edgertona a jeho týmu jiz zacala. Pri pouzití stejných pacientu doufá, ze zjistí, zda mohou být muzi znovu trénováni neinvazivní stimulacní terapií, aby plne nalozili. Toto je výkon, který jiz dosáhli ctyri muzi s chirurgicky implantovanými stimulátory.

Ackoli je pravdepodobné, ze to bude nekolik let pred tím, nez bude lécba siroce dostupná, prof. Edgerton doufá, ze to muze být orientacním objevem pri inovaci lécby k paralýze.

"Mnoho lidí myslelo, ze pred nekolika lety jsme mohli dosáhnout techto výsledku v jedné ze 100 predmetu, ale nyní máme devet z devíti," ríká. "Myslím, ze je to velký problém, a kdyz subjekty vidí, jak se jejich nohy po poprvé pohybují, ríkají, ze je to velký problém."

Kombinovaná terapie muze bojovat proti rakovine lépe

Kombinovaná terapie muze bojovat proti rakovine lépe

Podle studie zverejnené 29. února online v casopise PLoS One se zdá, ze rakovinné bunky jsou chráneny pred "samovrazednými bunkami" molekulou, která se nachází na zvýsené úrovni v rakovinových bunkách. Obvykle se "sebevrazda bunek" aktivuje zárením nebo chemoterapií. Studie byla provedena výzkumnými pracovníky na University of Illinois na Chicagské lékarské fakulte a byla financována granty z Národních ústavu zdravotnictví.

(Health)

Nový výzkum vysvetluje, proc se náhlý nápoj prodluzuje doba zotavení rány

Nový výzkum vysvetluje, proc se náhlý nápoj prodluzuje doba zotavení rány

Nová studie publikovaná v tématu Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum zkoumá, proc lidé trvají mnohem déle, nez se uzdraví od ran, pokud jsou zraneni pri pití alkoholu. V USA je 20-40% hospitalizovaných pacientu postizeno závislostí na alkoholu a / nebo zneuzíváním alkoholu. Jedním z hlavních problému, které souvisejí s interakcí alkoholu a ranami osetrenými v nemocnici, jako jsou osoby trpící autonehodami, strelbami nebo pozáry, je zvýsené riziko infekce v míste chirurgického zákroku.

(Health)