cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová leukemická imunitní bunecná terapie slibuje

Nové poznatky o bunecné terapii k lécení leukémie prinásejí více povzbudivé zprávy o slibu, ze tato experimentální oblast lécby rakoviny platí pro pacienty, u nichz konvencní prístup nefunguje.

V casopise Vedecká translacní medicína, výzkumníci z Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, hlásili výsledky nejvetsí klinické studie, která byla jeste provedena u pacientu s pokrocilou leukémií.

Z toho vyplývá, ze 14 ze 16 pacientu - tj. 88% - lécených geneticky modifikovanými verzemi svých vlastních imunitních bunek dosáhlo úplné remise - alespon v krátkodobém casovém horizontu; dlouhodobé úcinky lécby se jeste mají testovat.

Spolupracující autor Dr. Michel Sadelain, reditel Centra pro bunecné inzenýrství ve spolecnosti Memorial Sloan Kettering, popisuje výsledky jako "mimorádné" a ríká, ze ukazují, jak by bunecná terapie mohla nabídnout nadeji tam, kde jiné lécebné postupy selhaly.

"Nase pocátecní nálezy se vyskytly ve vetsí skupine pacientu," poznamenává, "a uz se podíváme na nové klinické studie, které podporí tento nový terapeutický prístup v boji proti rakovine."

Bunecná terapie programuje imunitní bunky pacientu zamerit se na rakovinné bunky

Vedci zkouseli prístup k bunecné terapii u pacientu s typem rakoviny krve nazývané akutní lymfoblastická leukémie dospelých B-bunek (B-ALL). Podle Americké rakovinové spolecnosti bude v roce 2014 diagnostikováno asi 6 000 Americanu.

B-ALL je obtízné lécit, protoze vetsina pacientu se po lécbe beznou chemoterapií relapsuje. Pouze 30% prezívá dalsí chemoterapii a bez transplantace kostní drene jsou dlouhodobé vyhlídky velmi ponuré.

Prístup k bunecné terapii, který se nazývá také rakovinová imunoterapie, zahrnuje extrakci imunitních T lymfocytu od pacienta, jejich genetickou zmenou k rozpoznání a znicení rakovinných bunek, které obsahují protein CD19, a následné infuze zpet pacientovi.

V roce 2013 tým hlásil, jak jejich leukemická bunecná terapie vedla k úplné remisi u peti ze 16 lécených pacientu.

Tato nejnovejsí studie obsahuje výsledky pro dalsích 11 pacientu a uvádí, ze celkove u 16 pacientu bylo 88% vysetreno "úplnou odpovedí", coz znamená, ze nebyla prítomna zádná molekula tohoto onemocnení.

Dlouhodobé úcinky bunecné terapie pro leukémii, která jeste nebyla testována

Dlouhodobý úcinek lécby vsak musí být dukladne testován, protoze nekterí pacienti ve studii se po lécbe stali zpusobilými pro transplantaci kostní drene a nabízejí sanci na prodlouzené prezití. Transplantace kostní drene je standardem péce a jedinou lécebnou mozností pro pacienty s B-ALL.

Wall Street Journal ríká Dr. Sadelain, kdyz ríká: "V tom okamziku jsme neprovádeli experiment, snazili jsme se udrzet lidi nazivu."

Sedm z 16 pacientu podstoupilo transplantaci kostní drene - z nichz dva zemreli na komplikace. Dalsí pacient je v soucasnosti hodnocen pro transplantaci.

Vedci poukazují na to, ze historicky bylo pouze 5% pacientu s relapsem B-ALL schopno postoupit k transplantaci kostní drene.

Ze zbývajících osmi pacientu zemrelo ctyri a ctyri zustávaly v remisi, vcetne tech, kterí jsou stále ve remisi více nez 2 roky poté, co dostávali bunecnou terapii.

Studie nabízí pokyny pro zvládnutí vedlejsích úcinku bunecné terapie

Studie také nabízí cenné pokyny pro to, jak rídit vedlejsí úcinky na bunecnou terapii, které mohou zahrnovat symptomy podobné chripce, jako je horecka, nízký krevní tlak, bolesti svalu a dýchací potíze, stav známý jako syndrom uvolnení cytokinu. Tým vyvinul test, který dokáze zjistit, kterí pacienti jsou pro tento syndrom vyssí.

Více výzkumu, který se zabývá aplikací bunecné terapie na jiné typy rakoviny, jiz probíhá, stejne jako plány ke zjistení, zda by B-ALL pacienti mohli mít prospech jako lécba první linie.

Prostredky z ruzných výzkumných nadací a institutu, vcetne Národního institutu pro lécbu rakoviny a Nadace Terryho Foxa, prispely k financování studie.

Interferon-free terapie pro hepatitidu C "cured" 90% pacientu

Interferon-free terapie pro hepatitidu C "cured" 90% pacientu

Lékari, kterí lécili hepatitidu C s cirhózou (jizva jater), mohou v soucasné dobe nabízet lécbu, která se spoléhá na interferon, který bohuzel funguje pouze u méne nez poloviny pacientu. Nyní nová studie zjistila, ze kombinace léku bez interferonu byla bezpecná, dobre snásená a vylécená více nez 90% z 380 zkusebních pacientu s cirhózou jater za 12 týdnu.

(Health)

Ctyri nápoje týdne mohou mít revmatoidní artritidu pryc

Ctyri nápoje týdne mohou mít revmatoidní artritidu pryc

Studie zverejnená v BMJ (British Medical Journal) naznacuje, ze mírná konzumace alkoholu je spojena se snízeným rizikem vzniku revmatoidní artritidy. Podle výsledku studie je riziko vývoje revmatoidní artritidy u zen s konzumací alkoholu nad tri alkoholické nápoje týdne, po dobu minimálne 10 let, o 50% nizsí nez u zen, které nepijí alkohol.

(Health)