cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výzkumníci nalezli zpusob, jak vyvíjet úcinnejsí drogy

Výzkumníci vyvinuli zpusob, jak prímo merit, jak efektivní drogy dosahují svých cílu, coz by mohlo vést k vývoji nových a zlepsených lékových látek.

Studie, kterou provedli vedci ze spolecnosti Karolinska Institutet ve Svédsku, vedla k vývoji nástroje CETSA (Cellular Thermal Shift Assay).

Podle vedcu vetsina léciv funguje tím, ze se váze na jeden nebo více proteinu, coz ovlivnuje jejich funkci. To zpusobilo problémy pri pokusu identifikovat správné cílové proteiny a navrhovat molekuly léciva, které jsou schopny hledat a vázat na své cílové proteiny.

CETSA pracuje s myslenkou, ze cílové proteiny jsou obvykle stabilizovány, jakmile se molekuly léku vázou. Profesor Pär Nordlund z oddelení lékarské biochémie a biofyziky a vedoucí výzkumu studie vysvetlil:

"Ukázali jsme, ze metoda pracuje na siroké skále cílových proteinu a umoznuje nám prímo merit, zda molekuly léku dosahují svých cílu v bunkách a zvírecích modelech.

"Veríme, ze CETSA nakonec pomuze zlepsit úcinnost mnoha léku a prispeje k lepsí molekulám léku a úspesnejsí lécbe."

Predchozí studie zkoumaly zpusoby, jak potenciálne zlepsit úcinnost léku. Studie z University of Uppsala, publikovaná v casopise Angewandte Chemie, odhalila koncepci polypeptidu sestávajícího ze 42 aminokyselin, ke kterým muze být vázána prakticky kazdá cílová organická molekula.

V rámci této nejnovejsí studie výzkumníci také analyzovali procesy, ve kterých se bunky v tele mohou stát odolné vuci drogám.

Behem nekterých klinických studií na cloveku bylo zjisteno, ze nekteré molekuly léku nejsou schopné najít správný protein. Vedci se domnívají, ze CETSA má schopnost predpovedet, zda existující léky jsou vhodné pro urcité pacienty.

Vedoucí projektového týmu Daniel Martinez Molina z Ústavu lékarské biochémie a biofyziky má za cíl iniciovat pouzívání CETSA pro studium pacientu. Rekl:

"Veríme, ze tato metoda muze poskytnout dulezitý diagnostický nástroj pri lécbe rakoviny, napríklad proto, ze CETSA nám v zásade umoznuje urcit, který lék je nejúcinnejsí pri zamerování bílkovin v nádoru.

"To také umoznuje klinikum zjistit v pocátecní fázi lécby, zda nádor vyvinul urcitý druh rezistence a jaký typ terapie by pak mohl být vhodnejsí pro pacienta."

Migrace rakovinných bunek mení kostní tkán a tvorí nádory

Migrace rakovinných bunek mení kostní tkán a tvorí nádory

Vetsina lidí, kterí umírají na rakovinu, umírá z metastatického onemocnení - kde nádorové bunky migrují z puvodního místa a zacnou rust nádory v jiných cástech tela, jako je kost. Nyní nový výzkum odhaluje nové stopy o tom, jak migracní rakovinové bunky mení kostní tkán, aby byla vhodná pro rust nádoru.

(Health)

Dojde k uzívání léku na lécbu astmatu, které souvisí s ohrozeným rustem

Dojde k uzívání léku na lécbu astmatu, které souvisí s ohrozeným rustem

Podle nového výzkumu by dlouhodobé uzívání léku bezne predepisovaných k lécbe príznaku astmatu - inhalacních kortikosteroidu mohlo vést k snízení rustu vývoje u detí, které dostávaly lék behem prvních 2 let zivota. Studie naznacuje, ze muze existovat vazba mezi uzíváním inhalacních kortikosteroidu behem detství a kratsími výskami v dospelosti.

(Health)