cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti melanomu mohou tezit z nového biomarkeru

Vedci objevili biomarker, který by mohl pomoci predpovedet, zda pacienti s melanomem nesoucími mutace v genu BRAF pravdepodobne reagují na lécbu cílenou na lécbu BRAF. Objev by mohl pomoci urychlit rozhodnutí o lécbe, ríkají výzkumní pracovníci.

Prezentovali své závery na mezinárodní konferenci AACR-NCI-EORTC o molekulárních cílech a rakovinové lécbe, která se konala v ríjnu 19-23 v Bostonu, MA.

Asi 50% melanomu má mutace v genu BRAF a v USA existují dva federálne schválené léky, které se zamerují na lécbu techto nádoru BRAF.

Ne vsichni pacienti, jejichz melanomy obsahují mutace BRAF, vsak reagují na tyto léky cílené na lécivou látku BRAF a vetsina tech, kterí to delají, nakonec relapsuje, protoze rakovina se stává odolná vuci úcinkum léku.

Dr. Ryan Corcoran, klinický výzkumný pracovník a asistent v Massachusetts General Hospital Cancer Center a Harvard Medical School v Bostonu, ríká:

"Nase studie zjistila snízenou fosforylaci proteinu S6 po lécbe lécivými prípravky BRAF jako funkcním biomarkerem, který predpovídá citlivost BRAF mutantních melanomu na tyto léky."

Vysvetluje, ze také vyvinuli minimálne invazivní zpusob, jak rychle zjistit, zda se tyto zmeny u pacientu vyskytují po nádorových onemocneních.

Dr. Corcoran ríká:

"V dusledku toho si myslíme, ze muzeme rychle urcit, zda pacient pravdepodobne reaguje na lécivý prípravek zamerený na lécivou látku BRAF a pomuze urychlit rozhodování o lécbe, i kdyz to musíme overit ve vetsích klinických studiích."

Proteiny se chovají spatne

Rakoviny se vyskytují, kdyz bunky vyvstanou. Mnoho problému, které vznikají, je zpusobeno mutacemi genu, které vedou k nevhodnému pusobení proteinu, které kódují.

V prípade mutací BRAF v melanomu zpusobují tyto proteiny BRAF spatné zacházení a vyvolávají kaskádu poruch v ruzných dalsích proteinech v nádorové bunce.

Pro jejich vysetrení, výzkumníci porovnávali rozdíly v této "downstream" proteinové aktivite v bunecných liniích BRAF mutantních melanomu, které reagovaly a byly rezistentní vuci lécivému prípravku vemurafenib cíleném na BRAF.

Objevili, ze bunecné linie BRAF mutantních melanomu reagující na lécbu vemurafenibem vykazovaly "snízenou fosforylaci" v proteinu S6. Zjistili, ze tomu tak je i prípad, kdy testovali úcinek u mysí.

Aby potvrdili své nálezy, zkoumali stejný úcinek u biopsií nádoru u devíti pacientu s mutantními melanomy BRAF pred a po zahájení lécby prípravkem BRAF.

Bylo zjisteno, ze sest pacientu vykazovalo snízení hladiny fosforylace S6 ve svých nádorových bunkách v reakci na lécbu a to bylo spojeno s témer petinásobným zlepsením prezití bez progrese.

V poslední fázi studie tým vyvinul zpusob, jak rychle zjistit, zda se v nádorových bunkách mení fosforylace S6.

Vysetrili zpusob, jak to udelat v reálném case, vyzadující pouze biopsie s jemným jehlou, které byly odebírány pred a behem prvních dvou týdnu lécby prípravkem BRAF.

Testy ukázaly, ze pokles fosforylace S6 po lécbe koreluje s odpovedí na lécbu.

S6 fosforylace je konecným výsledkem mnoha signalizacních cest u ruzných typu rakoviny - BRAF je jen jedním z nich.

Takze tým nyní zkoumá, zda by tato zmena proteinu mohla být biomarkerem reakce na lécbu, která se zameruje na tyto cesty v jiných rakovinách.

Za studium financování prispela cena Damon Runyon Clinical Investigator, financní prostredky z Národních ústavu zdravotnictví a Národního institutu pro lécbu rakoviny.

Zacátkem tohoto roku s vyuzitím DNA sekvenování výzkumníci ve Velké Británii uvedli, ze objevují mozné nové terapeutické cíle pro sliznicní melanom, coz je vzácná forma rakoviny.

Potenciál pro "kontrolu mysli" po objevení mozkové aktivity

Potenciál pro "kontrolu mysli" po objevení mozkové aktivity

Výzkumníci z Stanfordské lékarské fakulty ríkají, ze zjistili, ze oblast mozku aktivovaná, kdyz jsou lidé pozádáni o vypracování matematických výpoctu, se také spustily, kdyz lidé pouzívají císla nebo kvantitativní termíny v kazdodenním rozhovoru. Výzkumný tým ríká, ze jejich nálezy by mohly vést k "ctení" zarízení, která by umoznila osobe komunikovat pasivním myslením nebo dokonce vést k implantátum, které by mohly císt nebo rídit myslenky cloveka.

(Health)

Zustante v bezpecí v hotovosti Riot, britstí lékari ríkali

Zustante v bezpecí v hotovosti Riot, britstí lékari ríkali

Pri lécbe pacientu by lékari, kterí pracují v oblastech s nepokojem ve Velké Británii, meli být obzvlást opatrní, aby ochránili své praktiky, ríká MDDUS, odborná pojistovna, která se zabývá lékari a zubními lékari v celé Velké Británii. MDDUS ríká, ze praktictí lékari by meli pri poskytování sluzeb svým pacientum za potenciálne nebezpecných okolností prijmout "rozumný prístup".

(Health)