cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Maso, kourení mají nejsilnejsí vazbu na výskyt rakoviny

S ohledem na celosvetovou míru rakoviny z roku 2008 od Svetové zdravotnické organizace, nová mezinárodní studie zjistila, ze nekteré faktory zivotního stylu - zvláste kourení a stravování s vysokým obsahem zivocisných produktu - mají nejsilnejsí souvislost s mírou rakoviny.

Publikuje své poznatky v casopise Ziviny, výzkumníci tvrdí, ze výsledky mohou ovlivnit mezinárodní potravinovou politiku.

Vysetrovatelé zkoumali v roce 2008 míru rakoviny u 21 ruzných typu rakoviny ze 157 ruzných zemí a statisticky srovnávali tyto míry s ukazateli pro faktory modifikující riziko.

Organizace spojených národu pro výzivu a zemedelství poskytla údaje o výzivové hodnote datované v roce 1980. Podle výzkumníku obvykle dochází ke zpozdení mezi dietními zmenami a spickovými výskyty rakoviny priblizne o 20 let.

Do indexu zivocisných produktu bylo zarazeno maso, ryby a vejce a míra rakoviny plic byla pouzita jako index pro kourení a úcinky znecistení ovzdusí.

Více nez polovina výskytu rakoviny byla vysvetlena indexem kourení a zivocisných produktu mezi 87 zememi, uvádí studie.

Navíc zásoby alkoholických nápoju vysvetlily mensí, presto významné mnozství rakovinných výdaju.

"Lekce pro národní potravinové politiky"


Údaje ukázaly, ze výzivy s vysokým obsahem zivocisných produktu mely nejsilnejsí souvislost s mírou urcitých nádoru vcetne prsu a prostaty.

Index kourení byl dvakrát tak dulezitý jako zvírecí produkt pro muze, uvádí tým.

Pro zeny vsak byl index zivocisných produktu dvakrát dulezitejsí, odhalil rozdíly mezi pohlavími v rizikových faktorech.

Tým zjistil, ze zivocisné produkty mely nejsilnejsí korelaci mezi nekterými druhy rakoviny, vcetne rakoviny prsu, ledvin, vajecníku, pankreatu, prostaty, varlat a stítné zlázy.

Zvírecí produkty mohou zvýsit riziko rakoviny, tvrdí výzkumníci, protoze podporují rust tela i nádoru produkcí inzulinu podobného rustového faktoru I (IGF-I).

Pouzívají japonskou populaci jako príklad, poznamenávají, ze starsí japonské generace jsou obecne kratsí nez západní obyvatelé, zatímco mladsí generace jsou asi tak vysoké.

Prestoze tradicní japonská strava obdrzela pouze 10% svých kalorií z zivocisných produktu, Japonsko od té doby preslo na více západní stravu, ve které 20% kalorií pochází z zivocisných produktu.

Tým také poznamenává, ze míra bezných onkologických onemocnení v západních zemích výrazne vzrostla v Japonsku za posledních 20-30 let.

Dr. Neal Barnard, predseda výboru pro lékare a clen fakulty lékarské fakulty Univerzity George Washington University, ríká:

"Jedná se o dulezitou studii, která ukazuje silné vztahy mezi masovou stravou a rizikem rakoviny. Tam je jasná lekce pro národní potravinové politiky."

Dalsí nálezy ze studie ukázaly, ze dodávka alkoholických nápoju souvisí s kolorektálním karcinomem a pridáním sladidel byla spojena s výskytem rakoviny mozku u zen, rakoviny slinivky a prostaty.

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedeno ve studii, která naznacuje, ze jí dietu bohatou na rajcata muze snízit riziko rakoviny prsu.

Autismus Brain Scan Známky nalezené ve veku 6 mesícu

Autismus Brain Scan Známky nalezené ve veku 6 mesícu

Podle studie zverejnené 17. února na AJP v Advance v cásti webu American Journal of Psychiatry výzkumníci na University of North Carolina v Chapel Hill objevili ve veku sesti mesícu znacné rozdíly v vývoji mozku u pacientu s vysokým rizikem onemocnení, které se vyvíjejí autismem, nez vysoce rizikové kojence, které tento stav nevyvíjejí.

(Health)

Vse, co potrebujete vedet o plantární flexi

Vse, co potrebujete vedet o plantární flexi

Obsah Funkce plantární flexe Co rídí plantární flexi? Zranení Lécba Predcházení zranení Plantární flexi popisuje prodlouzení kotníku, takze noha smeruje dolu a smerem od nohy. Pri stojící poloze by to znamenalo ukázat nohu smerem k podlaze.

(Health)