cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Matematický test den udrzuje váhu mimo aktivací hnedého tuku

Mírné stresy zpusobené ocekáváním matematického testu mohou zvýsit hladinu kortizolu a stimulovat hnedý tuk k produkci tepla. Zjistení, která by mohla mít dusledky pro lécbu obezity, jsou zverejnena v roce 2006 Experimentální fyziologie.
Muze mírný stres pomáhat spálit kalorie?

Vedci si dríve mysleli, ze pouze miminka a hibernacní savci mají hnedou tukovou tkán (BAT) nebo hnedý tuk. V roce 2009 vsak byly u dospelých nalezeny malé mnozství. Nyní víme, ze vetsina dospelých má 50-100 g, prevázne v krku nebo v nadklesnici.

Zatímco bílý tuk uchovává nadbytek kalorií, hnedý tuk spaluje energii a vytvárí teplo - pres 300 krát více tepla nez jiné tkáne tela. To naznacuje, ze hraje roli v metabolismu cloveka.

Lidé s nizsím indexem telesné hmotnosti (BMI) mají tendenci mít více hnedého tuku, ale bez ohledu na to, zda je to prímý dusledek, zustává nejistý.

Tato jedinecná schopnost rychle generovat teplo a metabolizovat glukózu vyvolala zájem vedcu, kterí hledají zpusoby boje proti obezite.

Profesor Michael E. Symonds z univerzity v Nottinghamu ve Velké Británii a kolegové se chteli podívat na vztah mezi stresem a aktivitou hnedého tuku.

Akutní stres aktivuje BAT pro spalování energie

K tomu doslo k mírnému psychickému stresu u peti zdravých, stíhlých zen tím, ze provedli krátký matematický test. Následuje relaxacní video.

Vedci merili reakce na stres tím, ze testují hladinu kortizolu v slinách. Merení aktivity hnedého tuku merilo infracervenou termografií. To jim umoznilo odhalit zmeny teploty pokozky nad oblastí, kde dochází k hnedému tuku.

Samotný matematický test nevedl k akutnímu stresu, avsak ocekávání testování se ukázalo jako zvýsené hladiny kortizolu a teplejsího hnedého tuku. Vyssí kortizol byl spojen s vetsí aktivitou tuku, coz znamenalo vetsí potenciální produkci tepla.

Zjistení naznacují, ze individuální variace hnedého tuku muze být zpusobena rozdíly v reakci na psychický stres.

Prof. Symonds vyzývá k lepsímu porozumení tomu, co rídí cinnost hnedého tuku, jako je dieta a aktivita, aby se vyvinuly udrzitelné intervence, které pomohou predcházet obezite a cukrovce.

Pokud jde o vztah mezi obezitou a stresem, prof. Symonds poukazuje na to, ze zatímco tezký a chronický stres muze prispet ke spatnému metabolickému zdraví, vyvolání mírného stresu by mohlo být uzitecné pro lidi, kterí potrebují kontrolovat obezitu, pokud je pouzíván vedle jiných intervencí.

Prof. Symonds rekl Zdravotní novinky dnes:

"Je zrejmé, ze nekteré typy stresu nelze vyhnout a odpoved muze být prospesná z hlediska regulace telesné hmotnosti, napríklad pri vystavení chladnému stresu, který muze zapnout hnedý tuk."

MNT jiz dríve informoval o experimentu, který ukazuje, ze aktivita hnedého tuku muze být stimulována chladem. Vedci zjistili, ze snízení teploty z 24 ° C na 19 ° C vyvolalo 30-40% nárust aktivity hnedého tuku.

Vícenásobné záchvaty migrény - slibné výsledky pro klinický test fáze 4 SUMAVEL DosePro

Vícenásobné záchvaty migrény - slibné výsledky pro klinický test fáze 4 SUMAVEL DosePro

Publikace SUMAVEL DosePro (injekce sumatriptanu) bez jehly Dodávka systému Fáze 4 výsledky klinické studie oznámil Zogenix, Inc., farmaceutická spolecnost, která komercializuje a vyvíjí prípravky pro lécbu poruch centrální nervové soustavy a bolesti. Bylo zjisteno, ze prípravek SAMUVEL je dulezitou mozností lécby pro osoby s rychlým nástupem migrény.

(Health)

Výzkumní pracovníci Sierry Leone vyzývají k zdokonalení zdravotního dohledu, aby se vyporádali s krizí Ebola

Výzkumní pracovníci Sierry Leone vyzývají k zdokonalení zdravotního dohledu, aby se vyporádali s krizí Ebola

Spolecnost Lancet zverejnila prohlásení výzkumníku pracujících v Sierra Leone, které vyzývají ke zlepsení zdroju zdravotní péce, sledování nemocí a diagnostických technologií k resení probíhající krize Ebola v západní Africe. "I kdyz pacient chtel být testován na prípravek Ebola," napsali výzkumníci, "málo (pokud nejaké) laboratore v regionu mají schopnost bezpecne testovat patogen na úrovni biologické bezpecnosti úrovne 4.

(Health)