cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výskyt marihuany mezi malými detmi

V letech 2006-2013 se míra vystavení marihuany v USA u detí mladsích 6 let zvýsila o 147,5%, podle výsledku nové studie provedené výzkumnými pracovníky v Nationwide Children's Hospital.
Debaty o legalizaci marihuany se casto zamerují na její úcinky na zdraví dospelých. Autori nové studie se domnívají, ze riziko pro malé deti by melo být také zvazováno.

Ve státech, které uzívaly legalizovanou lékarskou marihuanu, výzkumníci zjistili, ze míra expozice se zvýsila témer o 610%.

Studie, publikovaná v Klinická pediatrie, zkoumá míru expozice marihuany u detí ve veku od 5 let a mladsích od 2000 do 2013. Vedci obdrzeli data z Národního systému otravných jedu, coz je rozsáhlá databáze, která se skládala z údaju o prípadu, které byly prubezne nahrávány z Centra pro kontrolu po poste v USA.

Behem zkoumaného období bylo u detí ve veku mladsích 6 let celkem 1 969 vystavení marihuany, coz je míra expozice 5,9 milionu detí. Prumerný vek detí vystavených marihuane ve studii byl 1,81 let. Více nez 75% detí vystavených marihuane bylo mladsích 3 let.

Vetsina detí (75%) byla vystavena marihuane tím, ze ji pohltila. Spolupracovník Henry Spiller, toxikolog a reditel centrálního toxického centra pro Ohio v Nationwide Children's Hospital v Columbuse, se domnívá, ze to muze odrázet, jak je marihuana dostupná detem v domácnosti.

"Vysoké procento pozití muze souviset s popularitou marihuany, susenky a jiných potravin," navrhuje. "Velmi malé deti zkoumají své prostredí tím, ze dávají predmety do úst a potraviny jako susenky a susenky jsou atraktivní."

Vetsina vystavení marihuane vedla k malým klinickým úcinkum, i kdyz u nekterých detí doslo k závazným príznakum, jako jsou záchvaty, snízené dýchání a koma. Vedci se domnívají, ze nekteré z techto závazných úcinku mohou být zpusobeny vyssími úrovnemi THC - hlavní psychoaktivní prísady v marihuany - které se nacházejí v potravinárských produktech marihuany.

Celkem 18,5% expozic marihuany vedlo k prijetí do zdravotnického zarízení, ackoli vedci uvedli, ze tyto prijetí by pravdepodobne nebyly zpusobeny pouze klinickými úcinky expozic. Potreba dále zkoumat okolnosti, které vedly k expozici marihuany v domácnosti, mohly prispet.

Zákony o legalizaci "by mely zahrnovat ochranu detí od zacátku"

Výskyt expozice byl vyssí ve státech, které legalizovaly marihuanu v letech 2000-2013, pricemz míra expozice se v techto státech kazdorocne po legalizaci zvýsila o témer 16%. Výzkumníci zaznamenali významný nárust míry expozice v konkrétním roce, kdy se marihuana v kazdém z techto státu legalizovala.

Ackoli je celkove 1 969 prípadu detí ve veku 5 let a mladsích behem studovaného období povazováno za malý pocet prípadu, o kterých se uvádí, starsí autor Dr. Gary Smith se domnívá, ze zpusob, jakým se zvýsily sazby ve státech legalizujících marihuanu, je prícina pro obavy.

"Kazdý stát, který zvazuje legalizaci marihuany, musí od svých pocátku zahrnovat ochranu detí do svých zákonu," ríká Dr. Smith, také reditel Centra pro výzkum a politiku zranení u Nationwide Children's. "Bezpecnost detí musí být soucástí diskuse, kdyz stát zvazuje legalizaci marihuany."

Výzkumníci doporucují, aby byla pro komercní výrobky dostupné marihuany pouzity i opatrení pouzívané k ochrane detí pred lécivy a nebezpecnými chemikáliemi pro domácnost. Patrí sem obaly a kontejnery odolné proti otevrení detmi, které nejsou viditelné.

Opatrení musí být provedena také s domácími produkty. Pokud jsou nejaké doma, vedci doporucují, aby je udrzel mimo dohled a mimo dosah detí, nejlépe uzamcený v skrínce.

"Vzhledem k tomu, ze více státu pravdepodobne prijme právní predpisy o legalizaci lécebného a rekreacního uzívání marihuany, je zapotrebí zvýsit úsilí o stanovení bezpecnostních pozadavku zamerených na deti týkající se balení komercne prodávaných marihuany, aby se zabránilo tomu, ze více detí bude vystaveno tomuto plánu. autori uzavírají.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes ze studie naznacují, ze uzívání marihuany mezi mladými chlapci muze zastavit rust a vyvolat drívejsí pubertu.

Odstrante cukrovku inzulínovou rezistencí s tréninkem svalové hmoty

Odstrante cukrovku inzulínovou rezistencí s tréninkem svalové hmoty

Zdá se, ze uderení do telocvicny a tréninku v oblasti odporu vám muze nejen udrzet v kondici a vypadat inteligentne, ale také snízíte riziko vzniku diabetu 2. typu. Lidé, kterí mají nadváhu, mají vetsí pravdepodobnost inzulínové rezistence, protoze tuk narusuje schopnost tela pouzívat inzulín. Diabetes typu 2 se obvykle vyskytuje postupne.

(Health)

Starsí vodopády - reakce na pohotovostní sluzbu se lisí siroce, ve Velké Británii

Starsí vodopády - reakce na pohotovostní sluzbu se lisí siroce, ve Velké Británii

Ve Spojeném království jsou pády hlavní prícinou újmy u lidí starsích 65 let, pricemz priblizne jedenkrát rocne dochází k poklesu. Nicméne, podle studie zverejnené online v casopise Emergency Medicine Journal, záchranná sluzba na techto 999 voláních se znacne lisí. (Císlo tísnového volání ve Velké Británii je 999, v USA je to 911) 1 z 12 tísnových volání na sanitní sluzby v Londýne je urceno pro starsí osoby, které padly.

(Health)