cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Byla nalezena nová lécba rakoviny prsu odolné proti lékum

Vedci, kterí zkoumají zpusob, jakým je HER2-pozitivní rakovina prsu rezistentní vuci lécbe, zpusobili prekvapivý objev ohledne toho, jak se tento odpor vyvinul. Mohli vsak také objevit zpusob, jak tomuto odporu zcela vyloucit.
HER2-pozitivní rakovina prsu zahrnuje zhruba 15-20% vsech diagnóz rakoviny prsu.

Studie, publikovaná v Zprávy o bunkách odhaluje novou kombinacní terapii zahrnující bezne uzívaný lék lapatinib a nové experimentální lécivo nazývané inhibitor BET bromodomény, jehoz úlohou je narusit expresi urcitých genu.

Bylo prokázáno, ze inhibitory BET bromodomény zabranují rozvoji rezistence na lapatinib v bunecných liniích humánního HER2-pozitivního karcinomu prsu.

"Kombinovaná lécba je v soucasnosti testována na ruzných mysích modelech rakoviny prsu," vysvetluje hlavní autor Gary Johnson, PhD. "Nasím cílem je vytvorit nový druh terapie, která by pomohla onkologum ucinit odpoved na lécbu trvanlivejsí a trvalou pro pacienty s rakovinou prsu."

Zhruba 15-20% diagnóz karcinomu prsu patrí k HER2-pozitivnímu podtypu. Standardní terapie funguje dobre pouze u jedné tretiny pacientu s touto formou rakoviny a dokonce i tehdy se u vetsiny techto pacientu nakonec vyvinou rezistence.

Jedná se o typický problém, kterým celí lécení, které se zamerují na specifické proteiny kináz, které jsou nezbytné pro bunecné aktivity, jako je pohyb a rozdelení, a také pro rust nádoru. V této forme rakoviny je HER2 primární kinázou odpovednou za rust nádoru.

Lapatinib pusobí blokováním HER2, ale pokud ano, rakovinové bunky pouzívají jiné kinázy k nalezení cesty kolem blokády. První autor príspevku Tim Stuhlmiller, Ph.D, vydal k urcení aktivity kinázy v celé skupine bunek a zhodnotil, co se stalo, kdyz byly rakovinové bunky pozitivní s HER2 léceny lapatinibem.

Kazdá bunecná linie vyvinula rezistenci vuci drogu, ale zpusob, jakým se to stalo, bylo prekvapující. Stuhlmiller vysvetluje:

"Bylo to úzasné. Nasli jsme tuto masivní up-regulaci mnoha ruzných kináz, které by mohly bud znovu aktivovat hlavní signalizacní dráhu HER2, nebo ji zcela obejít. Ve skutecnosti jsme zjistili, ze témer 20% celkového profilu genové exprese bunky bylo dysregulováno, kdyz jsme lécily bunky lapatinibem. "

Kinázy, které reagovaly, nebyly stejné kinázy od bunecné linie k bunecné linii, coz naznacuje, ze existuje rada zpusobu, jak mohou HER2-pozitivní rakovinové bunky reagovat a prekonat blokaci HER2. Zapojení tak velkého poctu ruzných kináz je problematické pro vedce, kterí se snazí vyvinout úcinné formy lécby.

"Zablokovali jsme to, nez se to mohlo stát"

"Vzhledem k obavám z toxicity nemuzeme inhibovat vsechny tyto kinázy, které potenciálne pomáhají rakovinovým bunkám kompenzovat tvár inhibitoru HER2," vysvetluje Stuhlmiller. "Cím více léku se pokousíte uzít, tím je toxictejsí pro pacienty a tím nizsí dávka, kterou by lidé dokázali tolerovat."

To vsak nebyl konec príbehu. Vedci zjistili, ze by mohli pouzívat úplne jinou drogu, aby zabránily reakci kinázy na lapatinib dríve, nez zacne. BET inhibitory bromodomainu patrí do nové trídy léku, které se zamerují na proteiny zapojené do transkripce genu - proces, který vede k tvorbe enzymu, jako jsou kinázy.

Vedci testovali radu inhibitoru BET bromodomény, pricemz jedna byla jiz pouzita v klinických studiích léciv pro lécbu rakoviny krve a leukémie. Behem techto testu zjistili, ze lécivo narusilo genovou transkripci mnoha kináz, které se úcastní rezistence.

Kdyz byl inhibitor BET bromodomain kombinován s lapatinibem, nebyla blokována pouze HER2 kináza, ale nevyskytla se masivní reakce kinázy, která byla dríve pozorována, coz vedlo k úmrtí rakovinných bunek.

"Zablokovali jsme to, nez se to mohlo stát," vysvetluje Stuhlmiller. "Ve vsech peti bunecných liniích, které jsme testovali, nebyly zádné rakovinové bunky, protoze kombinacní terapie zablokovala jejich rust. V podstate jsme aktivitu lapatinibu trvali."

Vedci se nyní pokousejí reprodukovat tyto nálezy u zvírecích modelu HER2-pozitivního karcinomu prsu. Navíc tým zkoumá úcinky inhibitoru BET bromodomény na jiné formy rakoviny prsu vcetne triple-negativního karcinomu prsu, který je obtízne lécitelný.

"Veríme, ze epigenetické léky zamerené na enzymy budou klícem k tomu, aby se zabránilo rezistenci zakorenené v preprogramování kinomu, címz se ciní inhibitor kinázy trvanlivý," uzavírají autori. "Pri nejméne ctyrech inhibitorech BET bromodomény v klinických studiích je testování inhibitoru BET bromodomény blokovat adaptivní odpovedi indukované inhibitory kinázy."

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, ve které tým výzkumníku identifikuje gen zodpovedný za rízení trojitého negativního karcinomu prsu.

Kontrola hmotnosti, nikoliv strategie hubnutí, funguje lépe

Kontrola hmotnosti, nikoliv strategie hubnutí, funguje lépe

Zákrok, který se zameruje spíse na kontrolu hmotnosti nez na snízení telesné hmotnosti, prispívá lépe socioekonomicky znevýhodneným cernosským zenám pri prevenci prírustku hmotnosti, uvedli vedci z Duke University v interní medicíne JAMA. Autori vysvetlují, ze povzbuzování afroamerických zen k zhubnutí bylo obecne neúcinné.

(Health)

Kojení muze chránit pred zánetem a srdecními chorobami v mladém dospelém veku

Kojení muze chránit pred zánetem a srdecními chorobami v mladém dospelém veku

Kojenci s nízkou porodní hmotností a ti, kterí nikdy nejsou kojeni - nebo jen kojeni do 3 mesícu - pravdepodobne vyrustají do mladých dospelých s úrovnemi chronického zánetu, které mohou prispet ke vzniku srdecních chorob a metabolických poruch, varuje novou studii. Výzkumní pracovníci z Northwestern University v Evanstonu v IL informují o svých zjisteních ve sborníku Královské spolecnosti B: Biologické vedy.

(Health)