cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Klícové fakty a bezné mýty o CHOPN

Obsah

  1. Sedm faktu o CHOPN
  2. Tri mýty o CHOPN
Chronická obstrukcní plicní choroba nebo CHOPN je progresivní onemocnení, které je poznamenáno neschopností cloveka vyprázdnit vzduch z plic, coz je pro ne obtízné dýchat.

COPD zahrnuje jak chronickou bronchitidu, tak emfyzém.

Príznaky CHOPN zahrnují dusnost, trvalý kasel, který produkuje hlen a infekce na hrudníku.

Sedm faktu o CHOPN

1. Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) zhruba 3 miliony lidí po celém svete zemrelo v roce 2015 v dusledku CHOCHP, coz predstavuje 5% vsech úmrtí tohoto roku.


Nejvetsí prícinou CHOPN je kourení. Nicméne CHOPN není prísne kourící choroba.

Svetová zdravotnická organizace (WHO) predpovídá, ze v prístích 10 letech se úmrtí z CHOCHP zvýsí o více nez 30 procent celosvetove.

Více nez 90 procent úmrtí zpusobených CHOPN se vyskytuje v chudsích zemích. V techto oblastech je méne pravdepodobné, ze budou zavedeny efektivní strategie prevence a kontroly nebo které budou prístupné potrebným osobám.

Podle údaju Národního ústavu zdravotnictví (NIH) bylo v roce 2013 diagnostikováno asi 12 milionu lidí ve Spojených státech s CHOPN. Vetsina z techto lidí je nejméne 40 let. Nadace CHOPN uvádí, ze asi 70 procent vsech lidí v USA, které mají CHOPN, je mladsí 65 let.

Chronická obstrukcní plicní nemoc (COPD)Co je to CHOPN? Zjistete více o prícinách, príznacích, lécbe a výhledu.Prectete si ted

2. V soucasné dobe se CHOPN vyskytuje u více amerických zen nez muzu.

Podle Americké plicní asociace má více nez 7 milionu zen v USA COPD. Mnoho dalsích lidí má onemocnení, ale nebylo diagnostikováno. Pocet zen, které zemrely na CHOPN, se za posledních 30 let zvýsil o 400 procent. Od roku 2000 více nez zeny zemrelo na CHOPN v USA

Americká plicní asociace poskytuje nekteré ohromující statistiky týkající se zen a CHOPN. Zeny, které kourí, mají zhruba 22krát casteji úmrtí na CHOPN nez nekuráky.

Zeny, které kourí, mohou vyvinout tezsí CHOPN v mladsím veku a jsou vystaveni zvýsenému riziku vývoje nekterých typu rakoviny vcetne delozního hrdla, ledvin, mocového mechýre a rakoviny hlavy a krku.

3. Nejcastejsí prícinou CHOPN je kour cigaret bud z kourení, nebo vdechováním pasivního koure.

Kdyz clovek kourí cigaretu, vyrábí se více nez 7000 vetsinou skodlivých chemikálií. Tyto toxiny snizují schopnost plic se bránit pred infekcemi a zpusobují zánety. Casem toto podrázdení zpusobuje úzký pruchod vzduchu, coz vede k otokum ve vzduchových trubkách a znicení vzduchových vaku, z nichz kazdý prispívá k CHOPN.

4. CHOPN muze být také genetická.

Nekterí lidé mají typ CHOPN nazvaný Alpha-1 antitrypsin deficiency (A1AD). Tento typ CHOPN je velmi vzácný a je jediný známý specifický genetický rizikový faktor, který byl spojen s emfyzémem COPD.

Alfa-1 antitrypsin je bílkovina, která se vyrábí v játrech a chrání plicy. Pokud játra cloveka nevytvárejí dostatek tohoto proteinu, mohou být ohrozeny plíce. To muze vést k rozvoji emfyzému a CHOPN v raném veku. Osoba muze také vyvstat problémy s játry.

5. Existují ctyri stadia ztráty plicní funkce u COPD, které se pohybují od mírné az po velmi tezké.

Lidé, kterí rozvinou CHOPN, mohou na pocátku uzívat ruzné príznaky. Lidé by meli být obezretní nad probíhajícím kaslem, zvláste pokud produkují velké mnozství hlenu. Dýchavicnost i pri provádení jednoduchých cinností, jako je chuze, je také varovným signálem spolu s castými infekcemi dýchacích cest.

Jiné príznaky zahrnují sípání a hrudník. Ve vázných prípadech mohou lidé s CHOPN mít potíze mluvit, chytat dech nebo dokonce plnit základní úkoly. Jejich rty nebo nehty mohou být modré nebo sedé kvuli nízkým hladinám kyslíku v krvi, coz muze vést k obdobím zmatku.

6. COPD muze být obtízné diagnostikovat, protoze nekterí pacienti nevykazují zádné príznaky, dokud pozdejsí stadia a príznaky nemohou napodobit i jiné stavy.


Spirometrický test je hlavním testem CHOPN.

Hlavní test plicní funkce, který byl puvodne pouzit k testování CHOPN, se nazývá spirometrie. Clovek se zhluboka nadechne a pak se co nejsilneji vyhodí do trubice pripojené ke stroji, který se nazývá spirometr. Stroj merí, kolik vzduchu dýchá clovek, a jak rychle je schopen vyfukovat vzduch.

Plicní funkce cloveka spolu s jeho príznaky urcuje závaznost onemocnení. To poskytuje dulezitý pruvodce pri vytvárení plánu lécby.

7. Nekterí lidé s CHOPN mají problém dostat dostatek kyslíku a odstranit dostatek oxidu uhlicitého, coz vede k nerovnováze kyslíku.

V nekterých prípadech muze být kyslíková terapie uzitecná u lidí, kterí trvale nemohou dostat kyslík, který potrebují. Lécba kyslíkem muze zabránit nebezpecnému poklesu hladiny kyslíku a snízit zátez srdce.

Pokud je clovek kurák a je diagnostikován CHOPN, nejlepsí mozností lécby je prestat kourit a dodrzovat doporucení lékare. Nejlepsí je vyhnout se drázdivým úcinkum plic, jako je kour z druhé ruky, znecistující látky nebo cokoli jiného, ??co zpusobuje alergie, a drzet krok se vsemi lékarskými jmenami a lécebnými plány.

Osoba s CHOPN by mela venovat velkou pozornost kazdodenním príznakum a mít plán pro prípad nouze. Kazdá zmena nebo vzplanutí jejich obvyklých príznaku vyzaduje lékarskou pomoc.

Tri mýty o CHOPN

1. Jedním obycejným mýtem, který obklopuje CHOCHP, je, ze lidé si myslí, ze je to jen kurácká nemoc, ale to nemuze být dál od pravdy.


Ackoli lidé, kterí kourí, jsou nejvíce ohrozeni rozvojem CHOPN, mnoho nemocných nefunguje.

NIH uvádí, ze 10-20 procent lidí, kterí vyvinuli CHOPN, nikdy nekourilo. Ackoli jsou kuráky nejvyssí riziko, lidé, kterí jsou vystaveni pasivnímu kouri a jiným znecistujícím látkám z prostredí nebo pracoviste, jsou také ohrozeni.

Nadace CHOPN uvádí, ze lidé vystavení úcinkum látek znecistujících ovzdusí v pracovním prostredí prispívají k 19,2 procentum prípadu CHOPN.

Tam jsou také lidé s CHOPN, kterí nebyli vystaveni zádnému z potenciálních rizik, které mohou vést k nemoci.

2. Dalsím mýtem je, ze CHOPN není lécitelná.

Ackoli neexistuje lék pro CHOPN, existují léky, postupy a zmeny zivotního stylu, které mohou zpomalit prubeh onemocnení a vést k vyssí kvalite zivota.

Je dulezité, aby se COPD lécilo co nejdríve, protoze muze zpusobit dalsí komplikace. Lidé s CHOPN s vetsí pravdepodobností zachycují respiracní infekce vcetne nachlazení, chripky a dokonce i pneumonie.

Infekce dýchacích cest ztezuje dýchání a zpusobuje dalsí poskození plicní tkáne. Srdecní onemocnení, hypertenze, diabetes a deprese jsou také casté komplikace. Pravdepodobnost vzniku rakoviny plic se také zvysuje.

3. Lidé s CHOPN by nemeli myslet, ze je nemozné být aktivní nebo uzívat si zivota kvuli jejich nemoci.

I pri tezké CHOPN existují zpusoby, jak zlepsit zvládnutí zivota. Ackoli to vyzaduje tezkou práci a trpelivost, lidé s CHOPN jsou schopni vést kvalitní zivoty.

Presný plán lécby závisí na stupni a závaznosti CHOPN. Zmeny v zivotním stylu, jako je zastavení kourení, konzumace zdravé výzivy a udrzování fyzické aktivity, vcetne plicní rehabilitace, budou zpravidla podporovány.

Lékari mohou také predepisovat léky vcetne bronchodilatancií a steroidu, které otevírají dýchací cesty a snizují zánety dýchacích cest, aby pomohly osobe lépe dýchat.

Vetsina Americanu na predpisu

Vetsina Americanu na predpisu

7 z 10 Americanu je na léky na predpis a více nez polovina zeme je na nejméne dvou, podle analýzy provedené Mayo Clinic a Olmsted Medical Center výzkumníku. Mezi nejcasteji predepsané léky patrí antibiotika, antidepresiva a opioidy. Autor studie Jennifer St.

(Health)

Mladé zeny casto neobnovují uzívání kondomu po ukoncení antikoncepce

Mladé zeny casto neobnovují uzívání kondomu po ukoncení antikoncepce

Dospívající dívky, které pouzívají hormonální antikoncepcní antikoncepci, prestanou uzívat kondomy tak casto, jako by predtím mely, coz bylo zjistení, které se objevilo v alarmující nové studii, kterou provedli vedci na Stanfordské univerzitní lékarské fakulte. Výzkumníci tvrdí, ze kdyz tyto mladé zeny prestanou uzívat své pilulky, neobnovují pouzívání kondomu, které mohou vést k pohlavne prenosným infekcím (STI) a nezádoucímu tehotenství.

(Health)