cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chripkové vakcíny se zlepsily prostrednictvím textových zpráv pro deti s nízkým príjmem

Podle studie z 25 JAMA, pokrytí detí za úcelem ockování proti chripce se zvýsilo mezi nízkopríjmovými, tezko dosazitelnými, minoritními detmi a dospívajícími, jestlize jejich pacienti dostali upomínky na textové zprávy týkající se vzdelávání, ve srovnání se standardní pécí, prestoze celkové pokrytí zustává nízké.
Výzkumníci vysvetlili:

"Vcasné ockování je základním kamenem prevence chripky ockováním náchylných populací pred tím, nez se nemoci v komunitách stanou epidemickými. Úcinnost vakcíny proti chripce u detí a dospívajících se pohybuje v rozmezí od 66% do 95%, v závislosti na veku, typu vakcíny a sezóne."

Chripka je jednou z nejcastejsích prícin hospitalizace u detí a dospívajících. Ve veku od 6 mesícu do 18 let jsou deti a dospívající zvýsené riziko onemocnení chripky a úmrtí. Podle rodicovské zprávy se behem chripkové sezóny 2010-2011 podarilo ockování proti chripce pouze 51% jedincu ve veku od 6 mesícu do 17 let.
Vedci rekli:
"Pokrytí je nizsí u populací s nízkým príjmem, kterí jsou vystaveni vyssímu riziku sírení chripky kvuli preplneným zivotním podmínkám. Tradicní upomínky na vakcíny mají omezený úcinek na populace s nízkým príjmem, avsak textové zprávy jsou nový, skálovatelný prístup k podpore chripky ockování."

Za úcelem posoudit, zda se ockovacími pripomínkami prostrednictvím textových zpráv pro deti s nízkými príjmy zvysují ockování proti chripce u detí a dospívajících, Melissa S. Stockwell, MD, MPH, Columbia University, New York a její tým provádeli randomizovanou kontrolovanou studii zahrnující 9 213 detí a dospívajících ve veku od 6 mesícu do 18 let.
Vsichni úcastníci studie byli v chripkové sezone 2010-2011 léceni v 4 komunitních klinikách v USA. Výzkumníci zahrnovali 7 574 z 9 213 úcastníku, kterí primární vakcínu proti chripce nedostali v primární analýze.
Výzkumníci náhodne priradili rodicum detí, aby obdrzeli bud beznou péci, nebo textové zprávy týkající se vzdelávání. Ti, kterí byli zarazeni do intervencní skupiny, obdrzeli az pet týdenních textových zpráv týkajících se vakcíny proti chripce a sobotních klinik. Obe skupiny obdrzely obvyklou péci a prístup k informacním letákum umísteným na pracovistích studie, stejne jako automatickou telefonickou pripomenutí.
88% detí a dospívajících, kterí se zúcastnily studie, bylo verejne pojisteno a 58% pocházelo ze spanelstiny.
K 31. breznu 2011 vedci zjistili, ze více detí a dospívajících v intervencní skupine dostalo vakcínu proti chripce (43,6%) nez u skupiny s obvyklým osetrovatelem (39,9%).

97,2% detí a dospívajících v obvyklé skupine péce bylo ockováno mimo sobotní kliniku a 93,9% pacientu v intervencní skupine.
Výzkumníci zjistili, ze 27,1% intervencní skupiny dostalo ockovací látku proti chripce pred datem podzimu v porovnání s 22,8% tech, kterí se nacházejí v obvyklé skupine péce.
Výzkumníci poznamenali, ze dopad intervence byl vetsí v analýze podskupin, která zvazovala posílání textových zpráv. To podporuje názor, ze textové zprávy byly úcinné pri povzbuzení zmeny chování, které vedlo k vyssímu poctu ockování.
Vedci rekli:
"Pouzití textových zpráv (zejména v souvislosti s elektronickými zdravotními záznamy nebo registrumi) k identifikaci a hlásení velkých populací pacientu, které potrebují ockování, by mohlo být úcinným prostredkem pro zlepsení ockování proti chripce u dospelých i detí a dospívajících."

Podle výzkumníku mají textové zprávy vetsí pokrytí ockováním nekolik silných stránek:
"Muze se dostat k velkým populacím a pro vakcíny, jako je chripka doporucená pro vetsinu populace, i malé zvýsení poctu ockování muze vést k velkému poctu chránených jedincu.To muze být také nákladove efektivní.Po nastavení systému, Jedinou variabilní cenou je odesílání textových zpráv, které i za pouzití komercních platforem zpravidla stojí za penezi na jednu zprávu. Proto v závislosti na velikosti populace, dokonce i pri amortizaci predem a nákladu na monitorování, je zasílání textových zpráv levnejsí na jednotlivce základ."

Záver:
"Podstatné celkové pokrytí ockováním zustává na nízké úrovni, stejne jako na vnitrostátní úrovni a doporucujeme dalsí studie, abychom identifikovali zpusoby, jak maximalizovat potenciál textových zpráv."

V související zpráve uvedl: Peter G. Szilagyi, M.D., M.P.H. z University of Rochester School of Medicine and Stomatology, Rochester, New York, a William G. Adams, MD, Bostonská univerzitní lékarská skola, Boston:

"Studie provedená Stockwellem a spol. Je skromným krokem vpred ve významné oblasti verejného zdraví.
Modré kroky jsou normou, pokud jsou cílené slozité chování a systémy, jako je napríklad prijetí preventivních sluzeb. Nicméne tyto systémy mají znacný potenciál, zvláste pokud jsou technologie prizpusobeny individuálním pacientum a rodinám, jsou dodávány zpusobem, který lze provést, a vedou k dulezitým zdravotním chováním.
Nelze pochybovat o tom, ze v prístím desetiletí bude stále více vyuzívat takové systémy a jejich aplikace na dalsí sluzby. Jiz pred deseti lety byly e-mailové pacienty povazovány za nové a textové zprávy neexistovaly.
V prístích nekolika letech se nová zjistení uvedená v této studii stanou beznou soucástí komplexního systému poskytování zdravotní péce.
Nelze pochybovat o tom, ze v prístím desetiletí bude stále více vyuzívat takové systémy a jejich aplikace na dalsí sluzby.Jiz pred deseti lety byly e-mailové pacienty povazovány za nové a textové zprávy neexistovaly. V prístích nekolika letech se nová zjistení uvedená v této studii stanou beznou soucástí komplexního systému poskytování zdravotní péce. "

Napsal Grace Rattue

Dapagliflozin Plus Glimepirid snízil hladinu glukózy v krvi behem 48 týdnu lécby

Dapagliflozin Plus Glimepirid snízil hladinu glukózy v krvi behem 48 týdnu lécby

Výsledky klinické studie fáze III, ohlásené spolecností Bristol-Myers Squibb Company a AstraZeneca 8. prosince, prokázaly, ze pozorované snízení hladin glukózy v krvi (glykosylované hladiny hemoglobinu nebo HbA1c) u dospelých s diabetem 2. typu, které byly léceny po 24 týdnech s experimentální slouceninou dapagliflozinem pridaným k soucasné lécbe prípravkem glimepirid (sulfonylmocovina), byly udrzovány ve 48 týdnech ve srovnání s úcastníky, kterí dostávali placebo v kombinaci s glimepiridem.

(Health)

Ucte obrázek tela ve skolách

Ucte obrázek tela ve skolách

Skupina britských poslancu ve Spojených státech tvrdí, ze v skolách by mela být povinná výuka telesné výchovy, která by pomohla detem vyporádat se s tlakem na prizpusobení se nereálným telovým ideálum, které mediální, reklamní a kulturní celebrity bombardují s kazdým dnem. Malá holcicka 6 se zeptá svého otce: "Tati, vypadám tluste?

(Health)