cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.FDA schvaluje kombinovanou vakcínu pro smrtelnou bakteriální meningitidu u detí

Americký úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) ve ctvrtek oznámil, ze má schválila kombinovanou vakcínu Menhibrix proti dvema potenciálne zivot ohrozujícím bakteriím, které zpusobují meningitidu u detí po prezkoumání úcinnosti vakcíny u stovek detí a batolat.
Menhibrix, vyrábený spolecností GlaxoSmithKline Biologicals, se sídlem v Rixensart, Belgie, je urcen pro kojence a batolata ve veku 6 týdnu az 18 mesícu, aby se zabránilo invazivním onemocnením zpusobeným Neisseria meningitidis séroskupiny C a Y a Haemophilus influenzae typ b.
"Menhibrix poskytuje poskytovatelum zdravotní péce moznost kombinovat imunizaci Hib s ockováním meningokokem C a Y bez zvýsení poctu výstrelu pro kojence a batolata, uvedl vedoucí klinické a lékarské péce GSK Vaccines, vývoj v Severní Americe, vedoucí klinických a lékarských zálezitostí a viceprezident Leonard Friedland.
Tyto bakterie mohou zpusobit sepse v krvi ("otravu krve") a meningitidu, zejména u malých detí. Meningitida je zánet podsívky, který obklopuje mozku a míchu.
Meningokokové a Hib nemoci jsou nebezpecné, protoze se casto vyvíjejí rychle a mohou zpusobit smrt nebo vázné, celozivotní poskození, jako je slepota, mentální retardace nebo amputace.
Karen Midthun, reditelka Centra pro hodnocení biologických látek a výzkumu FDA, pro tisk uvedla, ze Menhibrix je:
"... kombinovanou vakcínu, která muze být pouzita k prevenci potenciálne zivot ohrozující choroby Hib a dvou typu meningokokových onemocnení u detí. Je to první vakcína proti meningokokum, která muze být podána jiz od sesti týdnu veku."
Bez ockování mohou být deti a batolata mladsí dvou let obzvláste ohrozena temito nemocemi, jejichz casné príznaky jsou casto obtízné odlisit od jiných bezných detských onemocnení, ríká FDA.
Vakcína je indikována jako ctyri dávky pocínaje ve veku 2 mesíce, pak po 4 a 6 mesících s konecnou dávkou ve veku 12 az 15 mesícu. První dávka muze být podána jiz ve veku 6 týdnu a poslední dávka je az 18 mesícu.
Úcinnost vakcíny byla testována na nekolika stovkách amerických detí. Pro slozku Hib bylo prokázáno, ze je stejne úcinná jako dalsí vakcína schválená FDA pro invazivní Hib onemocnení. Meningokoková slozka produkovala protilátky v dostatecném mnozství pro ochranu pred invazivním meningokokovým onemocnením zpusobeným séroskupinami C a Y, uvedl FDA.
Bezpecnost vakcíny byla testována u 7500 detí v USA, Mexiku a Austrálii. Mezi nejcastejsí nezádoucí úcinky patrí podrázdenost a horecka a bolest, otoky a zarudnutí v míste vpichu.
Napsal Catharine Paddock PhD

Tinnitus Loudness Reduced v malé studii neinvazivní terapie

Tinnitus Loudness Reduced v malé studii neinvazivní terapie

Výsledky malé fáze 1 klinické studie neinvazivní terapie tinnitu, kde pacient naslouchá zvukum prostrednictvím sluchátek, tvrdí, ze ve srovnání s placebem lécba snízila hlasitost tinitu a obtezování behem 12 týdnu u 7 z 10 pacientu. Odborníci, kterí zprávu privítali, ríkají, ze nyní chtejí videt výsledky opakované v mnohem vetsí fázi 2 pokusu.

(Health)

Rakovinový ochranný úcinek denního aspirinu mensí nez dríve

Rakovinový ochranný úcinek denního aspirinu mensí nez dríve

Nová studie dodává podporu myslence, ze denní uzívání aspirinu vede k mensímu poctu úmrtí na rakovinu, ale tento efekt nemusí být tak velký, jak by mohl naznacovat predchozí výzkum. Vedci tvrdí, ze i kdyz shromázdené dukazy se zdají být povzbudivé, je jeste prílis brzy doporucit rutinní uzívání aspirinu jen proto, aby se zabránilo rakovine, protoze i pri nízkých dávkách muze zvýsit riziko vázného krvácení ve streve.

(Health)