cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chlazení tváre muze docasne zabránit kardiovaskulárnímu vypnutí po ztráte krve

Aplikovat ledovou vodu na oblicej muze být jednoduchá a rychlá metoda pro první osoby reagující na docasné zabránení kardiovaskulárnímu odstavení u obetí, kterí ztratili hodne krve. Takový nástroj by mohl být úcinným zpusobem, jak si koupit cas, dokud pacient - at jiz v civilním nebo bojovém prostredí - dostane rádnou lékarskou péci.
Lidé, kterí ztratili hodne krve v dusledku mimorádné události, by mohli být usetreni ochlazením tváre ledovou vodou.

To byl záver, ze vedci na univerzite v Buffale v New Yorku prisli predbeznými testy se zdravými dobrovolníky, kterí absolvovali simulaci mírné ztráty krve.

Zjistení uvedená na nedávné schuzce Experimentální biologie 2017 v Chicagu v IL a jsou také uvedeny v abstraktu publikovaném v dodatku k FASEB Journal.

Vedci vysvetlují, ze ztráta krve zpusobuje centrální hypovolemii - stav, kdy dochází k poklesu krevního objemu v srdci av cévách plic.

V tezkých prípadech muze ztráta krve také snízit krevní tlak a vést k kardiovaskulární dekompenzaci - stavu, který je zpusoben náhlým a strmým poklesem krevního tlaku a má za následek nedostatecný prívod kyslíku do mozku, srdce a dalsích zivotne dulezitých orgánu.

Dokonce i kdyz doslo k zastavení krvácení, muze se vyskytnout znacné riziko kardiovaskulární dekompenzace.

Odhady ve Spojených státech naznacují, ze po traumatálním zranení je pocet úmrtí zpusobený krvácením nebo ztrátou krve sekundární pouze kvuli poranení centrální nervové soustavy. Více nez 35 procent úmrtí pred hospitalizací je zpusobeno ztrátou krve, stejne jako 40 procent úmrtí, ke kterým doslo v prvních 24 hodinách úrazu.

Simulace napodobuje ztráty krve

Pro novou studii, kterou vyzývají výzkumní pracovníci, by melo být povazováno za predbezné vysetrení toho, jak efektivní by mohla být metoda - 10 zdravých dobrovolníku ve veku 22 let v prumeru absolvovalo simulaci ztrát krve.

Dobrovolníci byli umísteni do komory, která snizuje krevní tlak o 30 milimetru rtuti a simuluje 6 minut ztráty krve.

Takové experimentální usporádání napodobuje to, co se stane v krevním obehu osoby, kdyz ztratí asi 1,5 litru krve a pak se pri pouzití skrtidla zastaví ztráta dalsí krve.

Dobrovolníci (7 muzu a 3 zeny) byli náhodne zarazeni do lécby bud s vakem s ledovou vodou nebo s vaku s vodou v telové teplote (kontrolní lécba) aplikovanou na celo po dobu 15 minut po simulované ztráte krve.

Tým meril behem lécby radu kardiovaskulárních indikátoru. Patrí k nim krevní tlak a periferní odpor, coz je schopnost tepen odolávat prutoku krve. Periferní rezistence se zvysuje, kdyz se tepny utuzují.

Muze zvýsit krevní tlak zvýsením periferního odporu

Výsledky ukázaly, ze behem lécby ledovou vodou doslo k výraznému zvýsení krevního tlaku, ale behem kontrolní lécby nedoslo k zádným zmenám.

Behem osetrení ledovou vodou doslo také k trvalému zvýsení periferního odporu, zatímco v této kontrolní lécbe nedoslo k zádné zmene.

Výzkumníci dospeli k záveru, ze: "Chlazení tváre behem simulované mírné ztráty krve zvysuje krevní tlak zvýsením celkové periferní rezistence."

Nicméne, oni chtejí zduraznit, ze technika by nemela být pouzívána dokud ne zastaví aktivní krvácení - takový jak po pouzití turnaju. Ztráta krve se zhorsuje, nehrozí, pokud se v prubehu aktivního krvácení zvysuje krevní tlak.

Navrhují, ze by nyní mely být provedeny dalsí studie s cílem zjistit druhy prípadu nouze a situace, kdy je ochlazení tváre pravdepodobné. Chtejí také provést klinické hodnocení.

"Veríme, ze ochlazování obliceje by mohlo být potenciálne vyuzito jako rychlá a docasná metoda k prevenci kardiovaskulární dekompenzace po ztráte krve po ukoncení aktivního krvácení. Domníváme se, ze tato technika by mohla být pouzita první odpovedí nebo bojovými lékari na bojisti, cas prepravy nebo evakuace. "

Prof. Blair Johnson, první autor

Zjistete, jak muze "mikrovlnná helma" zkrátit dobu potrebnou k vyhodnocení zranení hlavy.

WHO: Vetsina zemí nemá zádný národní plán na resení rezistence na léky

WHO: Vetsina zemí nemá zádný národní plán na resení rezistence na léky

Pruzkum provedený Svetovou zdravotnickou organizací zjistil, ze vetsina zemí dosud nemá komplexní národní plán na potírání rezistence na léky - rok poté, co organizace varovala, ze smerujeme k "období po antibiotikách". Pouze 34 ze 133 zemí, které se zúcastnily pruzkumu, sestavilo plán resení rezistence na léky.

(Health)

Krevní test by mohl zjistit, kterí pacienti potrebují antibiotika

Krevní test by mohl zjistit, kterí pacienti potrebují antibiotika

Jedním z hlavních duvodu rezistence vuci antibiotikum je nadmerné predepisování a zneuzití antibiotik. Ale v nové studii vedci odhalují, jak jsou krok blíze k vývoji krevního testu, který dokáze zjistit, zda je respiracní onemocnení zpusobeno virovou nebo bakteriální infekcí, coz umoznuje presnejsí predepisování antibiotik.

(Health)