cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení pocítají úcinek vánocního prebytku na metabolismus

Kazdodenní záchvat cvicení muze vyvrátit skodlivé úcinky, které má krátkodobá necinnost a prejídání na zdraví, podle nové studie publikované v Journal of Physiology.

Dukazy jiz existují, ze i nekolik dní, kdy spotrebováváte více kalorií, nez spálíte, muze být zdraví skodlivé.

Nová studie z University of Bath ve Velké Británii je o krok dále a naznacuje, ze denní dávka cvicení muze prinést prínos pro zdraví, který presahuje jen pomáhá vypálit nadbytecné kalorie.

Kdyz mluvil o své práci, spoluautor Dr. James Betts ríká:

"Tento nový výzkum ukazuje, ze obraz je sofistikovanejsí nez samotná" energie ": cvicení má pozitivní úcinky i kdyz aktivne ukládáme energii a získáváme váhu."

On a jeho kolegové pozvali 26 zdravých, normálne aktivních mladých muzských dobrovolníku ve veku od pozdních dospívajících do raných 30 let, aby konzumovali více kalorií nez normálne po celý týden.


Výzkumníci zjistili, ze denní cvicení pusobí proti negativním úcinkum krátkodobé neaktivity a prejídání na zdraví.

Polovina dobrovolníku byla pozádána, aby omezila svou fyzickou aktivitu (na méne nez 4 000 kroku za den), aby vytvorila energetický prebytek, a druhá polovina byla pozádána, aby bezel 45 minut denne na bezeckém pásu (pri 70% príjem kyslíku).

Neaktivní skupina byla pozádána, aby konzumovala priblizne o 50% více kalorií nez obvykle, zatímco skupina cvicení byla pozádána, aby spotrebovala o 75% více, takze kazdý cistý denní energetický prebytek byl stejný.

Na zacátku a na konci týdne dobrovolníci podávali vzorky krve nalacno, podstoupili orální testy na glukózu a rovnez odebraly malé vzorky brisního tuku.

Nezdravé snízení hladiny cukru v krvi

Po pouhém týdnu byly rozdíly mezi temito dvema skupinami výrazné.

Neaktivní skupina prokázala významný, nezdravý pokles kontroly cukru v krvi a jejich tukové bunky nadmerne exprimovaly geny spojené s narusenou nutricní rovnováhou a nezdravým metabolizmem a nedostatecne exprimujícími geny spojenými se zdravým metabolizmem.

Tyto úcinky vsak byly výrazne nizsí v cvicební skupine: jejich hladina cukru v krvi zustala stabilní a zatímco jejich tukové bunky vykazovaly urcité zmeny v genové expresi, byly tyto hodnoty výrazne méne "nezádoucí".

Vedci dospeli k záveru:

"Cvicení s intenzivní intenzitou vyvázila vetsinu úcinku krátkodobého nadmerného podávání a nedostatecné aktivity na úrovni celého tela a v tukové tkáni, a to i pred standardizovaným energetickým prebytkem."

Navzdory konzumaci více kalorií byla cvicební skupina stále lepsí

Senior autor Dr. Dylan Thompson ríká:

"Klícovým rysem naseho experimentu je to, ze jsme propojili energetický prebytek mezi skupinami - takze skupina cvicení spotrebovala jeste více energie a byla jeste lepsí na konci týdne."

Navrhuje poselství z této studie pro ty, kterí vstupují do období nadmerné konzumace a necinnosti, jako je to, co celí vánocní odvázní, ze "kazdodenní záchvat cvicení zabrání tomu, aby se mnohé negativní zmeny odehrávaly, i kdyz získáváte váhu. "

Tato studie jednoznacne ukazuje, jaký vliv má skupina mladých muzu. Je vsak zapotrebí dalsího výzkumu k nalezení základních prícin a také k tomu, aby se zjistilo, zda se to stane v jiných skupinách, jako jsou zeny a starsí dospelí, a zda má méne výcviku stejný výsledek.

Dalsí studie zverejnená nedávno naznacuje, ze hraní cvicení videohry muze pomoci kontrolovat hladinu glukózy u lidí s diabetes mellitus 2. typu. Vedci srovnávali skupinu, která pouzívala Wii Fit Plus cvicení se skupinou, která dostávala standardní péci.

Rozsirující se malárie muze být povzbuzována zvysováním prevalence diabetu typu 2

Rozsirující se malárie muze být povzbuzována zvysováním prevalence diabetu typu 2

Imunitní systém komáru je potlacován lidským inzulínem, coz by mohlo být spatnou zprávou o sírení malárie, pokud pocet lidí v Africe s diabetem typu 2 nadále roste soucasným tempem, vysvetlili výzkumníci z Kalifornské univerzity Davis casopis Infection and Immunity.

(Health)

Vedci naznacují, jak infekce zhorsuje poskození mozku vyvolané mozkovou príhodou

Vedci naznacují, jak infekce zhorsuje poskození mozku vyvolané mozkovou príhodou

Zatímco ne první, která spojuje infekci s vyssím rizikem poskození mozku po mrtvici, nová britská studie také naznacuje, ze muze být prícinou zánetlivé reakce imunitního systému. Tým Manchester University hlásí nálezy v Annals of Neurology. Kdyz mluvíme o dusledcích jejich práce, spolecný vedoucí vysetrovatel Stuart Allan, profesor na Fakulte ved o zivote v Manchesteru, ríká: "Výsledky této nové studie silne naznacují, ze pacienti s mozkovou mrtvicí, zejména pokud mají predcházející infekce, by mohly mít prospech v podstate z protizánetlivých terapií.

(Health)