cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Everolimus pridaný do exemestanu zvysuje celkovou odpoved u postmenopauzálních zen s pokrocilým karcinomem prsu

SAN ANTONIO, TX - Perorální savcí cíl inhibitoru rapamycinu everolimus v kombinaci se steroidním inhibitorem aromatázy exemestan významne zlepsuje celkovou míru odpovedi u postmenopauzálních zen s pokrocilým karcinomem prsu podle údaju zverejnených na 37. výrocním San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) .

Howard Burris, MD, Výzkumný ústav Sarah Cannon, Nashville, Tennessee a kolegové jinde vyhodnotili sekundární koncové body z 3. fáze nádorového onemocnení perorální Everolimus (BOLERO) -2. Sekundární koncové body zahrnovaly celkovou míru odpovedi na nádor (úplná odezva plus cástecná odezva) stejne jako doba trvání celkové odpovedi nádoru.

Drívejsí analýza ukázala, ze prumerné prezití bez progrese onemocnení (PFS) se více nez zdvojnásobilo s everolimem plus exemestanem ve srovnání s placebem a exemestanem ve studované populaci u 724 zen po menopauze s pozitivním hormonálním receptorem (HR +), receptorem lidského epidermálního rustového faktoru (HER2-), jejichz onemocnení se opakovalo nebo pokrocilo po nesteroidní lécbe inhibitory aromatázy zahrnující letrozol nebo anastrozol. Zlepsení mediánu PFS nastalo bez ohrození kvality zivota pacientu.

Jak jiz bylo dríve uvedeno, základní charakteristika pacienta byla mezi lécenými skupinami dobre vyvázená. Pozoruhodne byla zastoupena siroká skála spektra HR + pokrocilého onemocnení rakoviny prsu.

V dobe záverecných analýz PFS pri 18 mesícním mediánovém sledování, byla míra objektivní odpovedi lokálním hodnocením nádoru významne vyssí u skupiny prípravku everolimus plus exemestan nez u skupiny placeba plus exemestan (12,6% oproti 1,7% v místním hodnocení).

U pacientu, u kterých bylo zjisteno meritelné onemocnení na pocátku lécby, melo 71% v rameni everolimus plus exemestan snízení souctu nejdelsího prumeru cílové léze oproti výchozím hodnotám oproti 30% ve skupine s placebem a exemestanem.

Soucasná analýza také ukázala delsí medián trvání celkové odpovedi u pacientu lécených everolimem plus exemestanem (10,5 mesícu) ve srovnání s placebem a exemestanem (6,9 mesícu). Pouze ctyri pacienti vsak odpovedeli ve skupine s placebem a exemestanem.

"Výsledky podporují kombinaci everolimu a exemestanu pro zlepsení klinických výsledku u HR +, pokrocilého HER2-pokrocilého karcinomu prsu, který probíhá nebo pokracuje po lécbe nesteroidními inhibitory aromatázy," uvedl Dr. Burris.

Úcinku "odpocinku krásy" pri lécbe spánkové apnoe CPAP

Úcinku "odpocinku krásy" pri lécbe spánkové apnoe CPAP

Získání dobrého odpocinku muze zlepsit nase zdraví mnoha zpusoby. A nyní nová studie zverejnená v casopise Journal of Clinical Sleep Medicine je první svého druhu, která analyzuje, jak se pacienti po dvou mesících podrobí lécbe spánkového apnoe, jak vypadá více pozorne, mladistve a atraktivneji. Lécba, nazývaná kontinuální terapie pozitivním tlakem dýchacích cest (CPAP), muze zastavit chrápání, zlepsit bdelost a snízit krevní tlak tím, ze udrzuje dýchací cesty otevrené proudem vzduchu dodávaného maskou, která se nosí behem spánku.

(Health)

Jak snízit riziko rakoviny tlustého streva

Jak snízit riziko rakoviny tlustého streva

Pet faktu o rakovine tlustého streva O rakovine tlustého streva, rakovine konecníku a kolorektálním karcinomu Rakovina tlustého streva, která je obvykle prevencí a vysoce léceným onemocnením, je druhým rakovinovým vrahem v USA, ríká gastroenterologka Dr. Felice Schnoll-Sussmanová, NewYork- Presbyterian / Weill Cornell Medical Center a Dr.

(Health)