cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Everolimus pridaný do exemestanu zvysuje celkovou odpoved u postmenopauzálních zen s pokrocilým karcinomem prsu

SAN ANTONIO, TX - Perorální savcí cíl inhibitoru rapamycinu everolimus v kombinaci se steroidním inhibitorem aromatázy exemestan významne zlepsuje celkovou míru odpovedi u postmenopauzálních zen s pokrocilým karcinomem prsu podle údaju zverejnených na 37. výrocním San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) .

Howard Burris, MD, Výzkumný ústav Sarah Cannon, Nashville, Tennessee a kolegové jinde vyhodnotili sekundární koncové body z 3. fáze nádorového onemocnení perorální Everolimus (BOLERO) -2. Sekundární koncové body zahrnovaly celkovou míru odpovedi na nádor (úplná odezva plus cástecná odezva) stejne jako doba trvání celkové odpovedi nádoru.

Drívejsí analýza ukázala, ze prumerné prezití bez progrese onemocnení (PFS) se více nez zdvojnásobilo s everolimem plus exemestanem ve srovnání s placebem a exemestanem ve studované populaci u 724 zen po menopauze s pozitivním hormonálním receptorem (HR +), receptorem lidského epidermálního rustového faktoru (HER2-), jejichz onemocnení se opakovalo nebo pokrocilo po nesteroidní lécbe inhibitory aromatázy zahrnující letrozol nebo anastrozol. Zlepsení mediánu PFS nastalo bez ohrození kvality zivota pacientu.

Jak jiz bylo dríve uvedeno, základní charakteristika pacienta byla mezi lécenými skupinami dobre vyvázená. Pozoruhodne byla zastoupena siroká skála spektra HR + pokrocilého onemocnení rakoviny prsu.

V dobe záverecných analýz PFS pri 18 mesícním mediánovém sledování, byla míra objektivní odpovedi lokálním hodnocením nádoru významne vyssí u skupiny prípravku everolimus plus exemestan nez u skupiny placeba plus exemestan (12,6% oproti 1,7% v místním hodnocení).

U pacientu, u kterých bylo zjisteno meritelné onemocnení na pocátku lécby, melo 71% v rameni everolimus plus exemestan snízení souctu nejdelsího prumeru cílové léze oproti výchozím hodnotám oproti 30% ve skupine s placebem a exemestanem.

Soucasná analýza také ukázala delsí medián trvání celkové odpovedi u pacientu lécených everolimem plus exemestanem (10,5 mesícu) ve srovnání s placebem a exemestanem (6,9 mesícu). Pouze ctyri pacienti vsak odpovedeli ve skupine s placebem a exemestanem.

"Výsledky podporují kombinaci everolimu a exemestanu pro zlepsení klinických výsledku u HR +, pokrocilého HER2-pokrocilého karcinomu prsu, který probíhá nebo pokracuje po lécbe nesteroidními inhibitory aromatázy," uvedl Dr. Burris.

Mohla by být ztráta pameti obrácena bezným analgetickým lékem?

Mohla by být ztráta pameti obrácena bezným analgetickým lékem?

Vedci strávili desítky let a snazí se najít nová úcinná lécba Alzheimerovy nemoci, ale nový výzkum naznacuje, ze odpoved muze existovat v existujícím léku proti bolesti bezne uzívanému k lécbe menstruacních krecí. Z testování na modelech mysí vedci tvrdí, ze kyselina mefenamová má potenciál zvrátit ztrátu pameti spojenou s Alzheimerovou chorobou.

(Health)

Epigenetika je kritickým faktorem v homosexualite

Epigenetika je kritickým faktorem v homosexualite

Epigenetika je exprese genu rízených krátkodobými prechody známými jako epi-znacky. Tyto epi-znacky se zdají být dulezitým faktorem, který se casto nezohlednuje, protoze prispívá k hluboce zakorenenému tajemství toho, proc homosexualita existuje, a nový výzkum ríká, ze by to melo být. Nová studie, publikovaná v Quarterly Review of Biology, odhaluje, ze sex-specifické epi-znacky mohou prispet k homosexualite.

(Health)