cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Everolimus pridaný do exemestanu zvysuje celkovou odpoved u postmenopauzálních zen s pokrocilým karcinomem prsu

SAN ANTONIO, TX - Perorální savcí cíl inhibitoru rapamycinu everolimus v kombinaci se steroidním inhibitorem aromatázy exemestan významne zlepsuje celkovou míru odpovedi u postmenopauzálních zen s pokrocilým karcinomem prsu podle údaju zverejnených na 37. výrocním San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) .

Howard Burris, MD, Výzkumný ústav Sarah Cannon, Nashville, Tennessee a kolegové jinde vyhodnotili sekundární koncové body z 3. fáze nádorového onemocnení perorální Everolimus (BOLERO) -2. Sekundární koncové body zahrnovaly celkovou míru odpovedi na nádor (úplná odezva plus cástecná odezva) stejne jako doba trvání celkové odpovedi nádoru.

Drívejsí analýza ukázala, ze prumerné prezití bez progrese onemocnení (PFS) se více nez zdvojnásobilo s everolimem plus exemestanem ve srovnání s placebem a exemestanem ve studované populaci u 724 zen po menopauze s pozitivním hormonálním receptorem (HR +), receptorem lidského epidermálního rustového faktoru (HER2-), jejichz onemocnení se opakovalo nebo pokrocilo po nesteroidní lécbe inhibitory aromatázy zahrnující letrozol nebo anastrozol. Zlepsení mediánu PFS nastalo bez ohrození kvality zivota pacientu.

Jak jiz bylo dríve uvedeno, základní charakteristika pacienta byla mezi lécenými skupinami dobre vyvázená. Pozoruhodne byla zastoupena siroká skála spektra HR + pokrocilého onemocnení rakoviny prsu.

V dobe záverecných analýz PFS pri 18 mesícním mediánovém sledování, byla míra objektivní odpovedi lokálním hodnocením nádoru významne vyssí u skupiny prípravku everolimus plus exemestan nez u skupiny placeba plus exemestan (12,6% oproti 1,7% v místním hodnocení).

U pacientu, u kterých bylo zjisteno meritelné onemocnení na pocátku lécby, melo 71% v rameni everolimus plus exemestan snízení souctu nejdelsího prumeru cílové léze oproti výchozím hodnotám oproti 30% ve skupine s placebem a exemestanem.

Soucasná analýza také ukázala delsí medián trvání celkové odpovedi u pacientu lécených everolimem plus exemestanem (10,5 mesícu) ve srovnání s placebem a exemestanem (6,9 mesícu). Pouze ctyri pacienti vsak odpovedeli ve skupine s placebem a exemestanem.

"Výsledky podporují kombinaci everolimu a exemestanu pro zlepsení klinických výsledku u HR +, pokrocilého HER2-pokrocilého karcinomu prsu, který probíhá nebo pokracuje po lécbe nesteroidními inhibitory aromatázy," uvedl Dr. Burris.

Nová lécba tinitu slibuje

Nová lécba tinitu slibuje

Az 21% dospelých bude v urcitém bode behem svého zivota postizeno tinnitusem. Ackoli existuje nekolik lécby tinnitus, popisované jako trvalé zvonení v usích, existuje jen málo dukazu o tom, které z nich jsou efektivnejsí. Nyní holandstí vedci zjistili, ze terapie kognitivní chování krome lécby rektifikace tinitu pomocí zvuku je mnohem úcinnejsí pri snizování príznaku poruchy nez stávající lécba.

(Health)

Antibiotická rezistence: Co potrebujete vedet

Antibiotická rezistence: Co potrebujete vedet

Obsah Co je antimikrobiální rezistence? Príciny príkladu Prevence lécby V posledních 70 letech byly léky známé jako antimikrobiální látky pouzity k lécbe infekcních onemocnení zpusobených mikroby, jako jsou bakterie, viry a parazity. Avsak antimikrobiální cinidla se nyní pouzívají tak siroce, ze nekteré z mikrobu cílených léky se prizpusobily a staly se odolné vuci temto lékum.

(Health)