cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce jeste pred tím, nez mohou pumpovat krev, srdce dítete potrebují rytmus

Studie publikovaná v casopise Biomateriály zjistí, ze rytmická pulzace bunek srdecního svalu je hnací silou pri pocátecní tvorbe srdecních chlopní.

Srdce se tvorí jako jednoduchá tkanina ve tvaru písmene U slozená ze trí vrstev.

Vrstva bunek srdecního svalu zacíná pulsovat jeste predtím, nez se vytvorí krevní cévy. Pod svalovou vrstvou je vrstva "srdecního zelé", a pod tím je vrstva endotelových bunek, která se zmení na valvulární intersticiální bunky (VIC).

Kde se tvorí srdecní chlopne, endotelové bunky se vkládají do polstáru srdecního zelé.

Endoteliální bunky se transformují na VIC a tyto bunky koordinují transformaci srdecního zelé na dve nebo tri klapky (nazývané "letáky"), které obsahují ventil a rídí tok krve do srdce otevrením a zavrením.

Srdecní chlopne jsou náchylné k poskození z duvodu nemoci, rakoviny, stárnutí, infarktu a vrozených vad. Priblizne 40 000 detí se narodí v USA s vrozenými srdecními vadami kazdý rok, a tak jiz po nejakou dobu byla prioritou vytvorení funkcní srdecní chlopne, která by mohla být pouzita pri transplantaci pacienta.

V soucasné dobe existují umelé ventily, ale jsou vyrobeny z plastu, takze deti narozené vrozenými srdecními vadami musí vydrzet nekolik chirurgických zákroku, aby je tato zvírata vymenovala, jakmile vyrostou.

Pestování umelých srdecních chlopní z lidských bunek

Resení, které vedci za novou studií pracují, je vytvorit umelou ventil z lidských bunek, který s dítetem poroste.

"Za posledních 15 let se lidé pokousejí z umelé tkáne vytvorit srdcovou chlopnicku bez jakýchkoliv úspechu," ríká W. David Merryman, odborný asistent biomedicínského inzenýrství na univerzite Vanderbilt v Nashville, TN.

"Rozhodli jsme se udelat krok zpet a studovat, jak se srdecní chlopne vyvíjejí prirozene, abychom mohli zjistit, jak tento proces duplikovat."

Profesor Merryman vedl tým inzenýru, vedcu a kliniku v rade pokusu o kurecím srdci. Vetsina zivocisných srdecních chlopní prochází svým cyklem zhruba 1 miliardu v zivote, ale kurecí a lidské srdecní chlopne - které se vyvíjejí podobným zpusobem - cyklu 2 az 3 miliardykrát.

Na jare roku 2012 tým Vanderbilt oznámil, ze identifikoval dríve neznámé geny a molekulární dráhy spojené s tvorbou zdravotních ventilu. Jejich nejnovejsí práce - zkoumání "mechanických sil" ovlivnujících tvorbu srdecních chlopní - doplnuje mezery ve znalostech týmu.

"Genetická studie nám poskytla seznam základních cástí - hardwaru - potrebných k vybudování srdcové chlopne a tato nejnovejsí studie nám poskytuje informace, které potrebujeme o pozadovaném prostredí," ríká prof. Joey Barnett, spoluautor vysetrovatele na projektu.

"S temito informacemi bychom meli mít to, co potrebujeme k vytvorení valvulárních intersticiálních bunek, které jsou základními stavebními kameny srdecních chlopní."

Rhythmicky bující bunky pomáhají vytváret srdecní chlopne

Standardní postup pro pozorování pocátecních stadií vývoje srdce spocívá v extrakci srdce kurat - v okamziku, kdy je velikost a tvar cárky na tistené stránce - a umístete jej do misky pro kultivaci bunek s kolagenovým gelem.

Ale to samo o sobe nebylo vhodné pro studium mechanických sil pusobících pri tvorbe ventilu.

Vedci chteli merit pulzaci srdcových bunek, aby zjistili, jak tato ovlivnená forma ventilu vytvárela pocítacový program, který analyzoval sekvence mikroskopických obrazu na povrchu gelu.

"Zjistili jsme, ze mechanické síly jsou dulezité pri vytvárení detských srdcí," ríká Mary Kathryn Sewell-Loftinová, absolventka Vanderbilta, která vytvorila pocítacový program.

Studie míst na mape pocítacu, kde byly vytvoreny VICs, tým urcil, ze VIC tvorí prednostne v oblastech "vysokého namáhání" zpusobených rytmickou expanzí a kontrakcí bunek srdecního svalu.

"Objev, ze deformace vyvolané buseními srdecních svalových bunek jsou dulezité, poskytuje zcela nový pohled na tento proces," ríká profesor Merryman.

Následne bude tým Vanderbiltu pracovat s výzkumníkem kmenových bunek, aby vyrobili vlastní endotelové bunky, ze kterých doufají, ze mohou produkovat lidské VICs. Jakmile mají VICs, vedci verí, ze by meli umet umístit umelé lidské srdecní chlopne v bioreaktoru.

Nový virus SARS se podobá Viru na Stredním východe

Nový virus SARS se podobá Viru na Stredním východe

Jen pred nekolika dny oznámilo Spojené království Svetové zdravotnické organizaci prípad akutního respiracního syndromu s renálním selháním. Tato osoba mela cestovní historii do království Saúdské Arábie a Kataru. Tento pacient byl normálne zdravý 49 letý katarský státní príslusník, který zacal projevovat príznaky 3. zárí 2012 - cestoval do Saúdské Arábie pred zahájením své nemoci.

(Health)

Ovoce a zeleniny spojené s kourením

Ovoce a zeleniny spojené s kourením

Podle nové studie, publikované v casopise Nicotine & Tobacco Research a vedené výzkumnými pracovníky na univerzite v Buffalu, muze jíst ovoce a zeleniny potlacit nutkání kourit, coz usnadnuje zvyk kopnout a udrzet ji pryc. Studie, která je první longitudinální studií, která analyzovala vazbu mezi odvykání kourení a konzumací ovoce a zeleniny, zahrnovala 1 000 kuráku z okolí U.

(Health)