cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Trvanlivý biomateriál potenciálne snizuje citlivost na zuby

Ztráta vrstvy smaltu, která pokrývá nase zuby, vede k citlivým zubum a zvysuje riziko dutin, zánetu buniciny a dalsích zubních onemocnení. Nyní vedci vytvorili nový biokompatibilní materiál, který potenciálne prestavuje opotrebovaný email, snizuje citlivost zubu a je mnohem delsí nez soucasné osetrení.
Ztráta zubní skloviny vystavuje mekcí, pórovitý dentin pod ním, címz je zub citlivejsí na horké a chladné.

Chun-Pin Lin, profesor zubního lékarství na Národní tchajwanské univerzite, spolu s kolegy uvedou, jak vyvinuli nový materiál, který testovali na psech v casopise ACS Nano.

Citlivost zubu zpusobená ztrátou skloviny je jedním z nejcastejsích zubních problému. Neznamená to jen ostrý bolest a úzkost, ale muze to znamenat váznejsí zubní problémy.

Ztráta zubní skloviny odhaluje vrstvu mekcího, porézního materiálu zvaného dentin, který je plný tisícu drobných kanálku nebo tubulu, které zasahují hluboko do buniciny zubu, kde lezí nervy. Kdyz jsou dentinové trubicky vystaveny, teplo a chlad se dostanou snadneji do podkladových nervu.

Soucasná lécba - napríklad speciální zubní pasty obsahující tesnicí materiály - pusobí blokováním tubulu na exponovaném dentinovém povrchu. Tyto pecet vsak netrvají, kdyz se opotrebovávají a zvýkají.

Nový materiál generuje "biomimetickou krystalickou dentinovou bariéru"

Ve svém príspevku prof. Lin a jeho tým popisují, jak provedli a testovali spolehlivý, rychle pusobící biokompatibilní materiál obsahující hlavní prvky nacházející se v zubech: vápník a fosfor.

Aplikovaný na zuby ve forme pasty, biomateriál utesnuje exponované dentinové tubuly, címz produkuje to, co tým popisuje jako "biomimetickou krystalickou dentinovou bariéru".

Kdyz testovali na zuby psu, tým nasel, ze nový materiál zasáhl exponované dentální tubuly hloubeji nez jiné osetrení.

Pro výrobu materiálu vytvoril tým sablonu na bázi oxidu kremicitého, obsahujícího nanocásticové cástice uhlicitanu vápenatého, a smíchala s kyselinou fosforecnou (H3PO4). To umoznilo iontum vápníku a fosfátu pracovat hluboko do dentinových tubulí a krystalizovat do ruzných forem fosforecnanu vápenatého.

Testy na zuby psu odhalily "významný rust krystalu" a "zádné podrázdení buniciny po 70 dnech", poznamenávají autori. Dospeli k záveru, ze nový biomateriál "má velký príslib pro lécbu exponovaného dentinu rustem biomimetických krystalu uvnitr dentinových tubulu" a muze slouzit jako "jak katalyzátor, tak nosic pri oprave nebo regeneraci zubních tvrdých tkání".

Prostredky z tchajwanské Národní vedecké rady a Národní tchajwanské univerzitní nemocnice pomohly financovat studii.

Pruzkum provedený v roce 2008 Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zjistil, ze více nez 26% dospelých ve veku 18-64 let v USA zaznamenalo v predchozích 6 mesících bolesti zubu nebo citlivé zuby. Zeny byly více postizeny nez muzi a skupina 18-34 byla postizena více nez skupina 55-64.

Opotrebení a trhání prílis silným kartácem muze zpusobit citlivé zuby

Jednou z prícin citlivých zubu je opotrebení a roztrzení pomocí prílis tvrdého kartácování pomocí stetce s tvrdou stetinou. To muze opotrebovat sklovinu a odhalit dentin.

Chcete-li snízit citlivost zubu, vycistete kartác s mekkým stetcem a dbejte na to, aby nedoslo k poskození nebo odstranení dásní. Také pravidelne navlecte a pouzívejte mezizubní kartáce. Úkolem je jemne odstranit zbytky jídla a povlak. Muzete také pouzít zubní pastu urcenou pro citlivé zuby.

Je také dulezité pravidelne navstevovat zubare a pozádat je o správnou ústní hygienu.

Mnozí z nás si uvedomují, ze spatná zubní hygiena muze vést k zubnímu kazu a chorobe dásní, ale také k váznejsím následkum, jako je Alzheimerova choroba, rakovina pankreatu a srdecní onemocnení. Chcete-li se dozvedet více, prectete si nasi pozornost týkající se mozných závazných dusledku spatné zubní hygieny.

Rybí oleje snizují riziko rakoviny prsu

Rybí oleje snizují riziko rakoviny prsu

Konzumace rybích oleju muze významne snízit riziko vzniku rakoviny prsu, uvádí nová studie publikovaná v BMJ. Vedci prozkoumali 21 ruzných nezávislých prospektivních kohortních studií, zjistili, ze vysoký príjem ryb a morských n-3 polynenasycených mastných kyselin byl spojen s 14% snízením rizika rakoviny prsu.

(Health)

Je Alzheimerova prevence pred poskozením dokoncena?

Je Alzheimerova prevence pred poskozením dokoncena?

Co kdyby byl zpusob, jak chytit Alzheimerovu chorobu dríve, nez k ní dojde? Existuje zpusob, jak zastavit tento terminál a nejbeznejsí forma demence? Vedci se rozhodli zjistit, zda muze existovat známý príznak Alzheimerova vývoje, který je zjistitelný predtím, nez se jiz stalo trvalé poskození.

(Health)