cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Krveprolití ohrozuje Tickborne parazita Babesia, vysetrení krve dárcu vyzaduje, ríká CDC

Dodávky krve v USA se stále casteji nakazují Babesia, parazita cervených krevních bunek. Infekce se prenásí transfuzi krve. Od roku 1979, kdy byla poprvé hlásena babesióza spojená s transfúzí, pocet hlásených prípadu postupne narustal, oznámil se CDC (Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení) Annals of Internal Medicine po provedení spolecné studie za posledních tricet let.
Autori komentují 159 hlásených prípadu Babesia-mastné krve pouzívané pri transfuzích, které vedly k babesióze od roku 1970 do roku 2009 - 77% se vyskytlo po roce 2000.
Mnoho jedincu infikovaných Babesií se muze cítit dobre; nemají zádné príznaky. Mohou vsak infekci prenést, pokud darují krev.
Neexistuje test FDA schválený screening test pro potenciální dárce krve, který detekuje Babesia, napsali autori.
Babezióza je parazitní onemocnení, velmi podobné malárii, a je zpusobena Babesia, prvokový parazit krve. Babesia jsou povazovány za druhou nejcastejsí krevních parazitu savcu po trypanosomech. Prestoze jsou u lidí mnohem méne obycejní nez ostatní savci, odborníci tvrdí, ze v posledních deseti letech doslo k nárustu lidských prípadu, a to predevsím kvuli lepsímu lékarskému uvedomení.
Babezióza je potenciálne zivot ohrozující komplikace krevní transfuze. Je vsak lécen. Infikovaná osoba hrozí riziko selhání více orgánu a dokonce i úmrtí. Pacienti bez sleziny, osoby s oslabeným imunitním systémem a starsí osoby jsou zranitelnejsí vuci komplikacím.
Autori písí, ze existuje naléhavá potreba strategie screeningu a prevence. Rada lékarských prístroju a diagnostických spolecností pracuje na vývoji testu na Babesii pro úcely screeningu dárcu.
Hlavní autor Barbara Herwaldt, MD, MD, MDC, lékarský epidemiolog, rekl:

"Chceme, aby klinikové lépe poznali babesiózu, vcetne malé moznosti prenosu transfuzí krve. Pokud by pacient po transfúzi vyvinul nevysvetlitelnou horecku nebo hemolytickou anemii, mela by být babesióza povazována za moznou prícinu bez ohledu na sezónu nebo oblast USA . "

Babezióza se nejcasteji sírí kousnutím klístat. Klístata jsou malá, o velikosti maku. Babezióza je také transfuzní clovekem transfuzí krve, pokud je donorová krev kontaminována.
Prijetí opatrení k zajistení dodávek krve a vyvarování se klepnutí klístaty by znamenalo významný rozdíl v míre babesiózy v USA.
Vetsina prípadu babesiózy pocházejících z klístat se vyskytla behem teplých mesícu ve Wisconsinu, Rhode Island, New Yorku, New Jersey, Minnesote, Massachusetts a Connecticutu.

Devadesát amerických státu hlásilo prípady infekce transfuzí, které se mohou objevit kdykoli v roce.
Dokonce i závazné prípady babesiózy jsou snadno prehlízeny, ledaze se lékar rozhodne provést cílovou diagnózu, vysvetlil Herwaldt. Babezióza se bezne mýlí s malárií, jinou parazitickou infekcí, která postihuje cervené krvinky.
Babezióza se v lednu tohoto roku stala ohlásenými onemocneními v USA.
CDC ríká, ze úrady potrebují presná data o prípadech babeziózy prenásených tickrou a transfuzí, aby byla zajistena kvalita dodávek krve dárce.

Lidé se nejcasteji infikují jedním ze dvou druhu Babesia - B. microti nebo B. divergens
Babezióza muze zahrnovat srdecní selhání, selhání ledvin a selhání dýchání. To muze být smrtelné u asi 5% az 10% hospitalizovaných pacientu a je obzvláste nebezpecné pro seniory, osoby infikované lymskou nemocí a osoby bez sleziny. Nekterí pacienti byli infikováni B divergens muze vzniknout zloutenka, vysoká perzistentní horecka, zimnice a pocení. B. divergens má mnohem vyssí úmrtnost nez B. microti.
Známky a príznaky babesiózy se obvykle objevují mezi 1 az 8 týdny po infekci.
Napsal Christian Nordqvist

Osvetlení místností ovlivnuje rozhodování, tvrdí studie

Osvetlení místností ovlivnuje rozhodování, tvrdí studie

Dramatické kriminality casto zobrazují detektivové, kterí pod zárivými svetly vyhledávají podezrelé zlocince, aby z nich vyvedli pravdu. Nyní muze nová studie verit této takticnosti, nebot naznacuje, ze lidská emoce - pozitivní i negativní - se intenzivneji prozívá za jasných svetel. Výzkum provedený výzkumníky z University of Toronto Scarborough v Kanade a Northwestern University v Illinois byl publikován ve Journal of Consumer Psychology.

(Health)

Hotovost muze koaxiální dieters ztrácet váhu

Hotovost muze koaxiální dieters ztrácet váhu

Kdyz motivuje lidi k zhubnutí, peníze jsou úcinným stimulem, odhaluje nová studie od Mayo kliniky. Úcastníci studie o hubnutí, kterí dostávali financní pobídky, meli zrejme vyssí pravdepodobnost, ze budou dodrzovat program úbytku hmotnosti a spolecne ztrácejí vetsí váhu nez ti, kterí se nedostali pobídky.

(Health)