cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Laserové pinzety ukazují, ze malárie napadají cervené krvinky

Jedním z rysu parazita malárie, který ztezuje studium, je skutecnost, ze trvá méne nez jedna minuta, nez muze cestovat z jedné cervené krve a nakazit druhou a rychle ztrácí svou infekcní schopnost behem 2 az 3 minut po odchodu krevních bunek. Nyní s pomocí nového zarízení - laserové optické pinzety - vedci zjistí, ze mohou velmi detailne sledovat, jak parazit interaguje s cervenými krvinkami behem tohoto krátkého casového intervalu.

Dr. Julian C. Rayner a kolegové Institutu Wellcome Trust Sanger, které se nacházejí poblíz Cambridge ve Velké Británii, popisují své zjistení Biophysical Journal.

Dr. Rayner, který provozuje laborator, která vysetruje molekulární detaily krevních stádií parazita zpusobujícího malárii Plasmodium falciparum, ríká:

"Pouzití laserových pinzet pro studium invaze cervených krvinek nám dává bezprecedentní úroven kontroly nad celým procesem a pomuze nám porozumet tomuto kritickému procesu na úrovni detailu, které predtím nebylo mozné."

On a jeho kolegové doufají, ze jejich nálezy, které odhalí nekteré prekvapivé fakty o biologii malárie, pomohou pri vývoji léku a vakcín proti nemoci, která infikuje miliony lidí a zpusobuje více nez 600 000 úmrtí rocne.

Laserové optické pinzety vyuzívají extrémne malé síly pomocí vysoce zamereného laserového paprsku. To umoznuje presnou kontrolu nad pohybem jednotlivých bunek, ríkají výzkumní pracovníci.

Ve své studii popisují, jak pouzívají laserové pinzety k získání jednotlivých parazitu, které se objevují z cervených krvinek a prenásejí je do jiné cervené krve, coz ukazuje, ze tato technika muze být pouzita v podrobné studii invaze.

Tým byl také schopen pouzívat laserové pinzety, aby zjistil, jak silne a jakým zpusobem se paraziti drzí na cervených krvinkách.

Parazit se tycí na cervené krvinky prostrednictvím mnoha slabých interakcí

Zjistili, ze paraziti jsou schopni prilnout k cerveným krvinkám prostrednictvím mnoha slabých interakcí, které by mohly slouzit jako cíle pro nové léky, které tyto interakce potlacují nebo blokují.


Kdyz parazit ztratil svou schopnost napadnout cervené krvinky, zachová si schopnost zpusobit docasné zúzení v membránách cervených krvinek.

Oni také zjistili, ze i kdyz parazit ztratil svou schopnost napadnout cervenou bunku - v této fázi jeho zivotního cyklu se nazývá merozoit - si zachovává schopnost prilnout k cerveným krvinkám prostrednictvím slabých interakcí a zpusobit docasné zárezy v membránách cervených krvinek.

V dalsí fázi studie vedci pouzívali laserové pinzety ke studiu úcinku trí ruzných léku na slabé interakce.

Dospeli k záveru, ze dohromady zjistení ukazují "sílu optických pinzetových technologií pri odhalování krevních biologických stadií malárie" na úrovni jednotlivých bunek.

Tým nyní plánuje pouzít laserové pinzety, aby zjistil, které geny a proteiny jsou zapojeny do kazdého kroku procesu invaze.

"To nám umozní navrhnout lepsí inhibitory nebo vakcíny, které blokují invazi tím, ze se zamerují na více kroku najednou," ríká Dr. Rayner.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno prinesl zprávu o studii, kdy vedci objevili mozný zpusob, jak zachytit parazit malárie ve vlastním vezení. Objev také identifikuje protein, který nabízí nový lékový cíl.

Inovacní technika vyvinutá k výrobe protilátek

Inovacní technika vyvinutá k výrobe protilátek

Výzkumníci vyvinuli nový prístup k rychlému vytvárení lidských protilátek v laboratori. Tato prukopnická metoda nejen zrychluje tvorbu protilátek proti mnoha chorobám, ale muze být pouzita i pri vývoji nových vakcín. Rychlá generace protilátek v laboratori muze pomoci lécit sirokou skálu nemocí a vyvíjet nové vakcíny.

(Health)

Krátké pobyty ve tme mohou posílit sluch, studijní programy

Krátké pobyty ve tme mohou posílit sluch, studijní programy

Hudební odborníci casto ríkají, ze slepí umelci jako Ray Charles a Stevie Wonder jsou dobrým príkladem toho, jak nevidet mohou zlepsit schopnost slyset. Nyní se zdá, ze to podporuje nová studie o neurovedách - zjistila, ze brání pozorování jen tak málo, jak by mohl být týden na to, aby pomohl mozkovým procesum zvuk efektivneji.

(Health)