cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jaká je hladina glukózy v krvi?

Obsah

 1. Krevní cukr a bunky
 2. Vysoká úroven
 3. Nízké úrovne
 4. Udrzování zdravé úrovne
 5. Tipy pro zivotní styl
Krevní cukr nebo krevní glukóza je cukr, který krev prenásí do vsech bunek v tele, aby dodával energii.

Merení cukru v krvi nebo glukózy v krvi predstavuje mnozství cukru, které se behem jednoho okamziku transportuje do krve.

Cukr pochází z jídla, kterou jíme. Lidské telo upravuje hladinu glukózy v krvi tak, aby nebyla ani prílis vysoká ani prílis nízká. Vnitrní prostredí krve musí zustat stabilní, aby telo mohlo fungovat. Tato rovnováha je známá jako homeostáza.

Cukr v krvi není stejný jako sacharóza, cukr v misce na cukr. Existují ruzné druhy cukru. Cukr v krvi je známý jako glukóza.

Hladiny glukózy v krvi se mení po celý den. Po jídle se hladiny zvedají a po asi hodine se usadí. Jsou na nejnizsím míste pred prvním jídlem dne, coz je obvykle snídane.

Krevní cukr a bunky


Glykemický index ukazuje, kolik cukru poskytuje ruzné potraviny.

Kdyz jíme sacharidy, jako je cukr nebo sacharóza, nase telo tráví do glukózy, coz je jednoduchý cukr, který se muze snadno premenit na energii.

Lidský trávicí systém rozkládá sacharidy z potravin do ruzných molekul cukru.

Jedním z techto cukru je glukóza, hlavní organismus je zdrojem energie.

Glukóza jde prímo z trávicího systému do krevního reciste poté, co se jídlo spotrebuje a tráví.

Avsak glukóza muze vstupovat pouze do bunek, pokud je v krvi také inzulin. Bez inzulínu by bunky hladovaly.

Po jídle se zvysují koncentrace cukru v krvi. Pankreas uvolnuje inzulín automaticky, takze glukóza vstupuje do bunek.

Vzhledem k tomu, ze stále více a více bunek prijímá glukózu, hladina cukru v krvi se opet vrátí do normálu.

Nadbytecná hladina glukózy je ulozena jako glykogen nebo ulozená glukóza v játrech a svalech. Glykogen hraje dulezitou roli v homeostáze, protoze pomáhá telu fungovat behem hladovení.

Pokud clovek po urcitou dobu nejedí, snízí se koncentrace glukózy v krvi. Pankreas uvolnuje dalsí hormon nazývaný glukagon. Glukagon zpusobuje rozpad glykogenu na glukózu a to posunuje hladiny glukózy v krvi na normální hodnotu.

Vysoká úroven

U zdravých lidí by hladina cukru v krvi nalacno mela být nizsí nez 99 miligramu na deciliter (mg / dL).

U lidí s cukrovkou budou hladiny více kolísat, takze cílem rízení cukru v krvi je udrzet hladiny v zdravém rozmezí.

Americká diabetická asociace doporucuje cílové hladiny pro osobu s diabetem mezi 70 a 130 mg / dL pred jídlem a méne nez 180 mg / dL 2 hodiny po jídle.

Glykemický index

Glykemický index muze lidem pomáhat pri výberu potravin, které nenarusí jejich hladinu cukru v krvi.

Index poskytuje hodnotu kazdému jídlu, aby lidé mohli vedet, které z nich se mají vyhnout.

Potraviny, které zpusobí, ze hladiny glukózy v krvi dramaticky klesají, napríklad cukrovinky, jsou vysoké v glykemickém indexu. Ty, které minimalizují výkyvy, protoze uvolnují energii pomalu, jsou nízké. Namerená proti glukóze, která je v indexu 100, má napríklad Gatorade hodnotu 89, med 61 a cínu v 10.

Glykemická zátez (GL) je zalozena na GI. Predstavuje predstavu o tom, jaký dopad bude mít podávání jídla na energetické úrovne.

Co je hyperglykemie?

Pokud jsou hladiny cukru v krvi vzdy vyssí, je to známo jako hyperglykemie.


Nekterí lidé potrebují uzívat inzulin, protoze jejich telo ho nevytvárí.

Lidé se spatne kontrolovaným diabetem, Cushingovým syndromem a nekterými dalsími nemocemi casto trpí hyperglykemií. Lidé, kterí uzívají perorální steroidy, mohou také pocítit hyperglykémii, pokud jsou na tomto léku.

Hyperglykémie se obvykle vyskytuje, kdyz v tele není dostatek inzulinu nebo kdyz telo nereaguje správne na inzulín.

Bez inzulínu se glukóza nemuze dostat do bunek a tak se hromadí v krevním recisti.

Príznaky a príznaky hyperglykémie nebo vysoké hladiny cukru v krvi jsou:

 • Sucho v ústech
 • Casté mocení
 • Zvýsená zízen

Mohou také existovat únava, závrate, rozmazané videní, bolest hlavy, nevolnost a slabost.

Dlouhodobé komplikace nekontrolovaného diabetu postihují malé cévy, které dodávají nervy, ledviny, sítnici a jiné orgány.

Nekteré vázné problémy, které mohou vyvstat, zahrnují:

 • Ztráta zraku
 • Onemocnení ledvin vedoucí k selhání ledvin
 • Erektilní dysfunkce
 • Vredy pro nohy
 • Trvalé poskození nervu, které zpusobuje necitlivost a brnení
 • Spatné hojení ran
 • Zvýsené riziko srdecního záchvatu nebo mrtvice

Výzkum také spojil vysoké hladiny glukózy v krvi s kognitivním poklesem.

Nízké úrovne

Hypoglykemie se stane, kdyz koncentrace krevního cukru klesnou pod normální hodnoty. Lidé s diabetem mají vyssí riziko hyperglykémie a hypoglykemie.

Mezi casné príznaky a symptomy hypoglykemie patrí:

 • Mravencí rty
 • Chvení v rukou a dalsích cástech tela
 • Bledá tvár
 • Pocení
 • Palpitace nebo zvýsená srdecní frekvence
 • Úzkost
 • Závrate nebo závrate

Lidský mozek potrebuje stálou dodávku glukózy. Silne nízký obsah glukózy muze mít následující úcinky:

 • Zmatenost a dezorientace
 • Drtivé chování
 • Obtíznost soustredení
 • Paranoidní nebo agresivní mentalita
 • Méne casto se clovek muze objevit záchvaty nebo ztrácí vedomí

U lidí s diabetem muze být závazná hypoglykemie fatální.

Príciny hypoglykemie zahrnují:

 • Diabetes
 • Nekteré léky, napríklad chinin pro lécení malárie
 • Pití alkoholu bez jídla, protoze játra nemusí uvolnovat glykogen
 • Nekterá onemocnení, zejména závazná hepatitida a poruchy ledvin
 • Anorexie

Pokud ledviny a játra nefungují správne, je tezsí, aby se telo rozpadlo a vylucovalo léky. Anorexie obvykle vykazuje hypoglykémii jako jeden ze svých príznaku.

Nadmerná produkce inzulínu muze vést k hypoglykémii. Nekteré nádory produkují chemikálie podobné inzulínu, nebo nádor muze konzumovat tolik glukózy, ze pro zbytek tela není dost.

U pacientu s chirurgickým bypassem v zaludku muze dojít k hypoglykémii.

Nesidioblastóza, stav zahrnující zvetsení beta-bunek, casto vede k nadprodukci inzulínu. Beta bunky jsou bunky produkující inzulín v pankreatu.

Poruchy endokrinního systému, jako jsou nekteré poruchy hypofýzy a nadledvin, mohou vést k abnormálne nízké produkci a uvolnování nekterých hormonu, které hrají klícovou roli pri produkci glukózy.

Udrzování zdravé úrovne

Lidé s cukrovkou musí být obzvláste opatrní, aby udrzeli stabilní hladinu glukózy v krvi, ale pacienti bez cukrovky by meli také sledovat zdravé návyky, aby se vyhnuli riziku.

Co je sledování hladiny glukózy v krvi?

Monitorování hladiny glukózy v krvi je pravidelné testování glykémie nebo hladiny glukózy v krvi.

Je to nezbytná soucást dobré kontroly diabetu. Mnoho lidí s cukrovkou musí kazdodenne kontrolovat nekolikrát, aby mohli plánovat aktivity a jídlo a vedet, kdy mají uzívat své léky.

Osoba muze testovat hladinu glukózy v krvi pomocí glukometru, který je dodáván s lancety nebo malými jehlami, lodním deníkem a zkusebními prouzky. Glukometr merí hladinu glukózy v krvi.

Jak pouzívat glukometr

Je pomerne snadné pouzívat glukometr.


Lidé, kterí uzívají inzulín, potrebují casto merit hladinu glukózy v krvi.
 1. Nastavte glukometr, testovací prouzek, lancetové zarízení a prípravu alkoholu
 2. Umyjte ruce teplou mýdlovou vodou
 3. Zapnete glukometr a vlozte do nej testovací prouzek, kdyz je prístroj pripraven
 4. U prípravku na prípravu alkoholu otrete místo, kde máte v úmyslu okocit prst. Pockejte, az se alkohol vyparí
 5. Odectete prst s lancetem a jemne stlacte, dokud nemáte malou kapku krve
 6. Umístete kapku krve na pás
 7. Pockejte, az glukometr zpracuje data
 8. Prectete výsledek na obrazovce glukometru
 9. Podle toho, co ctete, postupujte podle pokynu svého lékare
 10. Uchovávejte protokol o kazdé dávce glukózy, protoze to pomáhá lékarum najít pro vás nejlepsí lécebný plán. S modernejsími zarízeními se výsledky ctení automaticky ukládají

Pacienti s diabetem typu 2 normálne testují koncentraci cukru v krvi alespon jednou denne. Ti, kterí potrebují uzívat inzulin, který zahrnuje vsechny s diabetem typu 1 a nekteré s typem 2, musí otestovat svou krev nekolikrát denne.

Získat presné odectení hladiny glukózy v krvi muze pomoci dosáhnout dobré kontroly diabetu.

Tipy pro zivotní styl

Volba zivotního stylu muze casto pomoci kontrolovat hladinu cukru v krvi. Jíst zdravou stravu s mnozstvím ovoce a zeleniny, udrzovat zdravou váhu a pravidelné cvicení vám pomuze.

Dalsí tipy pro kontrolu hladiny cukru v krvi zahrnují:

 • Jíst v pravidelných casech a ne preskocit jídlo
 • Pití vody místo stávy a sody
 • Výber ovoce místo cukrárny
 • Pomocí kontroly porcí tak deska bude obsahovat ctvrté maso, ctvrtou skrobovitou potravinu a polovinu neskrobové zeleniny

Kazdý, kdo prozívá príznaky nízké nebo vysoké hladiny cukru v krvi, by mel navstívit lékare, bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl diagnostikován s diabetem.

Pilulka, která "rozsvítí" rakovinu prsu, muze vést k presnejsímu screeningu

Pilulka, která "rozsvítí" rakovinu prsu, muze vést k presnejsímu screeningu

Kontrola rakoviny prsu by mohla být presnejsí pomocí perorální pilulky, která "rozsvítí" nádorové nádory. To je podle nového výzkumu, který byl nedávno predstaven na 251. národním setkání a výstave Americké chemické spolecnosti v San Diegu, CA. Tyto obrázky ukazují, jak perorální pilulka rozsvítila nádory prsu na mysích 1, 24 a 48 hodin po podání.

(Health)

Bezpecnost osetrovatelské práce ovlivnená podle druhu vlastnictví zarízení péce o starce

Bezpecnost osetrovatelské práce ovlivnená podle druhu vlastnictví zarízení péce o starce

Podle studie v breznovém vydání Pokroky v osetrovatelské vede muze druh vlastnictví zarízení ovlivnit nejistotu práce a stabilitu pro sestry pracující v zarízeních péce o starsí lidi. Spravedlivé rízení a pozitivní vedení mohou zmírnit pracovní neshody mezi zdravotnickými pracovníky pro seniory a potenciálne zlepsit úroven péce, kterou dostávají starsí obyvatelé.

(Health)