cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jsou e-cigarety s príchutí tresne nebezpecnejsí?

Na Zdravotní novinky dnes, nekteré ze studií, které vytvárejí nejvíce kontroverze, se týkají elektronických cigaret az dobrých duvodu; porota o zdravotních úcincích techto zarízení je stále mimo. Nová studie se vsak zabývá specifickými látkami urcenými k aromatizaci a zjistuje, ze nekteré z nich dodávají vyssí dávky drázdivých dýchacích cest.
Nová studie naznacuje, ze tresnová príchut poskytuje mnohem skodlivejsí mnozství benzaldehydu, coz je drázdivý dýchací systém.

Nová studie se objevuje v Hrudníkodborný casopis vydávaný BMJ.

V USA soucasné odhady naznacují, ze 12,6% dospelých hlásí elektronické cigarety (e-cigarety) a toto císlo stoupá.

Nekteré studie naznacují, ze elektronické cigarety predstavují pro uzivatele mensí zdravotní rizika nez tradicní tabákové cigarety kvuli rozdílu toxických sloucenin mezi temito dvema.

Mezitím nekterí varovali pred negativními dopady zarízení na zdraví. Jedna z techto studií nedávno spojila elektronické cigarety s poskozením bunek souvisejících s rakovinou.

E-cigarety obvykle obsahují látky urcené k aromatizaci, které jsou pri pouzití v potravinárských výrobcích bezpecné. Nicméne jejich potenciální poskození pri vdechování vyvolalo obavy v rámci lékarské komunity.

Jednou z takových slozek látek urcených k aromatizaci pouzívaných v elektronických cigaretách je benzaldehyd, který se pravidelne pouzívá v kosmetice a potravinách. Je zajímavé, ze je to klícová slozka v tzv. Prírodních ovocných aromatech.

Bylo prokázáno, ze sloucenina drázdí dýchací cesty jak v expozicních studiích na zvíratech, tak v pracovních podmínkách.

Vedci tak chteli vysetrit hladiny benzaldehydu, které spotrebitel elektronické cigarety dýchá z ochucených prístroju zakoupených online.

Benzaldehyd inhaloval z e-cigaret vetsí nez bezné

Na zacátku výzkumníci kategorizovali 145 e-cigaret, které pouzili ve svém studiu podle jejich stítku. Skupiny byly následující: 40 bobulí / tropického ovoce, 37 tabáku, 15 alkoholu, 11 cokolády / sladké, 11 kávy / caje, 10 mint / mentolu, 10 tresní a 11 "jiných".

Pomocí automatického simulátoru kourení tým produkoval aerosolové páry v mnozství 30 puku z kazdé e-cigarety. Udelali to ve dvou sériích, které sestávaly z 15 vterin, z nichz kazdá mela pauzu 5 minut.

Dále skupina merila mnozství benzaldehydu a vypocítala denní inhalovanou dávku slouceniny pro kazdý produkt. Pouzili odhad, ze zkusený e-cigaretový vapík naplní e-cigaretu 163krát denne.

Vedci pak porovnali dávku inhalacní e-cigarety s dávkou konvencní cigarety a také hypotetickou maximální prípustnou dávku, kterou mohou zdraví pracovníci behem 8hodinového posunu vystavit.

Výsledky ukázaly, ze benzaldehyd byl prítomen v 108 z 145 e-cigaret a nejvyssí hladiny byly zjisteny u cherry-ochucených e-cigaret. Podrobne, tým nasel výtezky slouceniny, které byly 43krát vyssí v tresnových e-cigarech.

Benzaldehyd, který byl inhalován z 30 vtípání e-cigaret, byl typicky vyssí nez u normální cigarety.

Výzkumníci vsak dodávají, ze denní inhalovaná dávka z cherry e-cigaret je 70,3 ?g, coz je více nez 1 000 krát nizsí nez prípustná mezní dávka pro koncentrace benzaldehydu na pracovisti.

Studijní omezení

Ackoli jsou jejich zjistení významná, vedci hlásili nekteré studie. Napríklad proto, ze pouzívali simulátor, nemusí být pri kourení elektronické cigarety odrazem skutecné inhalace.

Nicméne jejich zjistení stále poukazují na rizika spojená s e-cigarety z tresní a poznamenávají, ze "uzivatelé produktu s príchutí tresne mohou v porovnání s uzivateli jiných ochucených výrobku inhalají významne vyssí dávky benzaldehydu".

Studie uzavírají písemne:

"Prestoze e-cigarety mohou být slibným nástrojem pro snízení kourení u kuráku, zjistení naznacují, ze pouzívání techto produktu muze vést k opakované inhalaci benzaldehydu, pricemz dlouhodobé uzivatelé riskují pravidelnou expozici látce."

MNT nedávno uvedeno ve studii, která naznacuje, ze dospívající uzivatelé e-cigaret mají trikrát vetsí pravdepodobnost kourení standardních cigaret o rok pozdeji.

Vztah mezi velikostí pasu a hlukem

Vztah mezi velikostí pasu a hlukem

Hluk v doprave zvysuje riziko centrální obezity, naznacuje svédskou studii, která zkoumala více nez 5 000 muzu a zen, shromazdovala informace o decibelech expozice a ukazatelích obezity. Muze vliv na zivotní prostredí ovlivnit vás pas? Bydlení v blízkosti rusné silnice, zeleznice nebo pod hlukem letadel byl spojen s vetsím rozsahem pasu a pomerem pas-k-kycle a bylo zjisteno kumulativní riziko pro vystavení vsem trem hlukovým faktorum ve studii zverejnené v odborném a environmentálním lékarství, casopis od The BMJ.

(Health)

Omezení u prípravku Avandia (Rosiglitazone) by melo být uvolneno, ríká FDA panel

Omezení u prípravku Avandia (Rosiglitazone) by melo být uvolneno, ríká FDA panel

Vetsina z 26 clenu poradního panelu FDA hlasovala pro uvolnení omezení, která byla v roce 2010 zavedena na lék proti cukrovce GSK Avandia (rosiglitazon), kvuli obavám, které by mohly zvýsit riziko srdecních záchvatu a úmrtí z kardiovaskulárních prícin. Sedm clenu panelu hlasovalo pro odstranení vsech omezení a uvedlo, ze dukazy o riziku srdecního záchvatu nebyly presvedcivé, zatímco pet hlasovalo, aby ponechala omezení tak, jak jsou.

(Health)