cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Anti-Cancer Drug Reverses Alzheimerova choroba u mysí

Protirakovinové léky mohou zvrátit problémy s pametí v modelu mysí Alzheimerovy choroby, podle nového výzkumu provedeného na University of Pittsburgh Graduate School of Public Health.
Studie, publikovaná v casopise Veda, zkoumala dríve publikované výsledky lécivého prípravku bexaroten - který je schválen Úradem pro potraviny a léciva USA pro pouzití v kozním lymfomu T lymfocytu.
Vedci zjistili, ze lék výrazne zlepsuje kognitivní deficity u mysí exprimujících genové mutace spojené s lidskou Alzheimerovou chorobou, ovsem nemohly overit vliv na amyloidní plaky.
Ctyri poznámky v casopise Veda ze nekolik týmu vedcu nebylo schopno replikovat úcinek léku (bexarotenu) na amyloidní plaky.
Senior autor Rada Koldamova, Ph.D., Ph.D., docent v odboru verejného zdraví Pitt pro oblast zivotního prostredí a zdraví pri práci, rekl: "Domníváme se, ze tato zjistení jsou pevným príkladem pro pokracující zkoumání bexarotenu jako terapeutické lécby Alzheimerovy nemoci."
Dr. Koldamova a její tým studovali mysi exprimující lidský apolipoprotein E4 (APOE4) - jediný známý genetický rizikový faktor pro pozdní onemocnení Alzheimerovy nemoci nebo APOE3 - známý tím, ze nezvysuje riziko Alzheimerovy nemoci - kdyz studie Case Western Reserve University byl zverejnen minulý rok.
To tvrdilo bexaroten zvysuje pamet a rychle vylucuje amyloidní plaky z mozku Alzheimerových modelových mysí exprese mysího apolipoproteinu E (APOE).
Amyloidní plaky jsou tvoreny toxickými bílkovinnými fragmenty známými jako amyloid beta, o nichz je známo, ze poskozují neurony v mozku a predpokládá se, ze vedou k deficitu pameti spojenému s Alzheimerovou chorobou a eventuálne ke smrti.

Bexaroten je sloucenina chemicky spojená s vitamínem A, který spoustí Retinické X Receptory (RXR), které se nacházejí po celém tele, vcetne neuronu a dalsích mozkových bunek. Jakmile jsou tyto receptory aktivovány, receptory se vází na DNA a kontrolují expresi genu, které rídí mnoho ruzných biologických funkcí.
Zvýsené hladiny APOE jsou výsledkem aktivace RXR bexarotenem. Vedci zacali zkoumat podobné slouceniny pred více nez 10 lety.
Spoluautor Iliya Lefterov, Ph.D., Ph.D., docentka v odboru verejného zdraví Pitt pro verejné zdraví a ochranu zdraví pri práci rekl:

"Byli jsme jiz pripraveni zopakovat studii Case Western Reserve University, abychom zjistili, zda bychom mohli nezávisle dospet ke stejným záverum. Zatímco jsme dokázali overit, ze mysi rychle získaly ztracené kognitivní schopnosti a potvrdily pokles peptidu amyloidu beta intersticiální tekutinu, která obklopuje mozkové bunky, nenasli jsme zádné dukazy o tom, ze droga uvolnila plaky z jejich mozku. "

Pittoví vysetrovatelé tomu verí lék funguje jiným biologickým procesem, prípadne snízením rozpustných oligomeru které jsou stejne jako plaky tvoreny z toxických fragmentu beta-proteinu amyloidu. I kdyz jsou oligomery tvoreny beta amyloidem, jsou schopny se pohybovat, na rozdíl od plaku.
Dr. Koldamova vysvetlil:
"Bylo zjisteno významné snízení rozpustných oligomeru.Je mozné, ze oligomery jsou nebezpecnejsí nez plaky u lidí s Alzheimerovou chorobou.Je také mozné, ze zlepsení kognitivních dovedností u mysí osetrených bexarotenem nesouvisí s amyloidem beta a lék funguje zcela jiným, neznámým mechanismem. "

V soucasných studijních experimentech byly mysi s Alzheimerovými genovými mutacemi exprimujícími lidský APOE3 nebo APOE4 schopny dokoncit kognitivní testy stejne jako jejich protilátky, které nejsou Alzheimerovou chorobou 10 dní po zahájení lécby bexarotenem.
Mysi podstoupily prostorový test, který pouzil signály pro detekci skryté platformy ve vodním bludisti a dlouhodobou pametovou zkousku schopností mysi rozlisovat mezi dvema známými objekty po úvodu do tretího nového objektu.
Lécba bexarotenem nemá zádný vliv na váhu nebo obecné chování mysí. Lék byl úspesný jak u muzu, tak u zen.
Napsal Kelly Fitzgerald

Rakovina prsu - pacienti to uprednostnují, kdyz odborníci sdílejí péci

Rakovina prsu - pacienti to uprednostnují, kdyz odborníci sdílejí péci

Podle nového výzkumu ve výzkumu zdravotnických sluzeb se u osob s rakovinou prsu hlásí vetsí spokojenost, kdyz jejich lékar spolecne s ostatními odborníky spravuje svou péci. Prestoze nekterí odborníci pravdepodobne sdílejí rozhodování s jinými lékari. Katherine Kahn, M.

(Health)

Nové zarízení pro monitorování vitálních funkcí získá financní prostredky ve výsi 10,5 milionu dolaru

Nové zarízení pro monitorování vitálních funkcí získá financní prostredky ve výsi 10,5 milionu dolaru

Rozsáhlá nabídka aplikací pro smartphony dnes znamená, ze muzeme pouzívat témer vsechny nase mobilní telefony, vcetne vlastního monitoringu naseho zdraví. Zdravá elektronická spolecnost Scanadu nyní obdrzela financní prostredky ve výsi 10,5 milionu dolaru na své nové monitorovací zarízení, které muze poslat zivotne dulezité známky prímo na mobilní telefon.

(Health)