cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3D mapa lidského mozkového kmene muze zajistit hlubokou stimulaci mozku bezpecnejsí

Hluboká stimulace mozku - implantace elektrod v urcitých oblastech mozku k regulaci abnormálních impulzu - se pouzívá k lécbe rady pohybových poruch, ackoli urcení presných cílových oblastí pro elektrody muze být obtízné. Nyní vedci z Duke Medicine vytvorili 3D mapu lidského mozkového kmene s vysokou rozlisovací schopností, o které se domnívají, ze mohou pomoci chirurgum pri provádení tohoto postupu, coz je pro pacienty bezpecnejsí.
Výzkumníci vytvorili 3D mapu dentatorubrothalamic traktu - cesty uvnitr talamu -, které by mohly napomoci hluboké stimulaci mozku chirurgii a ucinit to bezpecnejsí.
Image credit: Duke Medicine

Dr. Nandan Lad z NeuroOutcomes Centre v Duke a kolegové zverejnují podrobnosti o své mape v casopise Mapování lidského mozku.

Hluboká stimulace mozku (DBS) je postup pouzívaný k lécbe Parkinsonovy nemoci, dystonie, esenciálního tresu a nekterých dalsích neurologických stavu, které ovlivnují pohyb jednotlivce. Obvykle se podává pacientum, kterí nejsou schopni kontrolovat své príznaky léky.

Behem procedury chirurg implantuje tenké kovové elektrody do oblastí talamu pacienta - oblasti, která ovládá motorické funkce - které se domnívají, ze se podílejí na spustení symptomu pacienta. Implantované elektrody vytvárejí elektrické impulsy, které bud regulují abnormální, nebo stimulují urcité bunky nebo chemikálie, aby zmírnovaly príznaky.

Za úcelem nalezení mozkových cílu pro elektrody behem DBS se mnoho neurochirurgu spoléhá na snímaná pocítacová tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI) s nizsím rozlisením v kombinaci s geografickými souradnicemi, které je vedou k dutatorubrothalamic tract (DRT) thalamu .

Nicméne, Dr. Lad a kolegové poznamenávají, ze neurochirurgové casto musí odstranit a znovu vlozit elektrody behem DBS za úcelem testování impulsních frekvencí a nalezení presných oblastí odpovedných za symptomy pacientu.

Opakované odstranování a opetovné zasunutí elektrod muze být riskantní; pokazdé, kdyz se pohybuje elektroda, neurochirurg musí procházet jemnou mozkovou tkání. To muze zvýsit riziko komplikací pro pacienta, vcetne krvácení, záchvatu a poskození pameti.

Tým vévoda ríká, ze jejich románová mapa by mohla pomoci odstranit tato rizika. "Tato mapa nám pomuze dosáhnout optimálního cíle poprvé," ríká Dr. Lad. "Mohlo by to eliminovat pokusy a chyby a zajistit operaci bezpecnejsí."

3D mapa 1 000 krát podrobnejsí nez klinická MRI

Aby vytvorili mapu, vedci pouzili 10denní sken pozdního mozkového kmene od zdravého dárce. Skenování bylo provedeno pomocí systému MRI 7-Tesla.

Dále tým pouzíval metodu MRI nazvanou difúzní traktografie, která premenila skenování na 3D mapu lidského mozkového kmene, která muze být prizpusobena anatomii mozku kazdého cloveka za pouzití "vysoce výkonného výpocetního clusteru".

Podle vedoucího studie G. Alana Johnsona, reditele Dukeho centra pro in vivo mikroskopii, mapa vytvárí obrazy, které jsou 1000krát podrobnejsí nez klinické MRI.

"Muzete skutecne videt nervová vlákna v mozku," dodává, "jak se krízí a jemnosti kontrastu mezi sedou a bílou hmotou v mozku, coz je mnohem víc nez to, co by klinické vysetrení mohlo nabídnout."

Tým testoval mapu na 12 pacientech, kterí jiz úspesne absolvovali úspesné DBS za tresy. Mapu pouzili k urcení cílových oblastí pro umístení elektrod u kazdého pacienta, porovnáním identifikovaných oblastí s temi, kde elektrody jiz byly umísteny.

U vsech objektu byly predpoklady umístení elektrod z mapy shodné s 22 z 24 elektrod, které byly úspesne umísteny.

Tým se domnívá, ze jejich zjistení mají príslib pro zlepsení výsledku pro pacienty podstupující DBS a plánují provést prospektivní studii, která dále prozkoumá úcinnost 3D modelu pri vedení DBS.

Navíc ríkají, ze jejich studium by mohlo otevrít dvere nové lécbe pro radu dalsích podmínek. Vedoucí studie Dr. Evan Calabrese vysvetluje:

"Nyní máme pruvodce, abychom byli schopni vizualizovat tato slozitá neuronová spojení, která by jinak nebyla viditelná. To nám pomuze pokracovat v hledání aplikací lécby Alzheimerovy choroby, neuropatické bolesti, deprese a dokonce i obsesivne-kompulzivních poruch."

V zárí 2014, Zdravotní novinky dnes o klinických pokynech publikovaných v casopise Neurochirurgie, ve kterém odborníci doporucují DBS pro pacienty s obsedantne-kompulzivní poruchou (OCD), kterí nereagují na lécbu.

Nadváha detí s rizikem rakoviny jícnu a zaludku

Nadváha detí s rizikem rakoviny jícnu a zaludku

Adolescenti s nadváhou mají dvojnásobnou pravdepodobnost, ze jejich rodice s normální hmotností vyvinou pozdejsí zivot v rakovine jícnu, uvádí nedávná studie. Izraelská studie také zjistila, ze nizsí socioekonomický stav, stejne jako pristehovalectví z vyssích rizikových zemí, byly dulezitými determinanty rakoviny zaludku. Mladí Izraelci jsou povinni podrobit se lékarské prohlídce, kdyz mají asi 17 let, aby posoudili svou vhodnost pro vojenskou sluzbu.

(Health)

Mírné pít zvysuje srdecní infarkt, riziko mrtvice, ale ne dlouho

Mírné pít zvysuje srdecní infarkt, riziko mrtvice, ale ne dlouho

Není prekvapením, ze tezké pít je spatné pro zdraví. Ale co mizivé pití? Nekteré studie uvádejí, ze nabízejí prínos pro zdraví, zatímco jiné objevily opak. Nové výzkumy tvrdí, ze pití jakéhokoli alkoholu, ihned zvýsí riziko srdecního záchvatu a mozkové mrtvice, ale rychle po 24 hodinách, a to by mohlo skutecne chránit vase srdce.

(Health)