cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3D mapa lidského mozkového kmene muze zajistit hlubokou stimulaci mozku bezpecnejsí

Hluboká stimulace mozku - implantace elektrod v urcitých oblastech mozku k regulaci abnormálních impulzu - se pouzívá k lécbe rady pohybových poruch, ackoli urcení presných cílových oblastí pro elektrody muze být obtízné. Nyní vedci z Duke Medicine vytvorili 3D mapu lidského mozkového kmene s vysokou rozlisovací schopností, o které se domnívají, ze mohou pomoci chirurgum pri provádení tohoto postupu, coz je pro pacienty bezpecnejsí.
Výzkumníci vytvorili 3D mapu dentatorubrothalamic traktu - cesty uvnitr talamu -, které by mohly napomoci hluboké stimulaci mozku chirurgii a ucinit to bezpecnejsí.
Image credit: Duke Medicine

Dr. Nandan Lad z NeuroOutcomes Centre v Duke a kolegové zverejnují podrobnosti o své mape v casopise Mapování lidského mozku.

Hluboká stimulace mozku (DBS) je postup pouzívaný k lécbe Parkinsonovy nemoci, dystonie, esenciálního tresu a nekterých dalsích neurologických stavu, které ovlivnují pohyb jednotlivce. Obvykle se podává pacientum, kterí nejsou schopni kontrolovat své príznaky léky.

Behem procedury chirurg implantuje tenké kovové elektrody do oblastí talamu pacienta - oblasti, která ovládá motorické funkce - které se domnívají, ze se podílejí na spustení symptomu pacienta. Implantované elektrody vytvárejí elektrické impulsy, které bud regulují abnormální, nebo stimulují urcité bunky nebo chemikálie, aby zmírnovaly príznaky.

Za úcelem nalezení mozkových cílu pro elektrody behem DBS se mnoho neurochirurgu spoléhá na snímaná pocítacová tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI) s nizsím rozlisením v kombinaci s geografickými souradnicemi, které je vedou k dutatorubrothalamic tract (DRT) thalamu .

Nicméne, Dr. Lad a kolegové poznamenávají, ze neurochirurgové casto musí odstranit a znovu vlozit elektrody behem DBS za úcelem testování impulsních frekvencí a nalezení presných oblastí odpovedných za symptomy pacientu.

Opakované odstranování a opetovné zasunutí elektrod muze být riskantní; pokazdé, kdyz se pohybuje elektroda, neurochirurg musí procházet jemnou mozkovou tkání. To muze zvýsit riziko komplikací pro pacienta, vcetne krvácení, záchvatu a poskození pameti.

Tým vévoda ríká, ze jejich románová mapa by mohla pomoci odstranit tato rizika. "Tato mapa nám pomuze dosáhnout optimálního cíle poprvé," ríká Dr. Lad. "Mohlo by to eliminovat pokusy a chyby a zajistit operaci bezpecnejsí."

3D mapa 1 000 krát podrobnejsí nez klinická MRI

Aby vytvorili mapu, vedci pouzili 10denní sken pozdního mozkového kmene od zdravého dárce. Skenování bylo provedeno pomocí systému MRI 7-Tesla.

Dále tým pouzíval metodu MRI nazvanou difúzní traktografie, která premenila skenování na 3D mapu lidského mozkového kmene, která muze být prizpusobena anatomii mozku kazdého cloveka za pouzití "vysoce výkonného výpocetního clusteru".

Podle vedoucího studie G. Alana Johnsona, reditele Dukeho centra pro in vivo mikroskopii, mapa vytvárí obrazy, které jsou 1000krát podrobnejsí nez klinické MRI.

"Muzete skutecne videt nervová vlákna v mozku," dodává, "jak se krízí a jemnosti kontrastu mezi sedou a bílou hmotou v mozku, coz je mnohem víc nez to, co by klinické vysetrení mohlo nabídnout."

Tým testoval mapu na 12 pacientech, kterí jiz úspesne absolvovali úspesné DBS za tresy. Mapu pouzili k urcení cílových oblastí pro umístení elektrod u kazdého pacienta, porovnáním identifikovaných oblastí s temi, kde elektrody jiz byly umísteny.

U vsech objektu byly predpoklady umístení elektrod z mapy shodné s 22 z 24 elektrod, které byly úspesne umísteny.

Tým se domnívá, ze jejich zjistení mají príslib pro zlepsení výsledku pro pacienty podstupující DBS a plánují provést prospektivní studii, která dále prozkoumá úcinnost 3D modelu pri vedení DBS.

Navíc ríkají, ze jejich studium by mohlo otevrít dvere nové lécbe pro radu dalsích podmínek. Vedoucí studie Dr. Evan Calabrese vysvetluje:

"Nyní máme pruvodce, abychom byli schopni vizualizovat tato slozitá neuronová spojení, která by jinak nebyla viditelná. To nám pomuze pokracovat v hledání aplikací lécby Alzheimerovy choroby, neuropatické bolesti, deprese a dokonce i obsesivne-kompulzivních poruch."

V zárí 2014, Zdravotní novinky dnes o klinických pokynech publikovaných v casopise Neurochirurgie, ve kterém odborníci doporucují DBS pro pacienty s obsedantne-kompulzivní poruchou (OCD), kterí nereagují na lécbu.

Cokoláda, víno a bobule mohou chránit pred diabetem typu 2

Cokoláda, víno a bobule mohou chránit pred diabetem typu 2

Dobrou zprávou pro milovníky cokolády a vína. Nový výzkum naznacuje, ze konzumace vysokých hladin flavonoidu, nalezených v potravinách, jako je cokoláda, caj, bobule a víno, muze pomoci chránit pred diabetem 2. typu. To je podle studie nedávno publikované v casopise Journal of Nutrition. Vysetrovatelé z Kings College London a University of East Anglia, jak ve Velké Británii, ríkají, ze jejich výzkum ukazuje, ze vysoký príjem techto dietních sloucenin je spojen se snízenou inzulinovou rezistencí a zlepsením regulace glukózy.

(Health)

Gilenya (lék proti roztrousené skleróze) - muze mít zdravotní riziko

Gilenya (lék proti roztrousené skleróze) - muze mít zdravotní riziko

Rizika a prínos prípravku Gilenya, léku na roztrousenou sklerózu, v soucasné dobe prezkoumává Evropská agentura pro lécivé prípravky poté, co jeden pacient v USA zemrel méne nez 24 hodin po první dávce (presná prícina úmrtí je stále neznámá), a dalsí zprávy o srdecních problémech u pacientu uzívajících léky.

(Health)