cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Alzheimerova prevalence se muze ztrojnásobit do roku 2050, USA

USA by mohly celit výbuchu Alzheimerovy choroby, kdyz generace generace baby boom stárne, coz predstavuje obrovskou zátez pro spolecnost, výzkumníci z Institutu Rush pro zdravé stárnutí u Rush University Medical Center v Chicagu uvedli v casopise Neurologie.
Autori konkrétne uvádejí trojnásobek poctu Americanu s Alzheimerovou chorobou do roku 2050.
Spoluautorka Jennifer Weuve, MPH, ScD, uvedla:

"Toto zvýsení je dusledkem stárnoucí generace baby boomu, která bude pro spolecnost znacne zatezovat, znemoznovat více lidí, kterí rozvinou onemocnení, zpochybnovat jejich pecovatele a napínat lékarské a sociální záchranné síte. více výzkumu, lécby a preventivních strategií ke snízení této epidemie. "

Tým shromázdil a zkoumal údaje od 10 802 lidí, kterí v letech 1993 az 2011 zili v Chicagu. Byli to vsichni belosi a afroamericané ve veku 65 let a více. Vedci je pohovorili a hodnotili je za demenci jednou za tri roky. Byly zohledneny faktory, jako je úroven vzdelání, rasa a vek.
Autori potom spojili data s americkými úmrtnostmi, vzdeláním a soucasnými / budoucími odhady populace od amerického scítání lidu Bureau.

Studie predpovídá, ze do roku 2050 bude 13,8 milionu lidí s Alzheimerovou chorobou v porovnání s 4,7 miliony v roce 2010. Sedm milionu z nich bude v roce 2050 nejméne 85 let.
My jsme ríkali:
"Nase podrobné projekce pouzívají nejaktuálnejsí údaje, ale podobají se projekcím, které se provádejí pred lety a pred desetiletími. Vsechny tyto projekce predpokládají budoucnost s dramatickým nárustem poctu lidí s Alzheimerovou chorobou a mely by nás prinutit k príprave pro to."

Autori v záverecném casopise dospeli k záveru, ze "pocet lidí ve Spojených státech s demencí AD se v prístích 40 letech dramaticky zvýsí, pokud nebudou vyvinuty preventivní opatrení".

Alzheimerova císla se celkove trojnásobí do roku 2050

Svetová zdravotnická organizace (WHO) v dubnu 2012 predpovídá, ze dnesní populace 35,6 milionu lidí s Alzheimerovou chorobou po celém svete se do roku 2050 zvýsí na nejméne 115 milionu lidí.
WHO dodala, ze do roku 2030 bude mít nejméne 65 milionu lidí demenci, z nichz 58% bude z rozvojových zemí - tyto zeme budou mít více nez 70% svetové populace s demencí.
Více nez 600 miliard dolaru je venováno celosvetove lécbe a péci o osoby s demencí. Opatrovatelé péce casto musí opustit svou práci, aby se starali o osobu s Alzheimerovou chorobou.
Napsal Christian Nordqvist

Tri prínosy kávy pro zdraví

Tri prínosy kávy pro zdraví

Perfektní sálek kávy má schopnost vychovávat vasi dusi a pohánet vase telo, takze si muzete vzít ranní hlavu. At uz je to známá chut nebo úzasná vune, je bezpecné ríci, ze kdyz zacnete svuj den s sálkem Joe, zacínáte to správne. Káva muze udelat mnohem víc, nez aby vás probudil.

(Health)

Virus roste "docasný ocas" k útoku na E. Coli, objevují výzkumníci

Virus roste "docasný ocas" k útoku na E. Coli, objevují výzkumníci

Vedci tvrdí, ze se setkali s prekvapujícím objevem, který ukazuje, jak specifický virus, který napadá bakterie Escherichia coli, prinásí DNA behem infekcního procesu. To je podle studie zverejnené v casopise Nature. Výzkumníci z Purdue University, University of Arizona a University of Texas v Austinu tvrdí, ze nove objevený proces se objevuje ve viru phiX174 - bakteriofágu, který napadá E.

(Health)