cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s infekcní endokarditidou a srdecním selháním mají snízenou úmrtnost pri chlopnové chirurgii

Podle setrení ve vydání 23/30 listopadu JAMA, priblizne dve tretiny jedincu se srdecním selháním a infekcní endokarditidou dostávají chlopnovou operaci, coz je spojeno se znacným snízením rizika úmrtí v nemocnici a jednoho roku po operaci. Infekcní endokarditida je infekce srdecní výstelky, která muze zahrnovat srdecní chlopne.
Základní informace ve zpráve uvádí:

"Infekcní endokarditida je spojena s významnou morbiditou a mortalitou." Nekteré publikované studie uvádely mortalitu v nemocnici v rozmezí 15 az 20 procent a mortalitu 1 roku na 40 procent, pouze ve Spojených státech je diagnostikováno priblizne 15 000 nových prípadu infekcní endokarditidy kazdý rok. Ruzné komplikace prispívají k vysoké míre morbidity a mortality u infekcní endokarditidy, zejména srdecního selhání (HF), který se vyskytuje u priblizne 40 procent pacientu. "

Riziko úmrtí na infekcní endokarditidu komplikované srdecním selháním muze být podle predcházejících studií snízeno pomocí chlopnové operace. Tento postup durazne doporucuje American College of Cardiology / American Heart Association a Evropská kardiologická spolecnost.
Todd Kiefer, MD, Ph.D., z Duke University Medical Center, Durham, NC a jeho tým provedl vysetrování s cílem analyzovat mikrobiologické, klinické a echokardiografické promenné spojené s vývojem srdecního selhání u jedincu s infekcní endokarditidou.
Krome toho tým analyzoval promenné spojené s hospitalizací a jednoletou mírou úmrtí, vcetne vyuzití a úcinku chirurgie na výsledek. Studie, která se uskutecnila v 61 strediscích ve 28 zemích, zahrnovala od cervna 2000 do prosince 2006 4 166 osob s infekcní endokarditidou s nativní nebo protetickou chlopní.
1, 359 (33,4%) z 4075 úcastníku s infekcní endokarditidou a známým faktorem o stavu HF melo srdecní selhání, zatímco 66,7% (906 pacientu) bylo zarazeno do kategorie symptomu New York Heart Association trída III (vetsí stupen omezení / príznaky s fyzickou aktivitou). 839 (61,7%) pacientu se srdecním selháním podstoupilo operaci chlopne behem indexové hospitalizace. Tým zjistil, ze u celé kohorty srdecního selhání byla mortalita v nemocnici 29,7%. Nizsí úmrtnost byla pozorována u jedincu, kterí podstoupili operaci chlopne (20,6%) ve srovnání s pacienty, kterí dostávali pouze lécbu (44,8%). Navíc výzkumníci zjistili, ze u jedincu, kterí podstoupili lécbu, byla rocní úmrtnost 29,1% oproti 58,4% u pacientu s lécbou samotnou.

Nezávislé faktory spojené s jednorocní úmrtností zahrnují:
  • Diabetes
  • Starsí vek
  • Infekce související se zdravotní pécí
  • Mellitus
  • Mrtvice
  • Paravalvulární komplikace
  • Prícinný mikroorganismus (Staphylococcus aureus nebo houby)
  • Tezké HF (New York Heart Association trída III nebo IV)
Nizsí úmrtnost byla spojena s chlopnovou operací behem pocátecní hospitalizace.
Výzkumníci zduraznují, ze témer jedna tretina jedincu se srdecním selháním a vysokou chirální tendencí nemela operaci, coz zduraznuje potrebu multidisciplinárního rízení zalozeného na pokynech infekcní endokarditidy.

Vysvetlují:
"Zlepsení rozpoznání HF a institucionálních systému k podpore vhodného lécení infekcní endokarditidy muze zvýsit rychlost chirurgického zákroku pro tuto indikaci.
Dalsí studie potrebují lépe rizikove stratit pacienty s infekcní endokarditidou a HF a optimalizovat vyuzití operace pro tento závazný stav. "

Napsal Grace Rattue

Zvýsené riziko vysokého krevního tlaku u lidí s nespavostí

Zvýsené riziko vysokého krevního tlaku u lidí s nespavostí

V kontrolované laboratori zalozené na desítkách lidí s chronickými obtízemi spát, výzkumníci nalezli spojení mezi nespavostí, která ovlivnuje denní funkci a hypertenzi - zvýsený krevní tlak, dobre zavedený kardiovaskulární rizikový faktor. Profesor Vgontzas ríká, ze pocit hyperalergie nebo ospalosti snizuje nejlepsí funkci lidí a behem noci se jim behem noci cítí dobre a behem noci spí dobre.

(Health)

Jaká jsou rizika a prínosy uzívání konopí? Nový prehled vyzaruje svetlo

Jaká jsou rizika a prínosy uzívání konopí? Nový prehled vyzaruje svetlo

S legalizací konopí na vzestupu ve Spojených státech je dulezitejsí nez kdy jindy jasné porozumení prínosum a rizikum zdraví léku. V nové zpráve od Národních akademie ved, inzenýrství a medicíny výzkumníci analyzovali více nez 10 000 vedeckých studií o konopí a produktech z konopí, aby pomohli uspokojit tuto potrebu, a dospeli k zajímavým záverum.

(Health)