cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pridané cukry zpusobují radu zdravotních problému

Nová zpráva v BMJ zduraznil nebezpecí, které mají cukry k lidskému zdraví. Kardiolog, Dr. Aseem Malhotra, uvedl, ze soucasné stravovací rady o konzumaci pridaných cukru nestací a dodává, ze "nejen ze tato rada byla zpracována potravinárským prumyslem kvuli zisku, ale je vlastne rizikovým faktorem pro obezitu a onemocnení související s výzivou. "
Dr. Malhotra vyzývá vedecký poradní výbor Spojeného království pro výzivu a ministerstvo zdravotnictví, aby reagoval na epidemii obezity, která rychle zvysuje výskyt diabetu 2. typu. Verí, ze konzumace pridaných cukru je jedním z hlavních prispevatelu k tomuto závaznému problému verejného zdraví.
Podle studie zverejnené v roce 2006 Diabetologia, jen pití jedné plechovky pravidelné sody denne muze zvýsit riziko diabetu 2. typu o 22%.

Americtí vedci navíc zjistili, ze lidé, kterí konzumují hodne pridaného cukru, napr. U sladkých nápoju, mají vetsí pravdepodobnost, ze budou mít radu rizikových faktoru srdecních onemocnení.
V souladu s doporucením Výboru pro zdravotní aspekty potravin a výzivy (COMA) vlády Spojeného království uvedla Svetová zdravotnická organizace (WHO), ze pridané cukry by nikdy nemely predstavovat více nez 10% celkového príjmu energie cloveka.
Tato doporucení a nutricní poradenství ovlivnily oznacování potravin ve Velké Británii, nicméne Dr. Malhotra ríká, ze "zoufale potrebuje nouzovou operaci".
American Heart Association (AHA) odhalila, ze vysoká spotreba pridaného cukru je spojena s metabolickými abnormalitami a nepríznivými zdravotními podmínkami. AHA dodala, ze zeny by nemely konzumovat více nez 100 kalorií denne z pridaných cukru (150 kalorií pro muze).
Podle nedávné zprávy amerických stredisek pro kontrolu a prevenci nemocí (American Center for Disease Control and Prevention, CDC) Americané konzumují prílis mnoho kalorií z pridaných cukru, pricemz priblizne 13% celkového kalorického príjmu dospelých pochází ze zdroju jako je cukr a kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktózy .

Cukrová vazba na obezitu a cukrovku je jasná, ale odmítavý postoj prumyslu pokracuje

Dr. Malhotra ríká, ze navzdory nekolika studiím, které spojovaly spotrebu cukru se zvýseným rizikem obezity a diabetu 2. typu, potravinárský prumysl "nadále prijímá strategie, které odmítnou úlohu cukru jako hlavní prícinný faktor v tom, co dnes predstavuje nejvetsí hrozbu pro nase zdraví celosvetove: choroba související s výzivou. "
Rekl, ze potravinárský prumysl se prílis intenzivne podílí na sportu, coz "umoznuje velkým potravinárským spolecnostem beztrestne predávat patologii". Konkrétne ukázal na 2012 Olympijské hry v Londýne - které byly prevázne ovládány sladkými nápoji nebo reklamami na nezdravé potraviny.
Názvy potravin v USA neobsahují informace o tom, zda jsou cukry v podstate prítomny nebo pridány. Malhotra uvedl, ze "je proto témer nemozné, aby spotrebitelé zjistili mnozství pridaných cukru v potravinách a nápojích."

Terence Stephenson, predseda Akademie lékarských královských vysokých skol, rekl:
?
"Akademie lékarských královských vysokých skol 2013 podává zprávu o obezite" Merení nahoru "upozornuje na naléhavou potrebu potírání sladkých nápoju v nasich skolách a pro vsechny skoly a nemocnice, aby mely potravinárské standardy.
Po operaci srdce v roce 2004 vytvoril Bill Clinton Alianci pro zdravejsí generaci s Americkou asociací srdce. Americké deti dostávaly mnoho denních kalorií jen z nápoju, které konzumovaly ve skolách. Clinton tvrdí, ze doslo k 88 procentnímu snízení celkového mnozství kalorií v nápojích dodávaných do státních skol od té doby. "

Dalsími odborníky, kterí tyto tvrzení podporují, je profesor Simon Capewell, profesor klinické epidemiologie na univerzite v Liverpoolu, který uvádí, ze vedecké dukazy jsou jiz jasné a ze cukry predstavují váznou hrozbu pro soucasné a budoucí zdraví nasich rodin. Rekl, ze práve tak, jak byl tabák úspesne kontrolován "jiste nase deti si zaslouzí podobnou úroven ochrany pred rafinovanými cukry."
Mozným resením tohoto problému by bylo zdanení výrobku s vysokým obsahem tuku, cukru a soli, které by pravdepodobne snízily spotrebu a ukázaly se jako významné úsporné opatrení.
Napsal Joseph Nordqvist

Genitální herpes vakcína cástecne úspesná

Genitální herpes vakcína cástecne úspesná

Výsledky klinické studie ukazují, ze pokusná ockovací látka pro genitální herpes chránila nekteré zeny pred infekcí z jednoho ze dvou kmenu viru, které zpusobují onemocnení. Prestoze výsledky ukazují pouze cástecný úspech, vedci, kterí vedli tento pokus, verí, ze predstavují pokrok smerem k genitální vakcíne proti herpesu.

(Health)

Vitamin E muze bojovat proti funkcnímu poklesu z Alzheimerovy choroby

Vitamin E muze bojovat proti funkcnímu poklesu z Alzheimerovy choroby

Nový výzkum naznacuje, ze denní dávka vitaminu E muze pomáhat zpomalit funkcní pokles u pacientu s mírnou az stredne závaznou Alzheimerovou chorobou a muze pomoci snízit mnozství péce, kterou tito pacienti potrebují. To je podle studie zverejnené v JAMA. Vitamin E je definován jako skupina osmi sloucenin rozpustných v tucích.

(Health)