cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pridané cukry zpusobují radu zdravotních problému

Nová zpráva v BMJ zduraznil nebezpecí, které mají cukry k lidskému zdraví. Kardiolog, Dr. Aseem Malhotra, uvedl, ze soucasné stravovací rady o konzumaci pridaných cukru nestací a dodává, ze "nejen ze tato rada byla zpracována potravinárským prumyslem kvuli zisku, ale je vlastne rizikovým faktorem pro obezitu a onemocnení související s výzivou. "
Dr. Malhotra vyzývá vedecký poradní výbor Spojeného království pro výzivu a ministerstvo zdravotnictví, aby reagoval na epidemii obezity, která rychle zvysuje výskyt diabetu 2. typu. Verí, ze konzumace pridaných cukru je jedním z hlavních prispevatelu k tomuto závaznému problému verejného zdraví.
Podle studie zverejnené v roce 2006 Diabetologia, jen pití jedné plechovky pravidelné sody denne muze zvýsit riziko diabetu 2. typu o 22%.

Americtí vedci navíc zjistili, ze lidé, kterí konzumují hodne pridaného cukru, napr. U sladkých nápoju, mají vetsí pravdepodobnost, ze budou mít radu rizikových faktoru srdecních onemocnení.
V souladu s doporucením Výboru pro zdravotní aspekty potravin a výzivy (COMA) vlády Spojeného království uvedla Svetová zdravotnická organizace (WHO), ze pridané cukry by nikdy nemely predstavovat více nez 10% celkového príjmu energie cloveka.
Tato doporucení a nutricní poradenství ovlivnily oznacování potravin ve Velké Británii, nicméne Dr. Malhotra ríká, ze "zoufale potrebuje nouzovou operaci".
American Heart Association (AHA) odhalila, ze vysoká spotreba pridaného cukru je spojena s metabolickými abnormalitami a nepríznivými zdravotními podmínkami. AHA dodala, ze zeny by nemely konzumovat více nez 100 kalorií denne z pridaných cukru (150 kalorií pro muze).
Podle nedávné zprávy amerických stredisek pro kontrolu a prevenci nemocí (American Center for Disease Control and Prevention, CDC) Americané konzumují prílis mnoho kalorií z pridaných cukru, pricemz priblizne 13% celkového kalorického príjmu dospelých pochází ze zdroju jako je cukr a kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktózy .

Cukrová vazba na obezitu a cukrovku je jasná, ale odmítavý postoj prumyslu pokracuje

Dr. Malhotra ríká, ze navzdory nekolika studiím, které spojovaly spotrebu cukru se zvýseným rizikem obezity a diabetu 2. typu, potravinárský prumysl "nadále prijímá strategie, které odmítnou úlohu cukru jako hlavní prícinný faktor v tom, co dnes predstavuje nejvetsí hrozbu pro nase zdraví celosvetove: choroba související s výzivou. "
Rekl, ze potravinárský prumysl se prílis intenzivne podílí na sportu, coz "umoznuje velkým potravinárským spolecnostem beztrestne predávat patologii". Konkrétne ukázal na 2012 Olympijské hry v Londýne - které byly prevázne ovládány sladkými nápoji nebo reklamami na nezdravé potraviny.
Názvy potravin v USA neobsahují informace o tom, zda jsou cukry v podstate prítomny nebo pridány. Malhotra uvedl, ze "je proto témer nemozné, aby spotrebitelé zjistili mnozství pridaných cukru v potravinách a nápojích."

Terence Stephenson, predseda Akademie lékarských královských vysokých skol, rekl:
?
"Akademie lékarských královských vysokých skol 2013 podává zprávu o obezite" Merení nahoru "upozornuje na naléhavou potrebu potírání sladkých nápoju v nasich skolách a pro vsechny skoly a nemocnice, aby mely potravinárské standardy.
Po operaci srdce v roce 2004 vytvoril Bill Clinton Alianci pro zdravejsí generaci s Americkou asociací srdce. Americké deti dostávaly mnoho denních kalorií jen z nápoju, které konzumovaly ve skolách. Clinton tvrdí, ze doslo k 88 procentnímu snízení celkového mnozství kalorií v nápojích dodávaných do státních skol od té doby. "

Dalsími odborníky, kterí tyto tvrzení podporují, je profesor Simon Capewell, profesor klinické epidemiologie na univerzite v Liverpoolu, který uvádí, ze vedecké dukazy jsou jiz jasné a ze cukry predstavují váznou hrozbu pro soucasné a budoucí zdraví nasich rodin. Rekl, ze práve tak, jak byl tabák úspesne kontrolován "jiste nase deti si zaslouzí podobnou úroven ochrany pred rafinovanými cukry."
Mozným resením tohoto problému by bylo zdanení výrobku s vysokým obsahem tuku, cukru a soli, které by pravdepodobne snízily spotrebu a ukázaly se jako významné úsporné opatrení.
Napsal Joseph Nordqvist

Sociální fobie není totozná jako osklivá studie amerických teenageru

Sociální fobie není totozná jako osklivá studie amerických teenageru

Nová národní studie amerických teenageru odmítá myslenku, ze normální plachost je stejná jako sociální fobie nebo sociální úzkostná porucha, zdravotní postizení psychiatrického stavu, kdy je clovek ohromen úzkostí a nadmerným sebevedomím v kazdodenních spolecenských nebo výkonových situacích. Sociální fóbie se muze také vyskytnout nezávisle na stydlivosti, ríkají vedci z amerického Národního institutu dusevního zdraví (NIMH), který ohlásil své nálezy 17. ríjna online pred tiskovou problematikou pediatrie.

(Health)

Muzská plodnost obnovena s chybejícím proteinem spermatu

Muzská plodnost obnovena s chybejícím proteinem spermatu

Muzská neplodnost muze být výsledkem spermatu, kdy chybí pouze jedna zivotne dulezitá bílkovina, která je nezbytná k aktivaci vajícka, kdyz se s ním spojí sperma. Ale injekce tohoto vajícka s chybejícím proteinem muze "nastartovat" zivotne dulezité procesy vývoje embryí a dramaticky zvýsit sance na úspesné tehotenství.

(Health)