cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akupunktura muze u kojencu uvolnit nadmerný plak

Ackoli benigní, infantilní kolika je stresující stav, který postihuje jak deti, tak rodice. Nicméne, nový výzkum naznacuje, ze akupunktura muze poskytnout úlevu pro kolikové deti.
Nová studie naznacuje, ze akupunktura muze být úcinnou lécbou nadmerného placícího dítete.

Detská kolika nebo nadmerný plak je definována jako nekontrolovatelný plac, který trvá "více nez 3 hodiny denne, více nez 3 dny týdne, po dobu delsí nez 3 týdny".

V celosvetovém merítku nadmerný plak postihuje priblizne 10-40% kojencu, pricemz stav se obvykle vyresí ve veku 6 mesícu.

Ackoli je infikovaná kolika povazována za benigní, její príciny zustávají neznámé. Stávající výzkum naznacil radu mozných prícin, jako je intolerance k laktosové nebo kravské mlécné bílkovine, zánet trávicího traktu, spatné krmné návyky nebo kourení matek.

K malému zásahu dítete behem kolikových epizod muze dojít. Nekteré studie ukázaly, ze probiotika mohou pomoci, ale dostupné dukazy nejsou dostatecné pro lécbu zalozenou na probioticech.

Nový výzkum, publikovaný v casopise Akupunktura v medicíne, zkoumá, zda má akupunktura uklidnující úcinek na kojencu.

Studium úcinku akupunktury u detí s neklidným placem

Svédstí vedci Kajsa Landgren a Inger Hallström vysetrili 147 detí, které byly diagnostikovány s detskou kolií ve ctyrech detských zdravotních strediscích ve Svédsku.

Jinak zdravé kojence byly ve veku 2-8 týdnu a byly krmeny bez kravského mléka nejméne 5 dní pred zahájením studie.

Krome obvyklé péce byly deti nabízeny ctyri návstevy v detském zdravotním stredisku, behem nehoz obdrzely dalsí podporu a radu. Návstevy probíhaly dvakrát týdne po dobu 2 týdnu.

Studie se skládala z randomizované, kontrolované, jednorázové, trí-ozbrojené studie. 147 detí bylo náhodne rozdeleno do trí skupin (A, B nebo C). První skupina dostala standardizovanou minimální akupunkturu na akupunkturním bode LI4. Skupina B dostala mírne stimulující akupunkturu na maximálne pet akupresurních bodu po dobu az 30 sekund. Poslední skupina nedostala zádnou akupunkturu.

Lécba akupunktury byla provedena deseti klinickými praktiky, z nichz devet bylo vyskolených akupunkturistu, kterí také absolvovali speciální trénink na akupunkturu zamerenou na koliky.

Jen koordinátor projektu a akupunkturisté vedeli, do které skupiny kazdé díte bylo prideleno. Ani sestra, ani rodice si neuvedomovali proces.

Akupunktura muze být "úcinnou mozností lécby"

Celkove se mnozství placících casu drasticky snízilo ve vsech trech skupinách. Vedci si uvedomují, ze to nebylo prekvapivé, vzhledem k tomu, ze kolika se samovolne sama rozhoduje spontánne.

Pokles placící doby byl vsak vyssí u skupin, které dostaly akupunkturu, nez u tech, kterí dostávali pouze standardní péci. Snízení bylo patrné ve druhém týdnu lécby akupunkturou, stejne jako v období sledování.

Po dvou týdnech výrazne vyssí pocet kojencu, kterí dostali lécbu akupunkturou, plakali za méne nez 3 hodiny denne, ve srovnání s detmi ve standardní skupine péce. Tyto deti jiz nesplnovaly kritéria pro koliky.

Deti tolerovaly lécbu relativne dobre a nebyly zaznamenány zádné vedlejsí úcinky. Díte netrpelo vubec v 52% lécby a pouze 8% lécby zpusobilo placení, které trvalo více nez 1 minutu.

"Pro ty kojence, které nadále plakat více nez 3 hodiny denne, muze být akupunktura úcinnou mozností lécby," uzavírají autori.

Nicméne poukazují také na to, ze pred vyhledáním akupunkturní lécby by meli rodice vyloucit kravské mléko z výzivy svého dítete a zaznamenávat placící díte svého dítete.

Naucte se, jak jóga a akupunktura mohou být úcinné pri chronické lécbe bolesti.

Je medicína nadmerne feminizovaná?

Je medicína nadmerne feminizovaná?

Do roku 2017 bude ve Velké Británii více zen nez lékaru. Podle tisku je nárust oznacován jako "znepokojující" a "spatný pro medicínu". Nicméne, Maham Khan se ptá otázku v publikaci vydané studentem BMJ, zda se medicína stává prehnane feminizovanou a zda má prílis mnoho zenských lékaru spatnou praxí?

(Health)

Testování krevních desticek pro vedení antitrombotické lécby pred analýzou postupu

Testování krevních desticek pro vedení antitrombotické lécby pred analýzou postupu

Zpráva v JAMA z 21. zárí naznacuje, ze u jedincu s akutními koronárními syndromy podstupujícími operaci, jako je angioplastika, pacienti, kterí pred provedením antitrombotické lécby dostávali funkcní testy krevních desticek, aby bylo mozné správne aplikovat dávku klopidogrelu kterí meli vysokou reziduální reaktivitu krevních desticek (desticky odolné proti antitrombotické terapii), mely zvýsené riziko ischemické príhody behem krátkodobého a dlouhodobého sledování az dvou let.

(Health)