cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak funguje akupunktura?

Obsah

 1. Co je akupunktura
 2. Jak to funguje?
 3. Pouzití
 4. Výhody
 5. Co cekat
 6. Rizika
Akupunktura je forma lécby, která zahrnuje vlození velmi tenkých jehel pres kuzi cloveka do urcitých bodu na tele, do ruzných hloubek.

Výzkum naznacuje, ze muze pomoci zmírnit bolest a je pouzíván pro sirokou skálu dalsích stízností.

Nicméne, podle Národního centra pro doplnkové a integrované zdraví (NCCIH), existují omezené dukazy o jeho úcinnosti v jiných oblastech nez bolesti.

Jak akupunktura funguje vedecky, zustává nejasná. Nekterí lidé tvrdí, ze funguje tím, ze vyvazuje zivotne dulezitou energii, zatímco jiní verí, ze má neurologický efekt.

Akupunktura zustává kontroverzní u západních lékaru a vedcu.

Co je akupunktura?


Akupunktura zahrnuje vkládání jehel v urcitých místech tela.

Acupuncurist vlozí jehly do tela cloveka s cílem vyrovnat svou energii.

To, jak tvrdí, muze pomoci zvýsit blahobyt a vylécit nekteré nemoci.

Podmínky, které se pouzívají k zahrnutí ruzných druhu bolesti, jako jsou bolesti hlavy, problémy s krevním tlakem a cerný kasel, mimo jiné.

Jak to funguje?

Tradicní cínská medicína vysvetluje, ze zdraví je výsledkem harmonické rovnováhy komplementárních extrému "yin" a "yang" zivotních sil známých jako "qi", vyslovovaných "chi". Nemoc je ríkán jako dusledek nerovnováhy sil.

Ríká se, ze Qi proudí v lidském tele pres meridiány nebo cesty. Tyto meridieny a energetické toky jsou prístupné prostrednictvím 350 akupunkturních bodu v tele.

Vkládání jehel do techto bodu pomocí vhodných kombinací znamená, ze proudení energie zpet do správné rovnováhy.

Neexistují zádné vedecké dukazy o tom, ze existují meridiány nebo akupunkturní body a je tezké dokázat, ze to bud delají nebo ne, ale cetné studie naznacují, ze akupunktura funguje za urcitých podmínek.

Nekterí odborníci pouzívají neuroved pro vysvetlení akupunktury. Akupunkturní body jsou povazovány za místa, kde mohou být stimulovány nervy, svaly a pojivová tkán. Stimulace zvysuje prutok krve a soucasne spoustí aktivitu telních prírodních léku proti bolesti.

Je obtízné nastavit vysetrování pomocí správných vedeckých kontrol, protoze se jedná o invazivní povahu akupunktury. V klinické studii by kontrolní skupina mela podstoupit falesnou lécbu, nebo placebo, aby výsledky byly porovnány s výsledky skutecné akupunktury.

Nekteré studie dospely k záveru, ze akupunktura nabízí pacientum podobné výhody jako placebo, ale jiné ukázaly, ze existují urcité skutecné prínosy.

Pouzití

Výzkum provedený v Nemecku ukázal, ze akupunktura muze pomoci zmírnit bolesti hlavy a migrény.

NCCIH upozornuje, ze bylo prokázáno, ze pomáhá v prípadech:

 • nízká bolest zad
 • bolest krku
 • osteoartróza
 • bolest kolene
 • bolesti hlavy a migrény

Seznamují dalsí poruchy, které mohou mít prospech z akupunktury, ale vyzadují dalsí vedecké potvrzení.

V roce 2003 Svetová zdravotnická organizace (WHO) uvedla radu podmínek, ve kterých tvrdí, ze akupunktura byla prokázána jako úcinná.

Tyto zahrnují:

 • vysoký a nízký krevní tlak
 • nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií
 • nekteré zaludecní stavy, vcetne peptického vredu
 • bolestivé období
 • úplavice
 • alergická rýma
 • oblicejová bolest
 • ranní nevolnost
 • revmatoidní artritida
 • podvrtnutí
 • tenisový loket
 • ischias
 • zubní bolesti
 • snízení rizika mrtvice
 • indukující práci

Jiné podmínky, pro které WHO ríkají, ze akupunktura muze pomoci, ale jsou zapotrebí dalsí dukazy, zahrnují:

 • fibromyalgie
 • neuralgie
 • pooperacní rekonvalescence
 • závislosti na alkoholu, tabáku a alkoholu
 • bolesti pátere
 • ztuhlý krk
 • vaskulární demence
 • cerný kasel nebo pertus
 • Tourettuv syndrom

WHO také naznacuje, ze muze pomoci lécit radu infekcí, vcetne nekterých infekcí mocových cest a epidemické hemoragické horecky.

Poukazují vsak na to, ze "pouze národní zdravotní úrady mohou stanovit nemoci, príznaky a podmínky, pro které lze doporucit lécbu akupunktury."

Výhody

Akupunktura muze být prospesná tím, ze:

 • Provedeno správne, je to bezpecné.
 • Existuje jen velmi málo vedlejsích úcinku.
 • Muze být úcinne kombinován s jinými lécbami.
 • Muze kontrolovat nekteré typy bolesti.
 • Muze pomoci pacientum, u nichz nejsou vhodné léky proti bolesti.

NCCIH doporucuje lidem, aby nepouzívali akupunkturu místo toho, aby videli konvencní poskytovatele zdravotní péce.

Co cekat

Podle tradicní cínské lékarské teorie se akupunkturní body nacházejí na polohách, v nichz probíhá zivotne dulezitá energie. Tato energie je známá jako "qi" nebo "chi".

Akupunkturista vysetrí pacienta a vyhodnotí jeho stav, vlozí jednu nebo více tenkých sterilních jehel a nabídne rady o péci o sebe nebo jiné doplnkové terapie, jako jsou cínské byliny.

Pacient bude pozádán, aby lezel na zádech, v prední cásti nebo na jedné strane, v závislosti na tom, kde je treba jehly vlozit. Akupunkturista by mel pouzívat jednorázové jednorázové sterilní jehly. Jakmile je kazdá jehla vkládána, muze mít pocit velmi krátkého pocitu bodnutí nebo brnení.

Po vlození jehly je prílezitostne tupá bolest v dolní cásti jehly, která se pak zhorsuje. Akupunktura je obvykle relativne bezbolestná.

Nekdy se jehly po vlození zahrívají nebo stimulují elektrinou.

Jehly zustanou na míste po dobu 5 az 30 minut.

Pocet potrebných osetrení závisí na jednotlivci.Osoba s chronickým onemocnením muze potrebovat jednu az dve lécby týdne behem nekolika mesícu. Akutní problém se normálne zlepsuje po 8 az 12 zasedáních.

Akupunktura je zakotvena ve vede, ne mýtem a kouzlem - British Medical JournalAkupunktura: Veda nebo mýtus a magie?Prectete si ted

Rizika

Vsechny terapie mají rizika, stejne jako prínosy.

Mozná rizika akupunktury jsou:

 • Je nebezpecné, pokud má pacient poruchu krvácení nebo prípravek na redení krve.
 • Behem vkládání se muze objevit krvácení, podlitiny a bolestivost.
 • Nesterilizované jehly mohou infikovat pacienta.
 • Ve vzácných prípadech muze jehla narusit a poskodit vnitrní orgán.
 • Pri vkládání hluboko do hrudníku nebo horní cásti hrbetu hrozí nebezpecí zhroucení plic, ale je to velmi vzácné.

Americké (USA) Food and Drug Administration (FDA) regulují akupunkturní jehly jako zdravotnické prostredky. Jejich výroba a znacení musí splnovat urcité normy. Jehly musí být sterilní, netoxické a oznacené pouze pro jedno pouzití, a to licencovaným lékarem.

Stejne jako u kazdé doplnkové terapie je vhodné ji pouzívat i pri konvencních lécebnách v prípadech chronické nebo tezké nemoci.

Jak najdu akupunkturista?

Chcete-li vyhledat praktického lékare, navstivte webové stránky Národní certifikacní komise pro akupunkturu a orientální medicínu (NCCAOM). Vetsina státu vyzaduje, aby odborníci byli licencováni touto kartou. Lidem se doporucuje pozádat praktiky o jejich zkusenosti a skolení.

NCCIH poukazuje na to, ze nekteré pojistky nyní pokrývají akupunkturu, ale je dulezité nejdríve zkontrolovat, zda budou náklady pokryty.

Podle Costhelper Health bude akupunktura a lékarská konzultace stát 75 az 95 dolaru a rutinní návsteva bude stát mezi 50 a 70 dolary.

Zpusob podání by mohl ovlivnit riziko bolestivého pohlavního styku

Zpusob podání by mohl ovlivnit riziko bolestivého pohlavního styku

Muze existovat vazba mezi dyspareunií - bolestí, ke které dochází tesne pred, behem nebo po pohlavním styku - a operativním podáním, navrhuje nová studie. Dyspareunie - bolest spojená se sexuálním stykem - postihuje vetsinu zen v urcitém okamziku svého zivota. Výzkumní pracovníci uvádejí, ze zeny, které mely deti podávané s chirurgickými výkony, jako je císarský rez nebo vakuová extrakce, dvakrát casteji hlásily dyspareunii nez zeny, které mely spontánní vaginální podání s intaktním perineem nebo bez ztuhlé slzy.

(Health)

Kolik bych mel vázit pro svou výsku a vek?

Kolik bych mel vázit pro svou výsku a vek?

Kolik bych mel vázit? Pomer pasu a bedra (WHR) Jednou z nejcastejsích otázek, které jsme obdrzeli v e-mailové schránce, je "kolik bych mela vázit?" V tomto clánku vysvetlíme 4 spolecné metody, které vám pomohou vyresit to. Chcete-li urcit, kolik byste meli vázit (ideální telesná hmotnost), je treba zvázit nekolik faktoru, vcetne veku, pomeru svalu a tuku, výsky, pohlaví a hustoty kostí.

(Health)


Zajímavé Články