cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NHS Cuts - Pacienti se obrátili na soukromý sektor, Velká Británie

Kvuli prísným omezením, která se vztahují na doporucení GP, stejne jako skrty v dostupnosti urcitých postupu v NHS, stále více a více osob je nuceno platit za soukromou zdravotní péci.
Puls, lékarský casopis ve Velké Británii, který siroce cetl praktictí lékari (vseobecní lékari, lékari primární péce), oslovil tri prední soukromé zdravotnické spolecnosti, které hlásily zvýsení poctu postupu "samo-placení" v dusledku toho, ze pacienti bez zdravotního pojistení si vybírají soukromou zdravotní péci aby se zabránilo blokum umísteným na doporucení GP.
Spolecnost Spire Healthcare, jedna z trí predních soukromých zdravotnických firem, která provozuje 37 soukromých nemocnic ve Velké Británii, zaznamenala v ríjnu mezirocní nárust poctu "klinicky nezbytných postupu", které se uskutecnily v prubehu let. Dále pocet dotazu, které spolecnost Spire Healthcare obdrzela od srpna do listopadu, se výrazne zvýsila o 33%.
Krome toho spolecnost Nuffield Health, která spravuje 30 soukromých nemocnic ve Velké Británii, zaznamenala v roce 2011 nárust platebních postupu, a to zejména v oblasti ortopedie a plastické chirurgie, dve oblasti, které byly predmetem prídelu a tvrdého rízení referralu.
Spolecnost BMI Healthcare, která se oznacuje za "vedoucího poskytovatele nezávislé zdravotní péce ve Velké Británii", vysvetluje, ze doslo k "pokracujícímu a trvalému" rustu poctu osobních plateb.
Zvýsení vyvolalo obavy vedoucích predstavitelu GP, ze narustající vyuzívání stredisek pro rízení zádostí o doporucení, stejne jako dalsí omezení týkající se postoupení, spolu s odmenou lécby s "nízkou klinickou prioritou", jsou výzvou pro NHS.
Obavy pocházejí z toho Pulse je Kampan "Právo na odvolání" vyzaduje, aby tajemník státu zarucil právo lékaru na odvolání. Kampan dále pozaduje, aby klinické zadávací skupiny poslaly vsechna strediska pro rízení doporucení na hlasování o praxi.
Dr. Jean-Jacques de Gorter, reditel klinické sluzby spolecnosti Spire Healthcare, vysvetluje:

"Zvýsení poptávky po soukromé péci je do znacné míry výsledkem zmen, které vidíme ve zdravotnickém systému Spojeného království. Financování NHS se muze dosáhnout jen tak daleko."

Prieskum na 1000 praktických lékaru spolecnosti Spire zjistil, ze 32% lékaru ocekává, ze v roce 2012 budou v soukromých nemocnicích více odkazu nez v roce 2011, pricemz jen 5% ocekává, ze udelá méne odkazu.

Mluvcí spolecnosti Nuffield Health uvedl:
"Muzeme videt trend, ze se zvýsila vlastní platba. Klícovými oblastmi jsou plasty a ortopedie."

Dr. Clare Gerada, predseda Royal College of GPs, varoval, ze existuje riziko, ze jednotlivci budou stále více pozorovat NHS jako poskytovat "suboptimální" zdravotní péci:
"Lékari jsou omezeni v tom, kdo a kdo mohou odkazovat, máte systémy pro referování rízení, které prinásejí prekázky mezi GP, pacientem a odborníkem, omezený rozpocet na uvedení do provozu a stlacení v nemocnicích. Pokud lidé chtejí jít soukrome, to je v porádku, ale já nechtejí zdravotní sluzbu, která je nedostatecná, ve srovnání s tím, co muzete získat soukrome. "

Richard Hoey, redaktor spolecnosti Pulse, vysvetlil:
"Zdravotní lékari uvádejí omezení prístupu k celé rade procedur, od náhrady kycelního a kolenního k IVF a jejich doporucení jsou bezne zobrazována na mnoha místech, coz zpusobuje zpozdení a nejistotu v procesu.
Mozná není prekvapující, ze se zdá, ze tento vývoj podkopává víru v NHS a ze rostoucí pocet nezajistených pacientu si zvolí zaplatit, aby meli postupy v soukromém vlastnictví, nez aby cekali, zda NHS dokáze najít peníze. Musíme si vsak pamatovat - cím více lidí, kterí si mohou dovolit jít soukrome, tím méne je ochotných zaplatit za národní zdravotní systém, ke kterému má kazdý prístup. "

Napsal Grace Rattue

Imunoterapie prulom pro pokrocilé rakoviny mocového mechýre

Imunoterapie prulom pro pokrocilé rakoviny mocového mechýre

Studie, která ukazuje, jak muze lék protilátky usnadnit imunitnímu systému najít a znicit rakovinné bunky, je povazován za prulom v lécbe pokrocilého karcinomu mocového mechýre. Slibné výsledky imunoterapie ve fázi 1 predstavuje první významný pokrok v lécbe pokrocilého karcinomu mocového mechýre po dobu 30 let.

(Health)

CDC: vakcína proti chripce v této sezóne je pouze 23% úcinná

CDC: vakcína proti chripce v této sezóne je pouze 23% úcinná

Zacátkem tohoto mesíce zpráva z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí odhalila, ze chripková sezóna 2014-15 jiz prekrocila prahovou hodnotu pro epidemický stav, pricemz 15 detských úmrtí na virus dosud. Nyní nová zpráva od organizace odhaduje, ze vakcína proti chripce v této sezone je pouze 23% úcinná ve vsech vekových skupinách.

(Health)