cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Injekce kortikosteroidu mohou být neúcinná pri bolestech v oblasti dolní cásti zad

Lidé, kterí trpí bolesti dolní cásti zad, se casto obracejí na injekce s epidurálními kortikosteroidy. Podle nového výzkumu vsak taková lécba nezajistuje dlouhodobý odpocinek, pokud vubec nejaký.
U pacientu s radikulopatií nebo spinální stenózou nejsou epidurální injekce kortikosteroidu pravdepodobné, ze by podle studie poskytly úcinnou úlevu od bolesti.

Vedoucí vedoucí studie Dr. Roger Chou z Oregonské univerzity pro zdraví a vedu v Portlandu a kolegové zverejnují své zjistení Annals of Internal Medicine.

Bolest dolní cásti zad je hlavní prícinou postizení po celém svete. V USA zhruba polovina vsech pracovníku pripoustí kazdý rok, ze kazdý rok trpí príznaky bolestí zad a priblizne 80% z nás bude v urcitém bode naseho zivota trpet záchranným problémem.

Primární lécba bolesti s nízkým zádním polem zahrnuje nonsurgické moznosti, jako je narkotická bolest a nesteroidní protizánetlivé léky (NSAID). Jiné neschirurgické lécby zahrnují injekce epidurální kortikosteroidy, které se podávají prímo epidurálnímu prostoru v páteri.

Epidurální injekce kortikosteroidu pusobí snízením zánetu a naopak zmírnují bolesti. Podle Dr. Chou a jeho kolegu se injekce bezne pouzívají pri radikulopatii (zánet míchového nervu) a pri spinální stenóze (zúzení páterního kanálu) - dve stavy, které zpusobují vyzarující bolest dolní cásti zad.

Pouzití injekcí s epidurálními kortikosteroidy pro tyto stavy se zvysuje, prestoze rada studií zpochybnila jejich úcinnost pri bolesti dolní cásti zad.

Epidurální injekce kortikosteroidu nemely zádný vliv na spinální stenózu

Studie prokázaly, ze skupina zkoumala 30 studií, které hodnotily krátkodobé a dlouhodobé úcinky injekcí s epidurálními kortikosteroidy u jedincu s radikulopatií nebo spinální stenózou, porovnáním s placebem.

Konkrétne se výzkumníci zabývali tím, jak injekce epidurálních kortikosteroidu ovlivnily bolesti, funkci a riziko operací u pacientu.

Rychlé fakty o bolesti zad
  • Priblizne 31 milionu Americanu zazívá bolest zad v kazdém okamziku
  • Bolest zad je jedním z nejcastejsích duvodu pro zmeskané pracovní dny a je druhým nejcastejsím duvodem návstevy lékaru
  • Bolest v zádech stojí Americané kolem 50 miliard dolaru rocne.

Dalsí informace o bolesti zad

Zatímco injekce poskytovaly vetsí okamzitou úlevu bolesti radikulopatie nez placebo, tým zjistil, ze tento úcinek byl malý a krátkodobý. A co víc, lécba nezabránila dlouhodobé potrebe pacientu.

U spinální stenózy výzkumníci zjistili, ze injekce epidurálních kortikosteroidu nenabízejí pacientum významnou úlevu od bolesti ve srovnání s placebem.

Tyto nálezy zustaly bez ohledu na to, jaké injekcní techniky a kortikosteroidy byly pouzity, podle autora.

"Zjistili jsme, ze pouzitá injekcní technika (transforaminal, interlaminární, kaudální), typ nebo dávka kortikosteroidu, výber pacientu s zobrazovacím návodem a jiné pacientské a technické faktory nemely na zjistení zádný dopad," rekl Dr. Chou Zdravotní novinky dnes. "Opravdu, výsledky byly stejné, bez ohledu na to, jak jste data krájeli."

Zatímco závazné vedlejsí úcinky injekcí kortikosteroidu byly vzácné, byly zjisteny nekteré vedlejsí úcinky, které zahrnovaly krvácení, krevní srazeniny a podrázdení nervových korenu.

Vysvetlení, proc se epidurální injekce kortikosteroidu jeví jako neúcinná pri radikulopatii a spinální stenóze. Dr. Chou nám rekl:

"Kortikosteroidy mají snízit zánet a související otoky.Napríklad, ze zánet není pro vetsinu pacientu prominentním faktorem.Je také mozné, ze pacienti se casem zlepsují s lécbou nebo bez ní a konecne víme, ze lécba bolesti dolních koncetin je silná placebo efekt, takze to muze být to, co vidíme. "

Pacienti by si meli být vedomi alternativních mozností lécby

Na základe techto zjistení a výsledku predchozích studií rekl Dr. Chou MNT je dulezité, aby si pacienti byli vedomi alternativních mozností lécby radikulopatie a spinální stenózy:

"Myslím si, ze pro pacienty je dulezité, aby pochopili, ze prínos injekcí epidurálních kortikosteroidu pro radikulopatii se jeví jako malý a krátkodobý.

Pacienti by meli být informováni o moznostech, které se pohybují od jednoduchých analgetik, jako je acetaminofen nebo NSAID, cvicení a nefarmakologické terapie, jako je manipulace, masáz, akupunktura atd., A operace - pro které existuje dukaz o prínosu. U nekterých pacientu mohou krátkodobé prínosy stát za to, pokud se pokusili o neinvazivní terapii a nemají zájem o operaci nebo ne dobrý kandidát. "

"Pro spinální stenózu," dodal, "dosavadní dukazy nenaznacují zádný prínos, takze by bylo vhodné zvázit alternativy popsané výse."

Výsledky této studie vsak byly splneny s urcitou kritikou. Zack McCormick z Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu, IL, pro Reuters ze studie analyzované v tomto výzkumu byly nízké kvality, takze nálezy "nelze aplikovat na realistickou kazdodenní praxi lécby pátere".

Poznamenal vsak, ze cílem injekcí s epidurálními kortikosteroidy je zlepsit krátkodobé príznaky a kvalitu zivota pacienta, neposkytnout dlouhodobou lécbu. Jako takový ríká, ze lécba by nemela být pouzita jako izolovaná terapie.

Na zacátku tohoto roku byla zverejnena studie BMJ ze acetaminofen je neúcinný pri bolestech dolní cásti zad a pri osteoartritide.

Dioxiny nevykazují znacné zdravotní riziko ... obecne tvrdí EPA

Dioxiny nevykazují znacné zdravotní riziko ... obecne tvrdí EPA

Prestoze jsou dioxiny, a to i v malých mnozstvích, nebezpecné pro zdraví, Agentura pro ochranu zivotního prostredí USA (EPA) zduraznila, ze celková expozice dioxinu v soucasné dobe nepredstavuje významné zdravotní riziko. Dioxiny a dioxinové slouceniny jsou látky, které jsou výsledkem rady prumyslových procesu a spalování domácího odpadu - povazují se za vysoce toxické slouceniny.

(Health)

Nová metoda ukazuje, jak se bakterie stávají nebezpecnými patogeny

Nová metoda ukazuje, jak se bakterie stávají nebezpecnými patogeny

Dva nové clánky publikované tento mesíc ukazují, jak se bakterie mohou stát nebezpecnými patogeny zcela odlisnými cestami. Jeden clánek ukazuje, jak bakterie odpovedné za závazné infekce u novorozencu získala výhodu, protoze získala rezistenci na antibiotikum a druhý papír ukazuje, ze zmeny zivotního prostredí pomohly bakteriím zpusobujícím tyfus získat lidskou populaci.

(Health)