cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové kroky k potlacení detské obezity prijaté CDC

Nová opatrení k resení detské obezity s vyuzitím úspesných prvku primární péce a verejného zdraví dnes zahájily Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ctyrletý projekt detské obezity s podporou 25 milionu dolaru na financování cen udelených prostrednictvím zákona o cenove dostupné péci umozní projektu stavet na stávajícím úsilí Spolecenství a pracovat na tom, aby identifikoval efektivní zdravotní péci a komunitní strategie na podporu zdravé výzivy detí a aktivní zivot a boj proti detské obezite.
Cílem projektu je zamerit se na deti ve veku od 2 do 12 let, na nez se vztahuje Program zdravotního pojistení pro deti (CHIP).
CHIP poskytuje levné zdravotní pojistení více nez 7 milionum detí z pracujících rodin. Prestoze celková míra obezity v detství je celkove vysoká, zejména u mensinových a nízkopríjmových komunit jsou jeste vyssí. Mnoho nemocí souvisejících s detskou obezitou lze predejít, jako je diabetes typu 2, astma a srdecní onemocnení.
Detská obezita muze být prekonána pouzitím inovativních prístupu k dosazení rodiny s nízkými príjmy a mensin; tyto strategie zahrnují kombinování zmen v preventivní péci pri návstevách lékaru s podporujícími zmenami ve skolách, v centrech péce o deti a ve spolecenských zarízeních, jako jsou maloobchodní prodejny potravin a parky. Zdravotnictí pracovníci Spolecenství poskytnou vazbu mezi rodinami a zdroji ve svých komunitách. Jejich úkolem bude informovat a vzdelávat ty, kterí jsou obtízne dosazitelní, ti, kterí mají omezenou znalost anglictiny a mensinové komunity o prevenci nemocí, vcetne obezity, prílezitostí k prijímání zdravotních pojistení a rízení nemocí.
Celkove bude práce príjemcu pomoci vycházet ze strategií zlepsování zdravotního chování detí tím, ze budou zapojeny samotné deti, jejich rodice a dalsí rodinní príslusníci, jakoz i komunity, ve kterých zijí.
CDC reditel Thomas R. Frieden, MD, MPH uvedl:

"Behem posledních trí desetiletí se míra obezity mezi detmi a dospívajícími témer ztrojnásobila, obézní deti mají vetsí pravdepodobnost astmatu, deprese, cukrovky a dalsích vázných a nákladných zdravotních problému. vést dlouhé, zdravé a produktivní zivoty. "

Pro identifikaci úcinných strategií prevence obezity v detství zahrnovali projektové granty tri výzkumná zarízení na Texas University Health Science Center v Houstonu, státní univerzite v San Diegu a ministerstvu pro verejné zdraví v Massachusetts. Kazdé zarízení bude behem ctyrletého období financováno priblizne 6,2 milionu dolaru.

Houstonská univerzita, která bude jmenována hodnotícím centrem, obdrzí behem ctyrletého období okolo 4,2 milionu dolaru, aby urcila úspesné strategie a sdílela lekce a úspechy.

CDC zhodnotí zjistení a poskytne doporucení pro úspesné strategie na konci projektu v zárí 2015, aby se zabránilo obezite detí bez péce o deti v celých Spojených státech.
Napsal Petra Rattue

Lécba epilepsie by mohla chránit zrak pacientu s MS

Lécba epilepsie by mohla chránit zrak pacientu s MS

Nekdy se zdá, ze resení pocházejí z nejnepravdepodobnejsích míst. V tomto prípade výzkumníci zjistili, ze lék, který se bezne uzívá k prevenci záchvatu u lidí s epilepsií, muze ochránit lidi s roztrousenou sklerózou pred úcinky souvisejících ocních stavu. Akutní optická neuritida je úzce spojena s roztrousenou sklerózou a u nekterých lidí muze být první známkou stavu.

(Health)

Bariatrická chirurgie lepsí nez standardní terapie u pacientu s diabetem typu 2

Bariatrická chirurgie lepsí nez standardní terapie u pacientu s diabetem typu 2

Podle studie zverejnené v on-line vydání New England Journal Medicine (NEJM) je bariatrická operace výrazne úcinnejsí pri lécbe jedincu s tezkým diabetem typu 2, nez je standardní lékarská lécba. Studie, první svého druhu, byla vedena výzkumnými pracovníky z Katolické univerzity / Policlinico Gemelli v Ríme, v Itálii a Medical Center NewYork-Presbyterian / Weill Cornell.

(Health)