cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akné muze být zpusobeno nerovnováhou kozních bakterií

Kazdý rok az 50 milionu lidí ve Spojených státech je postizeno akné, coz je nejbeznejsí stav kuze v zemi. V nové studii výzkumníci odhalili nové informace o prícinách akné, které by mohly zmenit zpusob lécby.
Výzkumníci identifikovali rozdíly v kmenech P. acnes mezi lidmi s akné a bez nich.

Vedoucí studie Dr. Huiying Li z David Geffen School of Medicine na Kalifornské univerzite v Los Angeles (UCLA) a kolegové naznacují, ze akné nemusí být zpusobeno prítomností specifického kmene bakterií.

Ve své studii výzkumníci odhalili dukaz, ze rovnováha bakterií na kuzi muze hrát klícovou roli v rozvoji akné.

Dr. Li a tým nedávno predstavili své závery na výrocní konferenci Microbiology Society v roce 2017, která se konala ve Velké Británii.

Akné je chronické, zánetlivé onemocnení kuze charakterizované vývojem papulí, cerných hlav, bílých hláv, uzlu, cyst a jiných typu pupíku.

Oblasti tela nejvíce postizené akné jsou tvár, krk, hrudník, ramena a záda. Je to proto, ze tyto oblasti mají velké mnozství mazových zláz. Jedná se o zlázy v kozních folikulách, které produkují kozní mazu - mastnou látku, která maze vlasy a pokozku.

Nekdy se vsak produkuje prílis mnoho kozního mazu. To muze ucpat póry, coz vytvárí zádoucí prostredí pro rust bakterií, coz muze vést ke vzniku zánetu a akné.

Bakterie Propionibacterium acnes je povazován za klícového hráce v rozvoji akné. Studie ukázaly, ze P. acnes pouzívá sebum jako zdroj energie a jeho prítomnost v pórech iniciuje imunitní reakci, která vyvolává zánet.

Nicméne, P. acnes je velmi bohatý na póry jedincu s akné a bez akné, coz naznacuje, ze není jen prítomnost této bakterie, která pohání podmínku kuze.

P. acnes make-up se lisí u lidí s akné

Pro jejich studium - který byl také publikován v casopise Vedecké zprávy - Dr. Li a kolegové se snazili dozvedet více o roli bakterií ve vývoji akné.

Tým zahrnoval do studie 72 dospelých, z nichz 38 melo akné a 34 ne. Pouzitím cistících pruhu bez póru výzkumníci shromázdili vzorky kozních folikulu od kazdého úcastníka.

Poté tým pouzil metodu známou jako sekvenování brokovnice DNA, aby urcila slození kozní mikrobioty pro kazdého jednotlivce.

Pri porovnání kozních mikrobiomu jedincu s akné a bez nich identifikovali vedci nekteré rozdíly v kmenech P. acnes.

Zjistili, ze dospelí bez akné meli P. acnes bohatý na geny, které jsou spojeny s metabolismem bakterií. Takovéto geny se predpokládá, ze se podílejí na zastavení kolonizace skodlivých bakterií v kuzi.

Avsak dospelí s akné meli vyssí hladiny genu souvisejících s virulencí P. acnes, uvádí se v týmu. Ty zahrnovaly geny spojené s produkcí bakteriálních toxinu, které podporují zánet a spatné zdraví kuze.

Pouzití zjistených rozdílu v P. acnes mezi temito dvema skupinami byl tým schopen presne predpovedet prítomnost akné.

"Tato studie naznacuje, ze slození bakterií ve folikulích muze odrázet i vliv na stav kuze v akné nebo zdravé kuzi," ríká Dr. Li.

Výsledky by mohly vést k individuální lécbe akné

Podle výzkumníku se jejich studie zameruje na základní mechanismy, které pohánejí vývoj akné, coz by mohlo vést k cílené lécbe bezné kozní choroby.

Taková lécba by mohla zahrnovat probiotika, která se zamerují na specifické kmeny bakterií, tvrdí tým.

"Pochopení bakteriální komunity na pokozce je dulezité pro rozvoj osobních lécby akné.

Namísto zabíjení vsech bakterií, vcetne tech, které jsou prospesné, bychom se meli zamerit na posun rovnováhy smerem k zdravé mikrobiologii tím, ze se zameríme na skodlivé bakterie nebo obohacujeme príznivé bakterie. "

Studijní spoluautorka Dr. Emma Barnardová, David Geffen School of Medicine, UCLA

Zjistete, zda med a skorice mohou pomoci pri lécbe akné.

Statin pouzívají pokyny pro cholesterol v USA a Evrope

Statin pouzívají pokyny pro cholesterol v USA a Evrope

Statiny jsou bezne uzívány ke snízení cholesterolu, a tak pomáhají snizovat riziko kardiovaskulárních onemocnení. Ale nový výzkum zjistí, ze americká a evropská smernice o cholesterolu se významne lisí, pokud jde o doporucení týkající se uzívání statinu, coz znamená, ze mnoho jedincu nemusí být správne léceno.

(Health)

Terapie kmenových bunek srdce - rozvoj musí pocházet z nekolika specialit

Terapie kmenových bunek srdce - rozvoj musí pocházet z nekolika specialit

První príspevek v tomto týdnu o Lancetove sérii o kmenových bunkách uvádí, ze nikdy nebylo podstatnejsí vyuzít moznosti spolupráce na multidisciplinární úrovni, aby bylo mozné realizovat vývoj úcinných regeneracních lécení srdecních onemocnení, nez nyní. Tajemství je prekonat stávající tradicní bariéry mezi jednotlivými oblastmi specializace, od kardiovaskulární medicíny az po technologie zarízení a vytvorit interdisciplinární týmy z akademického a soukromého sektoru.

(Health)