cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.10% snízení ceny ovoce a zeleniny "by mohlo zabránit tisíce úmrtí na srdecní choroby"

Snízení ceny ovoce, zeleniny a zrn a zvýsení cen cukerných nápoju o 10% by mohlo zabránit více nez pul milionu úmrtí na kardiovaskulární onemocnení v USA do roku 2035. To je podle nového pruzkumu predlozeného v American Heart Association Epidemiology / Lifestyle 2016 Vedecké zasedání ve Phoenixu, AZ.
Snízení ceny ovoce, zeleniny a zrn pri soucasném zvysování ceny sladkých nápoju by mohlo odvrátit více nez pul milionu úmrtí v prístích 20 letech, ríkají vedci.

Kardiovaskulární onemocnení (CVD) je termín pouzívaný k popisu stavu, které postihují srdce nebo krevní cévy, vcetne onemocnení srdce, mrtvice, infarktu a srdecního selhání.

Srdecní onemocnení je hlavní prícinou úmrtí jak pro muze, tak pro zeny v USA, které jsou kazdorocne odpovedné za zhruba 610 000 úmrtí.

Zdravá strava je povazována za klícový faktor pro zdravé srdce; jíst potraviny s nízkým obsahem nasycených tuku, trans-tuku a cholesterolu a vysoký obsah vlákniny muze snízit riziko srdecních onemocnení a jiných kardiovaskulárních onemocnení.

Dodrzování zdravé výzivy je také klícem k prevenci obezity - hlavním rizikovým faktorem pro CVD. Nicméne obezita zustává v USA problémem verejného zdraví, který postihuje více nez tretinu dospelých Americanu.

Predchozí studie naznacují, ze pokud jde o zdravou výzivu, cenová dostupnost ovoce a zeleniny je klícovou bariérou, zejména pro domácnosti s nízkými príjmy. Jako takový se mnozí lidé rozhodují pro levnejsí, nezdravé potraviny.

Pro tuto nejnovejsí studii se výzkumníci z Tufts University a Harvard Medical School - v Bostonu, MA - rozhodli prosetrit, zda snízení ceny ovoce, zeleniny a zrn, pri zvysování ceny sladkých nápoju - se povazuje za klícový faktor obezity - mohou ovlivnovat sazby CVD v prubehu casu.

Zmeny cen by mohly odvrátit 515 000 úmrtí na CVD za 20 let

Aby dospeli k záveru, výzkumníci pouzili pocítacový model, aby odhadli, ze snízení cen ovoce, zeleniny a zrn o 10% by ovlivnilo stravovací návyky a míry KVO v USA do roku 2035.

Rychlá fakta o CVD
  • Priblizne 84 milionu lidí v USA má nejakou formu KVO
  • Priblizne 1 z 3 úmrtí v USA je kvuli CVD
  • CVD zpusobuje více úmrtí nez rakovinu, chronické onemocnení dolních cest dýchacích a kombinované nehody.

Dalsí informace o CVD

Vyuzili model tak, aby odhadli, ze zvýsení ceny cukerných nápoju o 10% by mohlo v prístích dvaceti letech ovlivnit sazby CVD v USA.

Celkove výzkumníci zjistili, ze zmeny cen v kombinaci by zabránily priblizne 515 000 úmrtí na CVD v USA do roku 2035, stejne jako prevenci 675 000 prípadu CVD, vcetne srdecního záchvatu a mrtvice.

Snízení ceny ovoce a zeleniny o 10% by mohlo vést ke snízení poctu úmrtí z CVD o 1,2% behem 5 let, podle týmu a o témer 2% behem 20 let. Muze také vést k poklesu infarktu o 2,6% ak poklesu poctu mrtvých o 4% behem 20 let.

Behem 5 let po 10% snízení ceny obilovin by úmrtí z kardiovaskulárních chorob mohlo klesnout o 0,2%, zatímco 0,3% by mohlo být dosazeno behem 20 let. Srdecní záchvaty by mohly klesnout o 0,83% behem 5 let od tohoto snízení cen a o 0,77% behem 20 let.

Pokud jde o sladké nápoje, zvysování ceny o 10% by mohlo snízit úmrtí na KVO o témer 0,1% behem 5 let a o 0,12% do 20 let. Toto snízení cen by také mohlo dosáhnout v prubehu peti let snízení diabetu o 0,2% a snízení o 0,7% behem 20 let, stejne jako pokles o 0,25% u infarktu v obou casových bodech a 0,17% poklesu mozkových príhod behem 20 let .

Malé dietní zmeny "by mohly zabránit 3,5 milionu úmrtí na CVD za 2 roky"

Vedci tvrdí, ze jejich zjistení naznacují, ze tyto malé zmeny cen mohou mít významný dopad na verejné zdraví podporou konzumace zdravých potravin.

Poznamenávají, ze pokud kazdá osoba pridá 100 gramu ovoce, 100 gramu zeleniny a 50 gramu celých zrn ku své strave kazdý den, stejne jako vyrízne jeden 8-oz sladký nápoj, az 3,5 milionu úmrtí na CVD a 4 miliony kardiovaskulárních události lze predejít za pouhé 2 roky.

"Zmena ve vasí strave muze být nárocná, ale pokud se dosáhne osobní volbou nebo zmenami na trhu, muze to mít výrazný vliv na vase kardiovaskulární zdraví," poznamenává vedoucí autor Dr. Thomas A. Gaziano z nemocnice Brigham a Women's Hospital a Harvard TH Chan skola verejného zdraví.

Senior autor Dr. Dariush Mozaffarian z Friedman School of Nutrition Science and Policy u Tufts dodává:

"Tato nová zjistení podporují potrebu kombinovat mírné dane a dotace, aby lépe reprezentovaly skutecné náklady potravin na zdraví a spolecnost."

Snízení cen "efektivnejsí nez masmédia"

Dr. Gaziano a kolegové také predstavili výsledky dalsí studie na vedeckých zasedáních, ve kterých navrhují, ze snízení cen ovoce a zeleniny v USA muze být úcinnejsí nez kampane v masových médiích zamerené na snízení úmrtí souvisejících s kardiovaskulárními chorobami.

Pro tuto studii pouzíval pocítacový model, aby odhadl, jak 10% nebo 30% snízení cen ovoce a zeleniny v USA ovlivní úmrtnost na srdecní onemocnení, mrtvici a celkové CVD do roku 2030.

Zjistili, ze snízení cen by mohlo v prístích 15 letech snízit riziko úmrtí na srdecní onemocnení a cévní mozkovou príhodu priblizne o 1%, coz by usetrilo priblizne 64 000 az 69 000 zivotu. Snízení ceny o 30% by bylo podle názoru týmu jeste efektivnejsí, snízit míru úmrtí na srdecní onemocnení a cévní mozkovou príhodu o zhruba 3%, coz by do roku 2030 usetrilo zhruba 191 000-205 000 zivotu.

Ve srovnání s 1-rocnou masovou mediální kampaní podporujícími prínosy pro zdraví ovoce a zeleniny by podle názoru týmu klesla míra úmrtí z CVD o priblizne 0,3% do roku 2030, coz by usetrilo priblizne 22 000 az 24 800 zivotu.

"Strategie, které zvysují povedomí, dostupnost a dostupnost zdravých potravin, jako jsou ovoce a zelenina, by mely být vyuzívány a prijaty USA," ríká Dr. Mozaffarian. "Dále by politiky zamerené na dotování ovoce a zeleniny mohly mít spravedlivejsí úcinky na zdraví ve vsech rasových a etnických skupinách, a zásadne to lze dosáhnout rychle."

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes hlásil studii, která odhalila 12% pokles prodeje sladkých nápoju v Mexiku po zavedení 10% dane z nápoju.

Aspirin 'poloviny rekurence rakoviny prsu u zen s nadváhou

Aspirin 'poloviny rekurence rakoviny prsu u zen s nadváhou

Nový výzkum z Texaské univerzity v Austinu zjistuje, ze recidivu rakoviny prsu související s hormonálními úcinky u nadváhy a obézních zen muze být snízena o polovinu pri pravidelném uzívání aspirinu nebo jiných nesteroidních protizánetlivých léku. Více nez 20 let vedci zkoumali protirakovinné vlastnosti aspirinu.

(Health)

Co je normální krevní tlak?

Co je normální krevní tlak?

Obsah Co je krevní tlak? Funkce Merení Funkce Tabulky Tabulky Normální krevní tlak je zivotne dulezité. Bez tlaku, který nutí nasi krev protékat kolem obehového systému, nebudou pres nase tepny privádeny do tkání a orgánu zádný kyslík ani ziviny. Tlak v krvi se vsak muze stát nebezpecne vysoký a muze se také snízit.

(Health)