cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je to reflux kyseliny?

Obsah

 1. Príciny
 2. Strava
 3. Lécba
 4. Symptomy
 5. Behem tehotenství
 6. Diagnóza
Kyselinový reflux je bezný stav, který predstavuje spálení bolesti, známou jako pálení záhy, v dolní cásti hrudníku. Stává se to, kdyz do zaludecní trubky proudí zpet zaludecní kyselina.

Gastroezofageální refluxní onemocnení (GERD) je diagnostikován, kdyz kyselý reflux probíhá více nez dvakrát týdne.

Presná císla se lisí, ale onemocnení zpusobená kyselým refluxem jsou nejcastejsí stízností na strevní choroby, kterou zaznamenávají oddelení nemocnic ve Spojených státech.

Americká vysoká skola gastroenterologie ríká, ze více nez 60 milionu Americanu trpí pálení záhy alespon jednou za mesíc a nejméne 15 milionu casteji nez denne.

GERD je nejcastejsí v západních zemích, které postihují priblizne 20 az 30 procent obyvatel.

Chronické pálení záhy muze vést k závazným komplikacím.

Rychlé fakty o refluxu kyseliny

Zde jsou nekteré klícové body o kyselém refluxu. Podrobnejsí informace naleznete v hlavním clánku.

 • Kyselý reflux je také známý jako pálení záhy, kyselá trávení nebo pyrosa.
 • Stává se to, kdyz se nekterý obsah kyselého zaludku vrátí zpet do jícnu.
 • Kyselinový reflux vytvárí pálení v dolní cásti hrudníku, casto po jídle.
 • Mezi rizikové faktory zivotního stylu patrí obezita a kourení.
 • Lécba léky je nejcastejsí lécbou a je k dispozici na predpis a na prepázce (OTC).

Príciny

Schéma trávicího systému.

Kyselinový reflux je, kdyz cást obsahu kyseliny v zaludku proudí do jícnu, do pazby, která privádí jídlo z úst. Pres jméno, pálení záhy nemá s srdcem nic spolecného.

Zaludek obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, silnou kyselinu, která pomáhá rozpadat potravu a chránit pred patogenními bakteriemi.

Oblození zaludku je speciálne upraveno tak, aby ho chránilo pred silnou kyselinou, ale jícen není chránen.

Prsten svalu, gastroesofageální sverac, obvykle funguje jako ventil, který umoznuje jídlo do zaludku, ale ne zpet do jícnu. Kdyz tento ventil selze a obsah zaludku se regurgituje do jícnu, projevují se príznaky kyselého refluxu, jako je pálení záhy.

Rizikové faktory

GERD postihuje lidi vsech vekových kategorií, nekdy z neznámých duvodu. Casto je to kvuli faktoru zivotního stylu, ale muze to být také kvuli prícinám, kterým nelze vzdy zabránit.

Jednou z prícin, které nelze predejít, je hiatální (nebo hiatusová) kýla. Otvory v membráne umoznují horní cásti zaludku proniknout do hrudní dutiny, coz nekdy vede k GERD.

Dalsí rizikové faktory jsou snadneji kontrolovány:

 • obezita
 • kourení (aktivní nebo pasivní)
 • nízké hladiny fyzického cvicení
 • léky, vcetne léku na astma, blokátory kalciového kanálu, antihistaminika, léky proti bolesti, sedativa a antidepresiva

Tehotenství muze také zpusobit kyselý reflux kvuli tlaku na vnitrní orgány.

Strava

Potraviny a stravovací návyky, které byly spojeny s kyselým refluxem, zahrnují:

 • kofein
 • alkohol
 • vysoký príjem stolní soli
 • dieta s nízkým obsahem vlákniny
 • jíst velká jídla
 • lezet 2 az 3 hodiny po jídle
 • konzumní cokoláda, sýtené nápoje a kyselé stávy

Nedávná studie naznacuje, ze dietní volba muze být stejne úcinná jako pouzití inhibitoru protónové pumpy (PPI) pri lécbe kyselého refluxu.

Lécba


Zantac je jedním lékem na úlevu od pádu záhy.

Hlavní moznosti lécby kyselého refluxu jsou:

 • PPI, vcetne omeprazolu, rabeprazolu a esomeprazolu
 • H2 blokátory, vcetne cimetidinu, ranitidinu a famotidinu
 • Léciva, která jsou k dispozici bez lékarského predpisu, jako jsou antacidá, které lze koupit online.
 • Alginátové léky, vcetne Gavisconu

Hlavní lécebné moznosti pro osoby, které opakovane prozívají kyselý reflux v GERD, jsou PPI nebo H2 blokátory, z nichz obe jsou léky.

PPI a H2 blokátory snizují tvorbu kyseliny a snizují potenciální poskození zpusobené kyselým refluxem.

Tyto léky jsou obecne bezpecné a úcinné, ale stejne jako vsechny léky na predpis, nejsou vhodné pro vsechny osoby s refluxním onemocnením a mohou zpusobovat nezádoucí úcinky.

Mohou napríklad zpusobit problémy absorbující ziviny. To muze vést k podvýzive.

OTC léky na reflux kyselin

U osob, u kterých se casto objevuje zánet pálení záhy nebo zazívací potíze, mozná v souvislosti s prílezitostnými príznaky výzivy a nápoju, jsou dostupné OTC lécby ke snízení obsahu kyselin v zaludku.

Tyto kapalné a tabletové prípravky se nazývají antacidy a jsou k dispozici desítky znacek, vsechny s podobnou úcinností. Mohou nefungovat pro kazdého a potreba pravidelného uzívání by mela být projednána s lékarem.

Antacida poskytuje rychlou, ale krátkodobou úlevu tím, ze snizuje kyselost obsahu zaludku.

Obsahují chemické slouceniny, jako je uhlicitan vápenatý, hydrogenuhlicitan sodný, hliník a hydroxid horecnatý. Mohou také zabránit absorpci zivin, coz vede k nedostatkum v prubehu casu.

Alginátové léky, jako je Gaviscon

Gaviscon je pravdepodobne nejznámejsí terapií pálení záhy. Má jiný zpusob úcinku nez antacidové léky. Alginátové léky, jako je Gaviscon, se v prípravku lisí, avsak obvykle obsahují antacidum.

Kyselina alginová funguje tak, ze vytvárí mechanickou bariéru proti kyseline zaludku, címz vytvárí penivý gel, který sedí na vrcholu samotného zaludecního bazénu.

Jakýkoli reflux je pak relativne neskodný, protoze sestává z kyseliny alginové a neposkozuje zaludecní kyselinu.

Aktivní slozka - alginát - se prirozene vyskytuje v hnedých rasách.

Pokud chcete koupit Gaviscon, pak je k dispozici vynikající výber online.

Jiné moznosti

Jiné mozné metody lécby zahrnují:

 • Sukralfátové potlacující kyseliny
 • Kyselinové blokátory draslíku
 • Prechodné redukcní relaxace dolního jícnového sverace (TLESR)
 • Agonisty receptoru GABA (B)
 • mGluR5 antagonisty
 • Prokinetické látky
 • Modulátory bolesti
 • Tricyklické antidepresiva
 • Selektivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu (SSRI)
 • Theofylin, inhibitor zpetného vychytávání serotoninu a norepinefrinu

Pokud je GERD závazná a nereaguje na lékarskou lécbu, muze být zapotrebí chirurgická intervence známá jako fundoplikace.

Zivotní styl


Ztráta hmotnosti a zastavení kourení odstraní dva rizikové faktory zivotního stylu spojené s kyselým refluxem.

Mezi opatrení týkající se zivotního stylu patrí:

 • zlepsuje drzení tela, napríklad sedí rovneji
 • nosit volné oblecení
 • pri nadváze nebo obezite ztrácí váhu
 • vyhýbejte se zvýsenému tlaku na bricho, napr. z tesných pásu nebo pri sedení
 • prestat kourit

Symptomy

Kyselinový reflux obvykle zpusobuje pálení záhy, at uz je to kvuli jedné epizode prejídání nebo perzistující GERD.

Pálení záhy je nepohodlné pocení horení, které se vyskytuje v jícnu a je cítit za oblast jater. Má tendenci se zhorsovat, kdyz lezela nebo se ohýbala. Muze trvat nekolik hodin a po jídle se casto zhorsuje.

Bolest pálení záhy se muze pohybovat smerem k krku a hrdlu. Zaludecní tekutina muze v nekterých prípadech dosáhnout zadní cásti hrdla a zpusobit horkou nebo kyselou chut.

Pokud se pálení záhy objeví dvakrát nebo vícekrát týdne, je to zkrátka známé jako GERD.

Mezi dalsí príznaky GERD patrí:

 • suchý, pretrvávající kasel
 • sípání
 • astma a recidivující pneumonie
 • nevolnost
 • zvracení
 • problémy s krkem, jako je bolestivost, chrapot nebo laryngitida (zánet hlasové schránky)
 • potíze nebo bolest pri polykání
 • hrudníku nebo bolesti horní cásti bricha
 • zubní eroze
 • zápach z úst

Rizika a komplikace

Bez lécby muze GERD vést k dlouhodobým závazným komplikacím, vcetne zvýseného rizika rakoviny.

Trvalé vystavení zaludecní kyseline muze poskodit jícnu, coz vede k:

 • Ezofagitida: podrázdení jícnu je zapálené, coz v nekterých prípadech zpusobuje podrázdení, krvácení a vredy
 • Strictures: poskození zpusobené zaludecní kyselinou vede k rozvoji jizev a potízím s polykáním, pricemz potraviny se zaseknou, kdyz se pohybuje dolu v jícnu
 • Barrettuv jícen: závazná komplikace, pri níz opakovaná expozice zaludecní kyseline zpusobuje zmeny v bunkách a tkáních, které obklopují jícen s potenciálem rozvoje na rakovinné bunky

Ezofagitida a Barrettuv jícen jsou spojeny s vyssím rizikem rakoviny.

Co vedet o kyselém refluxu u kojencu?Jak reflux kyseliny ovlivnuje kojence? Zjistit vícePrectete si ted

Behem tehotenství

V USA trpí 30 az 50 procent zen pálení záhy behem tehotenství, a to i tehdy, kdyz je nemeli dríve.

Modifikace zivotního stylu se doporucují behem tehotenství, jako je napríklad nedostatek jídla pozde v noci a konzumace malých jídel.

Kazdá zena, která behem tehotenství zazívá silný reflux, by mela mluvit se svým lékarem o moznostech lécby.

Diagnóza

Kyselý reflux a pálení záhy jsou bezné a pomerne snadno diagnostikované, nicméne mohou být zameneny s dalsími stíznostmi na hrudníku, jako jsou:

 • infarkt
 • zápal plic
 • bolesti hrudníku
 • plicní embolus

GERD je casto diagnostikován jednoduse tím, ze nenalezne zádné zlepsení príznaku pálení záhy v reakci na zmeny zivotního stylu a kyseliny refluxní léky.

Gastroenterologové mohou také zajistit následující vysetrování:

 • endoskopie: zobrazování fotoaparátu
 • biopsie: odebírání vzorku tkáne pro laboratorní analýzu
 • barium X-ray: zobrazování jícnu, zaludku a horního dvanáctníku po pozití krídové kapaliny, která pomáhá poskytovat kontrast na snímcích
 • manometrie jícnu: merení tlaku v jícnu
 • monitorování impedance: merení rychlosti pohybu tekutiny podél jícnu
 • Monitorování pH: testování kyselosti

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Trináct domácích prostredku pro zácpu

Trináct domácích prostredku pro zácpu

Zácpa je neuveritelne castým problémem. Predpokládá se, ze postihuje priblizne 20% Americanu, coz vede k 8 milionum návstev lékaru za rok (1, 2). Muze to být zpusobeno jídlem, které jíte nebo se vyhýbáte, volbe zivotního stylu, lékum nebo chorobám. Ale pro mnoho lidí je prícina jejich chronické zácpy casto neznámá.

(Health)

Císla a typy darování orgánu se výrazne lisí ve vsech ctyrech zemích Spojeného království

Císla a typy darování orgánu se výrazne lisí ve vsech ctyrech zemích Spojeného království

Podle pruzkumu zverejneného online v BMJ Open se pocet a typy darování orgánu lisí ve vsech ctyrech zemích Spojeného království. Vedci zkoumali data z NHS blood and transplant pro Anglii, Severní Irsko, Skotsko a Wales od roku 1990 do roku 2009 a srovnávali nálezy s registracními údaji a daty dárcovství z jiných evropských zemí.

(Health)