cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Presný test na agresivní rakovinu prostaty se blízí k genetické studii

Vedci za novou genetickou studii vedenou University of Pittsburgh School of Medicine, PA, naznacují, ze jejich zjistení povedou k presnejsímu testu agresivního karcinomu prostaty a nových zpusobu lécby.

Psaní o své práci v Americký zurnál patologie, tým vysvetluje, jak zjistili, ze pacienti s rakovinou prostaty s urcitými genetickými mutacemi mají 91% pravdepodobnost návratu rakoviny.

Starsí autor Jian-Hua Luo, profesor patologie na Pitt School of Medicine, který se specializuje na výzkum genomu a genové exprese rakoviny a zejména na to, jak se rakovina prostaty stává invazivní, ríká:

"Dokázat s takovou jistotou, ze pacient je témer jistý, ze uvidí opakovaný výskyt rakoviny prostaty, znamená, ze lékari a pacienti se mohou rozhodnout být agresivnejsí pri lécbe rakoviny, protoze vedí, ze prínosy pravdepodobne prevází rizika."

Nakonec navrhuje, aby takové zjistení mohlo vést k genetické terapii, která vylécí rakovinu prostaty a dodává:

"S tímto objevem jsme na spicce ledovce, pokud jde o moznosti zlepsení výsledku pacienta."

Lécba rakoviny prostaty muze být horsí nez onemocnení

Rakovina prostaty je druhou nejcastejsí rakovinou u muzu (po rakovine kuze) a druhou hlavní prícinou úmrtí na rakovinu u amerických muzu, za jediným rakovinou plic.

Podle Americké rakovinové spolecnosti asi 1 clovek ze sedmi bude diagnostikován s rakovinou prostaty behem svého zivota.

Nicméne, navzdory této vysoké míre nemoci, nekolik málo muzu s diagnózou rozvíjí agresivní typ, který se sírí, coz predstavuje problém lécby, jak vysvetluje prof. Luo:

"V nekterých prípadech muze být lécba nebezpecnejsí nez onemocnení, takze lékari potrebují presnejsí testy, aby jim sdelili, kterí pacienti by meli nejvetsí prospech z agresivních terapií, jako je chirurgie, zárení a chemoterapie."

Studie nalezla 8 "hybridní geny" nebo "fúzní transkripty" silne spojené s rakovinou prostaty

Studie prokázala genomové vzorky tkání, které byly odebrány z prostaty peti muzu, jejichz rakovina prostaty se opakovala, a porovnával je s genomy tkánových vzorku muzu bez rakoviny.


Po úspesných klinických zkouskách ocekává prof. Luo, ze test bude pacientum k dispozici behem nekolika let.

V tkáni muzu s recidivou rakoviny prostaty nalezli 76 hybridních genu, které jsou casto spojeny s rakovinou. Po dalsích testech bylo 8 z techto hybridních genu spojeno s rakovinou prostaty.

Hybridní geny jsou známé jako "fúzní transkripty", které jsou tvoreny z dríve oddelených genu. Ty jsou casto spojeny s rakovinou.

Tým pak hledal 8 hybridních genu ve 289 vzorcích prostatických tkání od muzu lécených ve trech strediscích, pricemz klinické sledování se pohybovalo od 1 do 15 let po operaci.

Analýza ukázala, ze 91% pacientu (69 z 76), kterí pozitivne testovali nekterý z hybridních genu, zaznamenalo rekurenci rakoviny prostaty, metastázy a / nebo zemrel po rakovine prostaty po operaci. Také tri z hybridních genu byly nalezeny pouze v tkánových vzorcích od pacientu, kterí se setkali s recidivou nebo zemreli na rakovinu prostaty.

Nicméne u pacientu s karcinomem prostaty, kterí nenesli zádný z genu, pouze 37% (58 z 157) melo rekurenci, metastázy nebo zemrelo na rakovinu prostaty.

Vedci tvrdí, ze zjistení naznacují, ze tvorba hybridních genu muze být základem agresivního chování rakoviny prostaty.

Po úspesných klinických zkouskách ocekává prof. Luo, ze test bude pacientum k dispozici behem nekolika let. Ríká, ze existují i ??plány na dalsí vysetrení hybridních genu, které jsou nejvíce spojeny s rakovinou prostaty. To by mohlo jednoho dne vést k lécbe, která zastaví rakovinu tím, ze zmení nebo zastaví mutace.

Prostredky pro studii pocházejí z Národních institucí zdraví, americké Cancer Society a University of Pittsburgh Cancer Institute.

Mezitím, v kvetnu 2014, Zdravotní novinky dnes se dozvedeli o výzkumu z univerzity v Tampere ve Finsku, který stanovil proveditelnost diagnostiky rakoviny prostaty pomocí eNose. Tým zjistil, ze výsledky eNose byly srovnatelné s výsledky získanými z testu antigenu specifických pro prostatu.

Implantace bederního kloubu muze snízit riziko predcasného selhání

Implantace bederního kloubu muze snízit riziko predcasného selhání

Prestoze umelá náhrada kycelního nebo kolenního kloubu je navrzena tak, aby trvala nekolik let, priblizne 17% pacientu, kterí dostávají totální náhradu kloubu, potrebuje vcasnou náhradní chirurgii - postup, který muze zpusobit závazné komplikace starsím pacientum. Aby se minimalizovala potreba techto operací, tým chemických inzenýru v MIT vyvinul nový potah pro implantáty, který by jim mohl pomoci lépe prilnout k pacientove kosti a zabránit predcasnému selhání.

(Health)

Sedací stoly pomáhají pracovníkum sedet méne, stojí více

Sedací stoly pomáhají pracovníkum sedet méne, stojí více

Jako dukaz toho, ze prílis mnoho posezení je rizikovým faktorem pro spatné zdravotní stav, zamestnavatelé zavádejí stoly v kancelárských prostorách. Nyní nová studie naznacuje, ze to muze být dobrý krok, jelikoz nasel zamestnance se stojanovými stoly stojícím 1 hodinu denne více nez v práci, ve srovnání s pracovníky, kterí mají pouze sedací stoly.

(Health)