cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Abnormální nervová aktivita související se schizofrenií

Neurovedci objevili abnormální nervovou aktivitu v mozku, která muze zpusobit, ze lidé se schizofrenií se stanou neorganizovanými myslenkovými procesy, podle studie publikované v casopise Neuron.

Výzkumníci z Massachusetts Institute of Technology (MIT), vedený Susumu Tonegawou, provedli studii mysí, ve které zjistili, ze mysi, které postrádají protein mozku, nazývané kalcineurin, zaznamenaly hyperaktivní oscilace mozkových vln v hipokampu pri odpocinku.

Podle výzkumníku jiz predchozí studie identifikovaly mutace v genu pro kalcineurin u schizofrenních pacientu. Pred více nez deseti lety se vedci rozhodli vytvorit mysi, které chybely tento gen v predním mozku.

Výzkumníci zjistili, ze tyto mysi vykazovaly mnoho príznaku schizofrenie, která je prítomna u lidí, vcetne poskození krátkodobé pameti, deficitu pozornosti a abnormálního spolecenského chování.

Pro tuto nejnovejsí studii vedci sledovali elektrickou aktivitu jednotlivých neuronu v hippocampu mysí, zatímco oni behali po stope.

Predchozí výzkum ukázal, ze normální mysi mají ve svém hipokampu prítomné "bunky", ríkají autori studie.

Tyto bunky demonstrují "dusevní prehrávání" konkrétních míst podél bezecké dráhy, strílející po sobe jako mys spocívající na behu a pri spánku. Tyto mentální opakování jsou spojeny s velmi vysokou frekvencí kmitu mozkových vln známých jako "zvlnené události".

Nedostatek kalcineurinu poskozuje "místo bunky"

Nicméne pri sledování mysí bez kalcineurinu bylo zjisteno, ze jejich mozková aktivita byla normální, zatímco oni behali na trati, ale v porovnání s normálními mysí se zdálo, ze jsou silnejsí a castejsí, kdyz odpocívají.

Dále výzkumníci zjistili, ze vypalování místních bunek bylo "abnormálne rozsíreno" a v zádném konkrétním poradí, coz naznacuje, ze mysi nebyly schopny prehrát cestu, kterou práve spustili na trati.

Junghyup Suh, vedecký pracovník na Institutu Picower v MIT a hlavní autor studie, vysvetluje:

"Myslíme si, ze v tomto mysím modelu muzeme mít nejaký náznak toho, ze probíhá dezorganizovaný proces myslení.

Behem vlnení událostí u normálních mysí víme, ze existuje sekvencní událost prehrávání. Zdá se, ze tato mutantní mys nemá takový druh prehrávání predchozí zkusenosti. "

Hyperaktivita "narusuje sít výchozího rezimu"

Z techto výsledku výzkumníci predpokládají, ze roli kalcineurinu u normálních mysí je zrusení synapsí - spojení mezi neurony - v hipokampu.

Ríká se vsak, ze u mysí, které postrádají kalcineurin, se objevuje dlouhodobá potentace (LTP) - dlouhodobý prenos signálu mezi neurony - coz ciní synapse silnejsí. Dále poznamenávají, ze je potlacen opacný úcinek na LTP - dlouhodobá deprese (LTD).

"Vypadá to, ze tento abnormálne vysoký LTP má dopad na aktivitu techto bunek, a to konkrétne behem období odpocinku nebo po období pruzkumu, coz je velmi zajímavá specificita." Nevíme, proc je tak specifická, "ríká profesor Tonegawa, profesor Picower biologie a neurovedy.

Vedci také verí, ze abnormální hyperaktivita objevená na hipokampu mysí bez kalcineurinu muze prokázat narusení mozkové výchozí síte (DMN). Jedná se o komunikacní sít, která spojuje hipokampus, prefrontální kuru a dalsí cásti kury.

Poznamenávají, ze v normální osobe je sít aktivnejsí, kdyz clovek spocívá mezi úkoly, které zahrnují zamerení na konkrétní cíle nebo cinnosti.

Ale u tech, kterí jsou schizofrenní, je sít výchozího rezimu hyperaktivní pred a behem úkolu, které potrebují zamerení mozku, coz znamená, ze u techto typu cinností pacientu nedosahuje dostatecnou výkonnost.

"Z tohoto duvodu" autorové studie ríkají, "nase nálezy poskytují nový vztah, ze cinnost SWR (ostrých vln vlnení) muze predstavovat bod konvergence napríc ruznými schizofrenními modely a nový pohled na neurální základy kognitivní poruchy."

Dodávají, ze jsou potrebné dalsí studie u mysí bez kalcineurinu, aby se dozvedeli více o tom, jak je sít výchozího rezimu spojena se schizofrenií.

Prohlásil Junghyup Suh Zdravotní novinky dnes:

"Nase studie nyní poskytuje nový zpusob, jak se podívat na úcinky soucasných antipsychotických léku nebo lécby. Jakýkoli neurobiologický prístup, který muze uklidnit DMN, muze otevrít nové cesty pri zmírnení príznaku a lécbe této dusevní poruchy."

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedeno na studii, která podrobne popisuje objev genu, které mohou zpusobit schizofrenii.

Jak pridaný cukr ve strave vede k obezite, cukrovce - nové stopy o fruktóze

Jak pridaný cukr ve strave vede k obezite, cukrovce - nové stopy o fruktóze

Nová studie na zvíratech zverejnená v pondelí ve sborníku Národní akademie ved nabízí nové stopy o mechanismu, díky kterému dieta s vysokým obsahem fruktózy, jako je pridaný cukr a kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktózy, muze prispet k rozvoji obezity a diabetes. Predchozí studie jiz ukázaly, ze príjem fruktózy z pridaného cukru je spojen s epidemickým nárustem obezity, metabolického syndromu a nealkoholického tuku v játrech.

(Health)

Chronické onemocnení ledvin a riziko srdecního záchvatu

Chronické onemocnení ledvin a riziko srdecního záchvatu

Clánek zverejnený online First in The Lancet odhaluje, ze riziko onemocnení srdce u pacientu s chronickým onemocnením ledvin je stejne vysoké jako u pacientu, kterí meli predchozí infarkt. Vedci jiz dlouho vedí, ze pacienti s chronickým onemocnením ledvin mají vyssí riziko srdecních záchvatu. Vedci z univerzity v Alberte se vsak rozhodli provést novou a první rozsáhlou, dlouhodobou studii s cílem posoudit, zda nemoci ledvin nesou stejné riziko, pokud jde o budoucí koronární príhody, nez u osob, které predtím utrpely infarkt.

(Health)