cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Abnormální nervová aktivita související se schizofrenií

Neurovedci objevili abnormální nervovou aktivitu v mozku, která muze zpusobit, ze lidé se schizofrenií se stanou neorganizovanými myslenkovými procesy, podle studie publikované v casopise Neuron.

Výzkumníci z Massachusetts Institute of Technology (MIT), vedený Susumu Tonegawou, provedli studii mysí, ve které zjistili, ze mysi, které postrádají protein mozku, nazývané kalcineurin, zaznamenaly hyperaktivní oscilace mozkových vln v hipokampu pri odpocinku.

Podle výzkumníku jiz predchozí studie identifikovaly mutace v genu pro kalcineurin u schizofrenních pacientu. Pred více nez deseti lety se vedci rozhodli vytvorit mysi, které chybely tento gen v predním mozku.

Výzkumníci zjistili, ze tyto mysi vykazovaly mnoho príznaku schizofrenie, která je prítomna u lidí, vcetne poskození krátkodobé pameti, deficitu pozornosti a abnormálního spolecenského chování.

Pro tuto nejnovejsí studii vedci sledovali elektrickou aktivitu jednotlivých neuronu v hippocampu mysí, zatímco oni behali po stope.

Predchozí výzkum ukázal, ze normální mysi mají ve svém hipokampu prítomné "bunky", ríkají autori studie.

Tyto bunky demonstrují "dusevní prehrávání" konkrétních míst podél bezecké dráhy, strílející po sobe jako mys spocívající na behu a pri spánku. Tyto mentální opakování jsou spojeny s velmi vysokou frekvencí kmitu mozkových vln známých jako "zvlnené události".

Nedostatek kalcineurinu poskozuje "místo bunky"

Nicméne pri sledování mysí bez kalcineurinu bylo zjisteno, ze jejich mozková aktivita byla normální, zatímco oni behali na trati, ale v porovnání s normálními mysí se zdálo, ze jsou silnejsí a castejsí, kdyz odpocívají.

Dále výzkumníci zjistili, ze vypalování místních bunek bylo "abnormálne rozsíreno" a v zádném konkrétním poradí, coz naznacuje, ze mysi nebyly schopny prehrát cestu, kterou práve spustili na trati.

Junghyup Suh, vedecký pracovník na Institutu Picower v MIT a hlavní autor studie, vysvetluje:

"Myslíme si, ze v tomto mysím modelu muzeme mít nejaký náznak toho, ze probíhá dezorganizovaný proces myslení.

Behem vlnení událostí u normálních mysí víme, ze existuje sekvencní událost prehrávání. Zdá se, ze tato mutantní mys nemá takový druh prehrávání predchozí zkusenosti. "

Hyperaktivita "narusuje sít výchozího rezimu"

Z techto výsledku výzkumníci predpokládají, ze roli kalcineurinu u normálních mysí je zrusení synapsí - spojení mezi neurony - v hipokampu.

Ríká se vsak, ze u mysí, které postrádají kalcineurin, se objevuje dlouhodobá potentace (LTP) - dlouhodobý prenos signálu mezi neurony - coz ciní synapse silnejsí. Dále poznamenávají, ze je potlacen opacný úcinek na LTP - dlouhodobá deprese (LTD).

"Vypadá to, ze tento abnormálne vysoký LTP má dopad na aktivitu techto bunek, a to konkrétne behem období odpocinku nebo po období pruzkumu, coz je velmi zajímavá specificita." Nevíme, proc je tak specifická, "ríká profesor Tonegawa, profesor Picower biologie a neurovedy.

Vedci také verí, ze abnormální hyperaktivita objevená na hipokampu mysí bez kalcineurinu muze prokázat narusení mozkové výchozí síte (DMN). Jedná se o komunikacní sít, která spojuje hipokampus, prefrontální kuru a dalsí cásti kury.

Poznamenávají, ze v normální osobe je sít aktivnejsí, kdyz clovek spocívá mezi úkoly, které zahrnují zamerení na konkrétní cíle nebo cinnosti.

Ale u tech, kterí jsou schizofrenní, je sít výchozího rezimu hyperaktivní pred a behem úkolu, které potrebují zamerení mozku, coz znamená, ze u techto typu cinností pacientu nedosahuje dostatecnou výkonnost.

"Z tohoto duvodu" autorové studie ríkají, "nase nálezy poskytují nový vztah, ze cinnost SWR (ostrých vln vlnení) muze predstavovat bod konvergence napríc ruznými schizofrenními modely a nový pohled na neurální základy kognitivní poruchy."

Dodávají, ze jsou potrebné dalsí studie u mysí bez kalcineurinu, aby se dozvedeli více o tom, jak je sít výchozího rezimu spojena se schizofrenií.

Prohlásil Junghyup Suh Zdravotní novinky dnes:

"Nase studie nyní poskytuje nový zpusob, jak se podívat na úcinky soucasných antipsychotických léku nebo lécby. Jakýkoli neurobiologický prístup, který muze uklidnit DMN, muze otevrít nové cesty pri zmírnení príznaku a lécbe této dusevní poruchy."

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedeno na studii, která podrobne popisuje objev genu, které mohou zpusobit schizofrenii.

Jak jsou spojeny cukrovky a hypertenze?

Jak jsou spojeny cukrovky a hypertenze?

Obsah hypertenze a cukrovky Jaký je odkaz? Rizikové faktory Prevence Hypertenze, známá také jako vysoký krevní tlak, casto postihuje lidi s diabetem typu 1 a typu 2. Americká diabetická asociace uvádí, ze od roku 2000 do roku 2012 melo 71% dospelých s diabetem krevní tlak vyssí nez 140/90 nebo uzívali léky k normalizaci krevního tlaku.

(Health)

Celozivotní riziko pro kardiovaskulární onemocnení Významné

Celozivotní riziko pro kardiovaskulární onemocnení Významné

Riziko celozivotního rizika u muzu a zen u kardiovaskulárních onemocnení je více nez 50 procent a dokonce i u tech z nás, kterí mají ideální popis rizikových faktoru kardiovaskulárních onemocnení (CVD), je toto riziko stále více nez 30 procent, podle nového výzkumu v casopise Journal of Americká lékarská asociace. Jako podkladové informace autori informují, ze az do tohoto okamziku neexistují zádné publikované údaje o zivotním riziku pro celkové CVD.

(Health)