cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Experimentální lék muze ochránit pacienty pred diabetickou dyslipidémií

Vedci objevili molekulu, která je vysoce aktivní v inhibici strevní absorpce lipidu, coz z ní ciní vynikající kandidát na boj s dyslipidémií a souvisejícími srdecními príhodami, zejména u diabetiku. Podle Svetové zdravotnické organizace priblizne 230 milionu lidí trpí cukrovkou typu II na celém svete, pricemz odhady techto údaju se zvýsí na 400 milionu do roku 2025. Asi 40% pacientu s diabetem typu 2 trpí dyslipidémií, vcetne hypertriglyceridémie.
Spolecnost Arteria SA dnes oznámila, ze získala velmi slibné výsledky v preklinických neregulacních studiích pro svou molekulu AP-5258, inhibitor receptoru CD36 a ze hodlá zahájit regulacní studie.
Behem predklinických testu in vivo za pouzití velmi významné dávky molekuly AP-5258 vykazoval inhibitor vysokou strevní aktivitu a blokoval prenos postprandiálních triglyceridu.
Perorálne podávaná molekula potenciálne snizuje postprandiální hypertriglyceridemii (vysoká hladina triglyceridu v krvi po jídle) a chrání pacienty pred diabetickou dyslipidémií.
Po konzumaci jídla produkuje telo postprandiální plazmatické triglyceridy známé jako nejsilnejsí markery srdecních príhod, zejména u diabetických zen. 19,2% pacientu trpících hyperglykemií (vysokou hladinou krevního cukru) a hypertriglyceridemií (vysokým krevním tukem) trpí koronární chorobou.
Existuje jen málo terapií k resení techto stavu a ??dostupné, tj. Fibráty a ezetimib, jsou predmetem kontroverzí ohledne jejich vedlejsích úcinku a úcinnosti. Léky v pokrocilém stádiu vývoje jsou zalozeny na objektech, které byly objeveny jiz dávno a mají zrejme významné vedlejsí úcinky, zejména na játra.
Nedávno byl objeven receptor CD36, coz je nový a slibný terapeutický cíl. Výzkumníci zjistili, ze exprese receptoru CD36 je spojena s metabolickými onemocneními, jako je diabetes typu II nebo aterogenesa. Na celém svete existuje jen málo spolecností, které mají molekulu, která se zameruje na receptor CD36, z nichz jedna je Arteria, jejíz AP-5258 je podávána orálne, je netoxická, a proto v pokrocilém vývojovém stádiu.
Profesor Gérard Marguerie, hlavní vedecký pracovník spolecnosti Arteria, vysvetluje:


"Farmakologie a testy toxicity na nasí molekule AP-5258 jsou extrémne slibné. Byli jsme schopni propojit tuto molekulu s cílem, receptor CD36, identifikovat jeho mechanismus úcinku a urcit meritelný biologický parametr, postprandiální triglyceridy. identifikovali jsme strevo, protoze akcní místo molekuly nám umozní navrhnout a zavést zrychlený a zjednodusený vývojový program. "

Podle pruzkumu globálního trhu v roce 2010 byl trh v roce 2009 ocenen 9 miliardami dolaru, pricemz predpokládaná míra rustu by byla v roce 2016 6%.

Jean-Louis Falco, predseda a výkonný reditel spolecnosti Arteria, uvedl:

"Vstup nasí molekuly AP-5258 do vývojové fáze je velkým potvrzením naseho terapeutického zamerení. Nyní hledáme dohody o partnerství, abychom urychlila vývojový proces této molekuly a dalsích patentovaných subjektu v nasem produktovém portfoliu."

Napsal Petra Rattue

Lidé podcenují pocet kalorií, které jedí u rychlých potravinových retezcu

Lidé podcenují pocet kalorií, které jedí u rychlých potravinových retezcu

Nová zpráva v BMJ ukázala, ze lidé vázne podcenují pocet kalorií, které konzumují v restauracích rychlého obcerstvení. Teenagery si zvláste neuvedomují svuj príjem kalorií, pricemz vetsina z nich predpokládá, ze jídla obsahují více nez jednu tretinu méne kalorií nez skutecne.

(Health)

Diabetes: Stimulace kostních kmenových bunek muze zlepsit opravu zlomenin

Diabetes: Stimulace kostních kmenových bunek muze zlepsit opravu zlomenin

Výzkumníci objevili protein, který stimuluje kostní kmenové bunky u mysí s diabetem, aby se zvírata po zlomenine lépe lécily. Navrhují, ze by to mohlo vést k nové lécbe, která by zlepsila lécbu kostí u lidí s diabetem. Kosti normálních mysí (v horní cásti) tvorí pri lécení vetsí mozoly, coz vede k silnejsí oprave.

(Health)