cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.67% více prefrontálních mozkových neuronu u detí s autismem

Malá studie zjistila, ze autismus u muzu s autismem mel vetsí záteze v mozku a 67% více prefrontálních mozkových neuronu nez deti bez autismu, vedci z NIH-UCSD School of Autism Center of Excellence, La Jolla, Kalifornie. JAMA (casopis Americké lékarské asociace). Malá predbezná studie porovnávala 7 detí s autismem se 6 zdravými kontrolami - ve veku od 2 do 16 let.
Autori vysvetlují, ze u detí s autismem je patrný nadmerný rust hlavy a vetsí velikost mozku. Neurální dysfunkce byly identifikovány v nekolika oblastech mozku, vcetne PFC (prefrontální kura). Tato cást mozku hraje klícovou roli v komunikaci, kognitivním vývoji a vyssím sociálním rozvoji.
Jako základní informace vedci napsali:

"Znalost nervové základny nadmerného rustu by proto mohla poukazovat na pocátecní kauzální mechanismy autismu a objasnit neurální funkcní vady, které vyvolávají autistické symptomy. V první reportázi o magnetické rezonanci (MRI) o predcasném prelomu mozku u autismu pred deseti lety bylo predpokládáno, ze nadbytecné mnozství neuronu by mohlo být základním prícinou, pravdepodobne kvuli prenatální dysregulaci proliferace, apoptóze [bunecné smrti] nebo obojí.
Nicméne neurální základy predcasného prerustání zustávají neznámé a mohou být známy pouze z prímých kvantitativních studií mladého posmrtného autistického mozku. "

Eric Courchesne, Ph.D., a tým se vydali, aby zjistili, zda premena mozku na pocátku zivota pro deti s autismem zahrnuje také abnormální pocty neuronu PFC. Provádeli post mortem na 13 chlapcích ve veku od 2 do 16 let. 7 z nich melo poruchu autistického spektra (ASD) a 6 bylo bez autismu (kontroly). Odborní anatomisté, kterí zkoumali deti, nevedeli o diagnóze chlapcu.
Velikost a pocet neuronu byla merena a kvantifikována v subdivizi PFC (dolozelaterální) a M-PFC (mesiální). Chlapci zemreli v letech 2000 az 2006 a byli z jihovýchodní a východní USA.


PFC je prední cást celních laloku mozku; pred motorovými a predmotorovými oblastmi

Vedci zjistili, ze:
  • DL-PFC - deti s autismem mely 79% více neuronu
  • M-PFC - deti s autismem mely o 29% více neuronu
  • DL-PFC - byly u detí s autismem (prumerne) 1,57 miliardy neuronu, ve srovnání s ostatními detmi 0,88 miliardy
  • M-PFC - u detí s autismem bylo (v prumeru) 0,36 miliardy neuronu oproti 0,28 miliardy u ostatních detí
  • Hmotnost mozku se u detí s autismem odchyluje od normálních rozmezí o 17,6% oproti 0,2% u detí bez autismu
Autori vysvetlují:
"Tyto dve podskupiny dohromady poskytly celkový kombinovaný pocet prefrontálních neuronu, který byl v autistických detech o 67 procent vyssí ve srovnání s kontrolami.
Nás vzorek autistických detí nebyl dostatecne velký, aby statisticky zkoumal vztahy mezi mozkem a chováním. Budoucí studie s mnohem více prípadu autistických detí mohou odhalit dulezité vztahy mezi pocty neuronu a závazností symptomu nebo intelektuálními schopnostmi. "
Podle naseho názoru je tato studie prvním prímým kvantitativním testem a potvrzením teorie, ze patologická nadbytku neuronu v kritických oblastech mozku je prítomna v mladém veku autismu.
Protoze kortikální neurony jsou generovány v prenatálním, ne postnatálním zivote, patologická nadbytnost neuronu naznacuje casné vývojové poruchy v molekulárních a genetických mechanismech, které regulují proliferaci, regulaci bunecného cyklu a apoptózu. Zjistení proto má význam pro pochopení etiologického a nervového vývoje a funkcního puvodu autismu. "

Editorial - Velikost hlavy a vetsí pocet neuronu v autismu

V jednom Doprovodný redaktor ve stejném casopise Janet E. Lainhart z University of Utah v Salt Lake City a Nicholas Lange z Scott, Harvard University School of Medicine and Public Health, Boston, napsali:
"Výsledky studie Courchesne a spol. Ukazují, ze vztah mezi zvýseným poctem neuronu, nadmerným rustem mozku a zvýsenou hmotností mozku u autismu je slozitý."
Prefronální pocet neuronu a hmotnost mozku byly v autistické skupine zvýseny, ale nebyly významne korelovány. Budoucí studie poctu prefrontálních neuronu jsou zapotrebí u detí a dospívajících s autismem, kterí nemají prerustání mozku a u nonautistických detí s benigní megalencefií [abnormálne velký mozok], aby zjistil, zda je zvýsený pocet prefrontalových neuronu v autismu spojen pouze s autismem, nadmerným rustem mozku pouze, nebo nejakou kombinaci obou.
Neuroimagingové studie naznacují, ze dalsí oblasti mozku, vcetne temporálního laloku, si zaslouzí dalsí vysetrení postmortem tkánovou analýzou. Vzhledem k tomu, ze neurony ve vsech oblastech mozku s výjimkou cichové banky a hippocampu jsou generovány pred narozením, soucasné poznatky významne prispívají k rostoucímu biologickému dukazu, ze vývojová neuropatologie idiopatického autismu zacíná pred porodem v nekterých, prípadne vsech, prípadech.
Studie Courchesne et al také pridává k casto hláseným nálezum v neuroanatomických studiích autismu, vcetne zvýseného rozptylu a ztráty typických vztahu mezi merenými slozkami mozku. Faktory, které normálne organizují mozek, se zdají být naruseny. "

Napsal Christian Nordqvist

Kmenové bunky pro obnovení zraku - nová metoda dorucení

Kmenové bunky pro obnovení zraku - nová metoda dorucení

Nová technika pro transport terapie kmenovými bunkami do oka byla vyvinuta skupinou inzenýru na univerzite v Sheffieldu v Anglii. Doufáme, ze tento objev muze pomoci pri opravách ocí, které byly prirozeným zpusobem poskozeny nemocí nebo nehodou. V nové studii, publikované v casopise Acta Biomaterialia, skupina odborníku podrobne popisuje jejich techniku ??pro vytvárení membrán, která pomáhají pri roubování kmenových bunek do oka, coz je zpusob, jak napodobovat atributy oka.

(Health)

Gene spojený s posttraumatickou stresovou poruchou, kterou nasli vedci z Bostonu

Gene spojený s posttraumatickou stresovou poruchou, kterou nasli vedci z Bostonu

Studie publikovaná online v publikaci Molekulární psychiatrie uvádí, ze výzkumníci objevili nový gen, který je spojen s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Zjistení naznacují, ze receptory alfa (RORA) související s retinoidy se podílejí na ochrane mozkových bunek pred poskozujícími úcinky stresu a ze mohou také hrát roli ve vývoji PTSD.

(Health)