cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.67% více prefrontálních mozkových neuronu u detí s autismem

Malá studie zjistila, ze autismus u muzu s autismem mel vetsí záteze v mozku a 67% více prefrontálních mozkových neuronu nez deti bez autismu, vedci z NIH-UCSD School of Autism Center of Excellence, La Jolla, Kalifornie. JAMA (casopis Americké lékarské asociace). Malá predbezná studie porovnávala 7 detí s autismem se 6 zdravými kontrolami - ve veku od 2 do 16 let.
Autori vysvetlují, ze u detí s autismem je patrný nadmerný rust hlavy a vetsí velikost mozku. Neurální dysfunkce byly identifikovány v nekolika oblastech mozku, vcetne PFC (prefrontální kura). Tato cást mozku hraje klícovou roli v komunikaci, kognitivním vývoji a vyssím sociálním rozvoji.
Jako základní informace vedci napsali:

"Znalost nervové základny nadmerného rustu by proto mohla poukazovat na pocátecní kauzální mechanismy autismu a objasnit neurální funkcní vady, které vyvolávají autistické symptomy. V první reportázi o magnetické rezonanci (MRI) o predcasném prelomu mozku u autismu pred deseti lety bylo predpokládáno, ze nadbytecné mnozství neuronu by mohlo být základním prícinou, pravdepodobne kvuli prenatální dysregulaci proliferace, apoptóze [bunecné smrti] nebo obojí.
Nicméne neurální základy predcasného prerustání zustávají neznámé a mohou být známy pouze z prímých kvantitativních studií mladého posmrtného autistického mozku. "

Eric Courchesne, Ph.D., a tým se vydali, aby zjistili, zda premena mozku na pocátku zivota pro deti s autismem zahrnuje také abnormální pocty neuronu PFC. Provádeli post mortem na 13 chlapcích ve veku od 2 do 16 let. 7 z nich melo poruchu autistického spektra (ASD) a 6 bylo bez autismu (kontroly). Odborní anatomisté, kterí zkoumali deti, nevedeli o diagnóze chlapcu.
Velikost a pocet neuronu byla merena a kvantifikována v subdivizi PFC (dolozelaterální) a M-PFC (mesiální). Chlapci zemreli v letech 2000 az 2006 a byli z jihovýchodní a východní USA.


PFC je prední cást celních laloku mozku; pred motorovými a predmotorovými oblastmi

Vedci zjistili, ze:
  • DL-PFC - deti s autismem mely 79% více neuronu
  • M-PFC - deti s autismem mely o 29% více neuronu
  • DL-PFC - byly u detí s autismem (prumerne) 1,57 miliardy neuronu, ve srovnání s ostatními detmi 0,88 miliardy
  • M-PFC - u detí s autismem bylo (v prumeru) 0,36 miliardy neuronu oproti 0,28 miliardy u ostatních detí
  • Hmotnost mozku se u detí s autismem odchyluje od normálních rozmezí o 17,6% oproti 0,2% u detí bez autismu
Autori vysvetlují:
"Tyto dve podskupiny dohromady poskytly celkový kombinovaný pocet prefrontálních neuronu, který byl v autistických detech o 67 procent vyssí ve srovnání s kontrolami.
Nás vzorek autistických detí nebyl dostatecne velký, aby statisticky zkoumal vztahy mezi mozkem a chováním. Budoucí studie s mnohem více prípadu autistických detí mohou odhalit dulezité vztahy mezi pocty neuronu a závazností symptomu nebo intelektuálními schopnostmi. "
Podle naseho názoru je tato studie prvním prímým kvantitativním testem a potvrzením teorie, ze patologická nadbytku neuronu v kritických oblastech mozku je prítomna v mladém veku autismu.
Protoze kortikální neurony jsou generovány v prenatálním, ne postnatálním zivote, patologická nadbytnost neuronu naznacuje casné vývojové poruchy v molekulárních a genetických mechanismech, které regulují proliferaci, regulaci bunecného cyklu a apoptózu. Zjistení proto má význam pro pochopení etiologického a nervového vývoje a funkcního puvodu autismu. "

Editorial - Velikost hlavy a vetsí pocet neuronu v autismu

V jednom Doprovodný redaktor ve stejném casopise Janet E. Lainhart z University of Utah v Salt Lake City a Nicholas Lange z Scott, Harvard University School of Medicine and Public Health, Boston, napsali:
"Výsledky studie Courchesne a spol. Ukazují, ze vztah mezi zvýseným poctem neuronu, nadmerným rustem mozku a zvýsenou hmotností mozku u autismu je slozitý."
Prefronální pocet neuronu a hmotnost mozku byly v autistické skupine zvýseny, ale nebyly významne korelovány. Budoucí studie poctu prefrontálních neuronu jsou zapotrebí u detí a dospívajících s autismem, kterí nemají prerustání mozku a u nonautistických detí s benigní megalencefií [abnormálne velký mozok], aby zjistil, zda je zvýsený pocet prefrontalových neuronu v autismu spojen pouze s autismem, nadmerným rustem mozku pouze, nebo nejakou kombinaci obou.
Neuroimagingové studie naznacují, ze dalsí oblasti mozku, vcetne temporálního laloku, si zaslouzí dalsí vysetrení postmortem tkánovou analýzou. Vzhledem k tomu, ze neurony ve vsech oblastech mozku s výjimkou cichové banky a hippocampu jsou generovány pred narozením, soucasné poznatky významne prispívají k rostoucímu biologickému dukazu, ze vývojová neuropatologie idiopatického autismu zacíná pred porodem v nekterých, prípadne vsech, prípadech.
Studie Courchesne et al také pridává k casto hláseným nálezum v neuroanatomických studiích autismu, vcetne zvýseného rozptylu a ztráty typických vztahu mezi merenými slozkami mozku. Faktory, které normálne organizují mozek, se zdají být naruseny. "

Napsal Christian Nordqvist

Je bezlepková strava vhodná pro vase zdraví?

Je bezlepková strava vhodná pro vase zdraví?

Obsahy Potraviny, které se mají vyhnout Potraviny k jídlu Kdy je lepek spatný? Prínosy Rizika Príprava Bezlepková strava je jedinou mozností pro osoby s celiakií, tezkou intolerancí na lepek. Nyní mnoho lidí bez této podmínky "jde bezlepkovým", protoze verí, ze je to zdravá volba.

(Health)

Srdecní záchvat: Rust krve muze zlepsit lécbu

Srdecní záchvat: Rust krve muze zlepsit lécbu

Vedci objevili bunecný mechanismus zahrnující hormon leptin, který hraje klícovou roli pri tvorbe nových cév. Objev muze pomoci vyvinout lécebné postupy, které stimulují opravu tkáne po infarktu, stejne jako lécby, které zastaví abnormální rust tkáne, jako je napríklad rakovina.

(Health)