cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Neinfekcní onemocnení - úmrtí v celosvetovém merítku, zejména v rozvojových zemích

Neprokazatelné nemoci, které mohou vázne ohrozit sociální a hospodárský rozvoj zeme, postupne zabíjejí více lidí po celém svete, uvádí nová zpráva Svetové zdravotnické organizace. Mezi príklady neprenosných onemocnení patrí diabetes, Alzheimerova choroba, rakovina, osteoporóza, chronická onemocnení plic, mrtvice a srdecní onemocnení. Témer ctyri petiny vsech úmrtí na neprenosné nemoci se vyskytují v rozvojových zemích.
Neprímé nemoci, také známý jako NCD jsou neinfekcní choroby nebo stavy. Obvykle trvají dlouhou dobu a pomalu postupují. Mnoho z nich je chronická onemocnení. Nekteré chronické nemoci vsak nejsou neprenosné, protoze jsou infekcní, napríklad HIV / AIDS.
Generální reditel WHO Dr. Margaret Chanová rekl:

"Vznik chronických nekomunikovatelných onemocnení predstavuje obrovskou výzvu. Pro nekteré zeme není nadsázkou popisovat situaci jako hrozící katastrofu, katastrofu pro zdraví, pro spolecnost a predevsím pro národní ekonomiky.
Chronická neprenosná onemocnení prinásejí dvojitý úder k rozvoji. Zpusobují ztráty státních príjmu miliardy dolaru a kazdorocne tlací miliony lidí pod hranici chudoby. "

Stávající opatrení, pokud by byla provádena s vetsí silou, by mohla kazdorocne zabránit milionum úmrtí. Príklady zahrnují prísnejsí kontroly proti tabáku, podporu zdravejsích stravovacích návyku, cvicení, snízení skodlivého uzívání alkoholu, zlepsení prístupu k základní zdravotní péci a podpora opatrení zdravotnických orgánu proti NCD.
Prehled, nazvaný Globální stavová zpráva o NCD zahrnuje statistiky, fakta a zkusenosti potrebné k úcinnejsí reakci na stále rostoucí hrozbu, kterou predstavují chronické neprenosné nemoci na národní, regionální a globální úrovni. Autori vysvetlují, ze je základem, ze kterého lze mapovat budoucí statistiku NCD a reakce jednotlivých zemí. Obsahuje doporucení pro vsechny národy a zameruje se zejména na zeme s nízkými a stredními príjmy, kde je dopad NCD obrovský.

Rocní úmrtí na neprenosné nemoci se odhaduje celkem:
 • 17 milionu z kardiovaskulárních onemocnení
 • 7 milionu z rakoviny
 • 4,2 milionu z onemocnení dýchacích cest
 • 1,3 milionu z diabetes
 • Výse uvedené ctyri tvorí 80% vsech úmrtí na NCD. Vsichni jsou spojeni s týráním alkoholu, kourením, nedostatkem cvicení a nezdravými stravovacími návyky.

Problém není omezen na bohaté zeme

Dr. Ala Alwan, pomocný generální reditel WHO pro neprenosné nemoci a dusevní zdraví, uvedl:
"Priblizne 30% lidí, kterí umírají z NCD v zemích s nízkým a stredním príjmem, jsou mladsí nez 60 let a jsou v jejich nejproduktivnejsím zivotním zivote, a to jeste tragictejsí, protoze jsou do znacné míry predcházet. ztráty nejen na individuální úrovni, ale také hluboce ovlivnují rodinu a pracovní sílu zeme.
Pro miliony, kterí se potýkají s chudobou, vzniká zacarovaný kruh. Chudoba prispívá k nedokonalým chorobám a NCD prispívají k chudobe. Pokud nebude epidemie NCD agresivne konfrontována, bude globální cíl snizování chudoby obtízne dosazitelný. "

Ve sdelení WHO napsal:
"NCD zabily 63% lidí, kterí zemreli po celém svete v roce 2008. To se rovná 36 milionum a témer 80% techto úmrtí na NCD - coz je ekvivalent 29 milionu lidí - se vyskytlo v zemích s nízkými a stredními príjmy a rozptýlilo mýtus, ze takové podmínky jsou hlavne Problém bohatých spolecností. Bez opatrení by epidemie NCD mela do roku 2030 kazdorocne zabít 52 milionu lidí. "

Zpráva obsahuje odhady epidemie NCD a jejich rizikových faktoru v kazdé zemi, podrobnosti o tom, co brání nekolika zemím, aby úcinne reagovaly, jak kontrolovat necekané náklady na zdravotní péci a strategie, které by mohly významne snízit pocet úmrtí.
Opatrení ke snízení poctu úmrtí zahrnují:
 • Zvysování dane z tabáku
 • Zákaz reklamy na tabákové výrobky
 • Zavádení právních predpisu o zákazu kourení na verejných místech
 • Snízení hladiny soli v potravinách
 • Znecistení nevhodného uvádení potravin, které jsou pro vás spatné
 • Zákaz reklamy na alkohol, který je zameren na deti
 • Kontroly skodlivého uzívání alkoholu
WHO vysvetluje, ze tato zpráva je soucástí Akcní plán pro období 2008-2013, "pro implementaci Globální strategie Svetové zdravotnické organizace pro prevenci a kontrolu nemoci, který byl schválen Svetovým zdravotním shromázdením v roce 2008. Vysvetluje, jak mohou zeme zlepsit dohled nad nákazami, primet své zdravotnické úrady, aby podnikly úcinné kroky proti NCD a jak chránit rozvojové národy pred obrovským mnozstvím techto NCD epidemií.
Rizikové faktory, které zvysují pravdepodobnost mnoha neprenosných nemocí, zahrnují:
 • Individuální zázemí - jejich spolecenské a ekonomické postavení, známé jako sociální determinanty zdraví
 • Prostredí jednotlivce, jako je vystavení znecistení ovzdusí
 • Vek - polovina vsech úmrtí NCD se vyskytuje u lidí starsích nejméne 70 let
 • Genetika
 • Fyzická necinnost
 • Sex
 • Kourení
 • Nezdravá strava
"Globální stavová zpráva o NCD"
Editors: Svetová zdravotnická organizace, Stránky: 176, Datum vydání: duben 2011 Jazyky: anglictina, ISBN: 978 92 4 156422 9
Napsal Christian Nordqvist

Boj proti imunitní reakci by mohl slibovat nový smer pro chripkové léky

Boj proti imunitní reakci by mohl slibovat nový smer pro chripkové léky

Závaznost virové infekce je cástecne zpusobena virem a cástecne v dusledku odpovedi imunitního systému. Nyní nová studie pod vedením Washingtonské univerzity v Seattlu naznacuje, ze odmítnutí imunitní odpovedi, spíse nez snaha vyporádat se s tímto virem, muze být lepsí zpusob, jak snízit závaznost onemocnení.

(Health)

Negativní myslenky vás obtezují? Stací je odhodit do kose

Negativní myslenky vás obtezují? Stací je odhodit do kose

Abyste se zbavili nezádoucích, negativních myslenek, stací je zapsat na kus papíru a hodit ho do odpadku. Predchozí výzkum z pocátku tohoto roku zjistil, ze lidé mohou dokonce smazat emocionální vzpomínky z jejich mozku. Nález, který byl publikován v casopise Psychological Science, pocházel ze studie, která ukázala, ze vyhazování jejich myslenek do kose umoznuje lidem také tyto myslenky promýslet v jejich mysli.

(Health)