cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Neinfekcní onemocnení - úmrtí v celosvetovém merítku, zejména v rozvojových zemích

Neprokazatelné nemoci, které mohou vázne ohrozit sociální a hospodárský rozvoj zeme, postupne zabíjejí více lidí po celém svete, uvádí nová zpráva Svetové zdravotnické organizace. Mezi príklady neprenosných onemocnení patrí diabetes, Alzheimerova choroba, rakovina, osteoporóza, chronická onemocnení plic, mrtvice a srdecní onemocnení. Témer ctyri petiny vsech úmrtí na neprenosné nemoci se vyskytují v rozvojových zemích.
Neprímé nemoci, také známý jako NCD jsou neinfekcní choroby nebo stavy. Obvykle trvají dlouhou dobu a pomalu postupují. Mnoho z nich je chronická onemocnení. Nekteré chronické nemoci vsak nejsou neprenosné, protoze jsou infekcní, napríklad HIV / AIDS.
Generální reditel WHO Dr. Margaret Chanová rekl:

"Vznik chronických nekomunikovatelných onemocnení predstavuje obrovskou výzvu. Pro nekteré zeme není nadsázkou popisovat situaci jako hrozící katastrofu, katastrofu pro zdraví, pro spolecnost a predevsím pro národní ekonomiky.
Chronická neprenosná onemocnení prinásejí dvojitý úder k rozvoji. Zpusobují ztráty státních príjmu miliardy dolaru a kazdorocne tlací miliony lidí pod hranici chudoby. "

Stávající opatrení, pokud by byla provádena s vetsí silou, by mohla kazdorocne zabránit milionum úmrtí. Príklady zahrnují prísnejsí kontroly proti tabáku, podporu zdravejsích stravovacích návyku, cvicení, snízení skodlivého uzívání alkoholu, zlepsení prístupu k základní zdravotní péci a podpora opatrení zdravotnických orgánu proti NCD.
Prehled, nazvaný Globální stavová zpráva o NCD zahrnuje statistiky, fakta a zkusenosti potrebné k úcinnejsí reakci na stále rostoucí hrozbu, kterou predstavují chronické neprenosné nemoci na národní, regionální a globální úrovni. Autori vysvetlují, ze je základem, ze kterého lze mapovat budoucí statistiku NCD a reakce jednotlivých zemí. Obsahuje doporucení pro vsechny národy a zameruje se zejména na zeme s nízkými a stredními príjmy, kde je dopad NCD obrovský.

Rocní úmrtí na neprenosné nemoci se odhaduje celkem:
 • 17 milionu z kardiovaskulárních onemocnení
 • 7 milionu z rakoviny
 • 4,2 milionu z onemocnení dýchacích cest
 • 1,3 milionu z diabetes
 • Výse uvedené ctyri tvorí 80% vsech úmrtí na NCD. Vsichni jsou spojeni s týráním alkoholu, kourením, nedostatkem cvicení a nezdravými stravovacími návyky.

Problém není omezen na bohaté zeme

Dr. Ala Alwan, pomocný generální reditel WHO pro neprenosné nemoci a dusevní zdraví, uvedl:
"Priblizne 30% lidí, kterí umírají z NCD v zemích s nízkým a stredním príjmem, jsou mladsí nez 60 let a jsou v jejich nejproduktivnejsím zivotním zivote, a to jeste tragictejsí, protoze jsou do znacné míry predcházet. ztráty nejen na individuální úrovni, ale také hluboce ovlivnují rodinu a pracovní sílu zeme.
Pro miliony, kterí se potýkají s chudobou, vzniká zacarovaný kruh. Chudoba prispívá k nedokonalým chorobám a NCD prispívají k chudobe. Pokud nebude epidemie NCD agresivne konfrontována, bude globální cíl snizování chudoby obtízne dosazitelný. "

Ve sdelení WHO napsal:
"NCD zabily 63% lidí, kterí zemreli po celém svete v roce 2008. To se rovná 36 milionum a témer 80% techto úmrtí na NCD - coz je ekvivalent 29 milionu lidí - se vyskytlo v zemích s nízkými a stredními príjmy a rozptýlilo mýtus, ze takové podmínky jsou hlavne Problém bohatých spolecností. Bez opatrení by epidemie NCD mela do roku 2030 kazdorocne zabít 52 milionu lidí. "

Zpráva obsahuje odhady epidemie NCD a jejich rizikových faktoru v kazdé zemi, podrobnosti o tom, co brání nekolika zemím, aby úcinne reagovaly, jak kontrolovat necekané náklady na zdravotní péci a strategie, které by mohly významne snízit pocet úmrtí.
Opatrení ke snízení poctu úmrtí zahrnují:
 • Zvysování dane z tabáku
 • Zákaz reklamy na tabákové výrobky
 • Zavádení právních predpisu o zákazu kourení na verejných místech
 • Snízení hladiny soli v potravinách
 • Znecistení nevhodného uvádení potravin, které jsou pro vás spatné
 • Zákaz reklamy na alkohol, který je zameren na deti
 • Kontroly skodlivého uzívání alkoholu
WHO vysvetluje, ze tato zpráva je soucástí Akcní plán pro období 2008-2013, "pro implementaci Globální strategie Svetové zdravotnické organizace pro prevenci a kontrolu nemoci, který byl schválen Svetovým zdravotním shromázdením v roce 2008. Vysvetluje, jak mohou zeme zlepsit dohled nad nákazami, primet své zdravotnické úrady, aby podnikly úcinné kroky proti NCD a jak chránit rozvojové národy pred obrovským mnozstvím techto NCD epidemií.
Rizikové faktory, které zvysují pravdepodobnost mnoha neprenosných nemocí, zahrnují:
 • Individuální zázemí - jejich spolecenské a ekonomické postavení, známé jako sociální determinanty zdraví
 • Prostredí jednotlivce, jako je vystavení znecistení ovzdusí
 • Vek - polovina vsech úmrtí NCD se vyskytuje u lidí starsích nejméne 70 let
 • Genetika
 • Fyzická necinnost
 • Sex
 • Kourení
 • Nezdravá strava
"Globální stavová zpráva o NCD"
Editors: Svetová zdravotnická organizace, Stránky: 176, Datum vydání: duben 2011 Jazyky: anglictina, ISBN: 978 92 4 156422 9
Napsal Christian Nordqvist

Hormon potlacuje chut k cukru a alkoholu

Hormon potlacuje chut k cukru a alkoholu

Kdyz máte pocit, ze jste s touto svátecní sezonou spokojeni s cukrovinkami a alkoholem, muze to být podle vaseho názoru, ze vase játra neco ríkají, podle dvou studií publikovaných v clánku Cell Metabolism. Hormon odvozený z jater nám muze ríct, kdy máme dostatek sladkého jídla. Pred více nez 50 lety bylo jiz rozhodnuto, ze játra mají dulezitou roli pri regulaci príjmu potravy a preferencí.

(Health)

Inkousty rohovky mohou odstranit potrebu ctení brýlí

Inkousty rohovky mohou odstranit potrebu ctení brýlí

Implantovatelná ocní zarízení nazývaná inkousty pro rohovku jsou urcena k náprave presbyopie - vekové ztráty blízkého videní, které postihuje více nez miliardu lidí po celém svete. Delegáti na nedávném vedeckém setkání se dozvedeli, jak jedno takové zarízení - inlay KAMRA - zlepsilo blízké videní dostatecne dobre pro to, aby 80% úcastníku studie dokázalo císt noviny, aniz by zhorsilo vizi na dálku pro spolecné aktivity, jako je rízení.

(Health)