cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.200 milionu uzivatelu nezákonných drog na celém svete

Nelegální uzívání drog je provádeno priblizne 200 miliony lidí na celém svete, australstí vedci uvedli v lékarském casopise Lancet. Zeme s vysokými príjmy mají nejvyssí míru a náklady spojené s drogami jsou srovnatelné se zdravotním postizením zpusobeným spotrebou alkoholu.
Autori vysvetlují, ze odborné odhady celosvetového uzívání nelegálních drog se pohybují od 142 do 271 milionu lidí - priblizne 1 z 20 lidí ve veku od 15 do 64 let.
Autori, profesorka Louisa Degenhardtová, Národní centrum pro výzkum drog a alkoholu, University of New South Wales, Sydney a Institut Burnet, Melbourne, Austrálie; a profesor Wayne Hall z University of Queensland Center for Clinical Research v Brisbane v Austrálii napsal, ze zatízení nemocí zpusobené nelegálním uzíváním drog je velmi vysoké v bohatých zemích, napríklad v Austrálii je to asi stejné jako zatízení zpusobené alkoholem spotreby, ale podstatne méne nez tabák.
Vzhledem k samotné povaze nedovolených drog - jsou protiprávní - je obtízné shromazdovat presné a spolehlivé údaje a statistiky. Je váznou výzvou pro zdravotnické úrady a sluzby, aby správne urcily, kolik jejich obcanu jsou problémovými uzivateli, závislými nebo poskozenými uzíváním kokainu, amfetaminu nebo konopí. Autori vysvetlují, ze se jedná o nekteré neúmyslné negativní dusledky nezákonné výroby techto drog.
Omezení pri shromazdování presných a spolehlivých údaju o souvisejících skodách a zdravotních zátezích zpusobených inhalátory, nelékarským pouzitím benzodiazepinu nebo anabolickými steroidy znamená, ze jejich rozsah pouzití nebyl nikdy rádne odhadnut.
Podle údaju se autori podarilo shromázdit, existují celosvetove:

 • 125-203 milionu uzivatelu konopí
 • 14-56 uzivatelu amfetaminu
 • 14-21 uzivatelu kokainu
 • 12-21 uzivatelu opiátu
 • Mezi 15 a 39 miliony problémových uzivatelu kokainu, amfetaminu nebo opiátu
 • Mezi 11 az 21 miliony osob podává své nedovolené drogy
Sazby uzívání nelegálních drog se na celém svete lisí:
 • Vyuzívání konopí - míry jsou nejvyssí v Austrálii a na Novém Zélandu (Oceánie) s 15% mírou uzívání mezi 15 az 64 let
 • Uzívání opiátu (zahrnuje heroin) - sazby jsou nejvyssí na Blízkém východe, pricemz míra vyuzití muze cinit az 1,4%
 • Pouzívání amfetaminu - Oceánie má nejvyssí míru, asi 2,8% vsech 15 az 64 let
 • Kokain - 1,9% obcanu USA ve veku 15 az 64 let, coz je nejvyssí míra na svete
 • Rychlost a krystalová meta - Oceánie má nejvyssí míru u asi 2,8% vsech 15 az 64 let
Výzkumní pracovníci zduraznili, ze neexistuje zádný standardní zpusob merení míry uzívání nelegálních drog.
Existují ctyri hlavní typy skodlivých zdravotních dopadu zpusobených uzíváním nelegálních drog:
 • Akutní toxické úcinky - jako je napríklad predávkování
 • Akutní úcinky intoxikace - jako násilí nebo náhodné zranení
 • Vývoj závislosti (závislost)
 • Úcinky na zdraví pri dlouhodobém udrzitelném pouzívání (trvalé, chronické, pravidelné uzívání), jako jsou fyzická onemocnení.
Konopí nezdá se, ze zpusobuje predávkování, infekce zpusobené virem krve nebo znacné mnozství úmrtí - muze zpusobit náhodné úmrtí. Závislost je vsak rozsírená. Autori verí, ze konopí také prispívá k nekterým dusevním poruchám.
Opioidy zpusobují vsechny ctyri typy skodlivých úcinku na zdraví, napsali autori. Priblizne 1 z kazdých 4 zivotních uzivatelu rozvíjí závislost. Opioidy také zpusobují znacný pocet predcasných úmrtí, zejména v dusledku predávkování, jakoz i nehod, násilí a sebevrazd. Podstatná cást uzivatelu opioidu uzívá soucasne i jiné léky. Riziko vzniku HIV / AIDS a / nebo hepatitidy je také vyssí u uzivatelu opiátu. Znacný pocet pravidelných uzivatelu opiátu se stává zdravotne postizeným v dusledku infekcí, onemocnení jater a závislosti.
Níze jsou uvedeny dalsí údaje, které se shromázdili od WHO (Svetová zdravotnická organizace); v roce 2004 celosvetove existovaly:
 • 250 000 úmrtí zpusobených uzíváním nelegálních drog. To je jeste mnohem nizsí nez alkohol (2,25 milionu) a tabák (5,1 milionu)
 • Pocet ztracených let - neoprávnené uzívání drog, 2,1 milionu. Spotreba alkoholu 1,5 milionu. Pocet je vyssí v prípade uzívání nelegálních drog, nebot úmrtí spojená s uzíváním drog jsou u mladých lidí mnohem vyssí nez ve srovnání se smrtí v dusledku konzumace alkoholu (nebo dokonce kourení tabáku).
 • Zdravotní roky prizpusobené invalidite (DALYS) - nezákonné uzívání drog, 13 milionu. Spotreba alkoholu, 69 milionu. Tabák, 57 milionu.
Existují dalsí záteze, které jsou dulezité, ale zrídka hlásené, zduraznují autori, jako napríklad:
 • Stigma a diskriminace
 • Nebezpecí vyrazeného zarízení pro vstrikování drog
 • Násilí mezi drogovými gangy
 • Násilí a / nebo loupez / výtrznosti, ke kterým dochází kvuli nezákonné drogové závislosti
Vetsina zpráv o nezádoucích událostech souvisejících s uzíváním nelegálních drog se zameruje predevsím na drogovou závislost a zejména na ty, kterí injekcne uzívají drogy.

Celková zátez uzívání nelegálních drog je v zemích s vysokými príjmy znacne vyssí nez v rozvojových zemích
Zpráva dodala, ze od konce devadesátých let znacne klesá uzívání nelegálních opiátu.
Autori napsali:
"Inteligentní reakce politik na problémy s drogami potrebují lepsí údaje o prevalenci ruzných typu uzívání nelegálních drog ao skodách, které jejich pouzití zpusobuje celosvetove. Tato potreba je zvláste naléhavá v zemích s vysokými príjmy s vysokou mírou uzívání nelegálních drog, zeme s príjmy a zememi se stredním príjmem poblíz oblastí produkce nelegálních drog. "

Napsal Christian Nordqvist

Co je treba vedet o kandidóze?

Co je treba vedet o kandidóze?

Obsah Co je to Candida? Príznaky Prevence lécby Candida je prirozene se vyskytující houba. Kdyz zarostlý, muze zpusobit infekci na kuzi a nehty. Tato infekce se nazývá kandidóza. Muzi, zeny a deti mají Candida a kazdý muze dostat infekci. Co je vsak Candida, jaké jsou príznaky infekce, lécby a jak je mozné zabránit infekci?

(Health)

Zmeny v chování v jízde po 11. zárí motivované strachem

Zmeny v chování v jízde po 11. zárí motivované strachem

Podle studie, která bude publikována v psychologické vede, katastrofické události, napríklad prírodní katastrofy, tezké poklesy akciových trhu nebo teroristické útoky se casto stávají více nez jednou; dvakrát, aby byly konkrétní. Vedci tvrdí, ze druhá událost muze zpusobit stejne velkou skodu jako první, protoze je obvykle zpusobena nasimi opatreními v reakci na první událost.

(Health)