cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.200 milionu uzivatelu nezákonných drog na celém svete

Nelegální uzívání drog je provádeno priblizne 200 miliony lidí na celém svete, australstí vedci uvedli v lékarském casopise Lancet. Zeme s vysokými príjmy mají nejvyssí míru a náklady spojené s drogami jsou srovnatelné se zdravotním postizením zpusobeným spotrebou alkoholu.
Autori vysvetlují, ze odborné odhady celosvetového uzívání nelegálních drog se pohybují od 142 do 271 milionu lidí - priblizne 1 z 20 lidí ve veku od 15 do 64 let.
Autori, profesorka Louisa Degenhardtová, Národní centrum pro výzkum drog a alkoholu, University of New South Wales, Sydney a Institut Burnet, Melbourne, Austrálie; a profesor Wayne Hall z University of Queensland Center for Clinical Research v Brisbane v Austrálii napsal, ze zatízení nemocí zpusobené nelegálním uzíváním drog je velmi vysoké v bohatých zemích, napríklad v Austrálii je to asi stejné jako zatízení zpusobené alkoholem spotreby, ale podstatne méne nez tabák.
Vzhledem k samotné povaze nedovolených drog - jsou protiprávní - je obtízné shromazdovat presné a spolehlivé údaje a statistiky. Je váznou výzvou pro zdravotnické úrady a sluzby, aby správne urcily, kolik jejich obcanu jsou problémovými uzivateli, závislými nebo poskozenými uzíváním kokainu, amfetaminu nebo konopí. Autori vysvetlují, ze se jedná o nekteré neúmyslné negativní dusledky nezákonné výroby techto drog.
Omezení pri shromazdování presných a spolehlivých údaju o souvisejících skodách a zdravotních zátezích zpusobených inhalátory, nelékarským pouzitím benzodiazepinu nebo anabolickými steroidy znamená, ze jejich rozsah pouzití nebyl nikdy rádne odhadnut.
Podle údaju se autori podarilo shromázdit, existují celosvetove:

 • 125-203 milionu uzivatelu konopí
 • 14-56 uzivatelu amfetaminu
 • 14-21 uzivatelu kokainu
 • 12-21 uzivatelu opiátu
 • Mezi 15 a 39 miliony problémových uzivatelu kokainu, amfetaminu nebo opiátu
 • Mezi 11 az 21 miliony osob podává své nedovolené drogy
Sazby uzívání nelegálních drog se na celém svete lisí:
 • Vyuzívání konopí - míry jsou nejvyssí v Austrálii a na Novém Zélandu (Oceánie) s 15% mírou uzívání mezi 15 az 64 let
 • Uzívání opiátu (zahrnuje heroin) - sazby jsou nejvyssí na Blízkém východe, pricemz míra vyuzití muze cinit az 1,4%
 • Pouzívání amfetaminu - Oceánie má nejvyssí míru, asi 2,8% vsech 15 az 64 let
 • Kokain - 1,9% obcanu USA ve veku 15 az 64 let, coz je nejvyssí míra na svete
 • Rychlost a krystalová meta - Oceánie má nejvyssí míru u asi 2,8% vsech 15 az 64 let
Výzkumní pracovníci zduraznili, ze neexistuje zádný standardní zpusob merení míry uzívání nelegálních drog.
Existují ctyri hlavní typy skodlivých zdravotních dopadu zpusobených uzíváním nelegálních drog:
 • Akutní toxické úcinky - jako je napríklad predávkování
 • Akutní úcinky intoxikace - jako násilí nebo náhodné zranení
 • Vývoj závislosti (závislost)
 • Úcinky na zdraví pri dlouhodobém udrzitelném pouzívání (trvalé, chronické, pravidelné uzívání), jako jsou fyzická onemocnení.
Konopí nezdá se, ze zpusobuje predávkování, infekce zpusobené virem krve nebo znacné mnozství úmrtí - muze zpusobit náhodné úmrtí. Závislost je vsak rozsírená. Autori verí, ze konopí také prispívá k nekterým dusevním poruchám.
Opioidy zpusobují vsechny ctyri typy skodlivých úcinku na zdraví, napsali autori. Priblizne 1 z kazdých 4 zivotních uzivatelu rozvíjí závislost. Opioidy také zpusobují znacný pocet predcasných úmrtí, zejména v dusledku predávkování, jakoz i nehod, násilí a sebevrazd. Podstatná cást uzivatelu opioidu uzívá soucasne i jiné léky. Riziko vzniku HIV / AIDS a / nebo hepatitidy je také vyssí u uzivatelu opiátu. Znacný pocet pravidelných uzivatelu opiátu se stává zdravotne postizeným v dusledku infekcí, onemocnení jater a závislosti.
Níze jsou uvedeny dalsí údaje, které se shromázdili od WHO (Svetová zdravotnická organizace); v roce 2004 celosvetove existovaly:
 • 250 000 úmrtí zpusobených uzíváním nelegálních drog. To je jeste mnohem nizsí nez alkohol (2,25 milionu) a tabák (5,1 milionu)
 • Pocet ztracených let - neoprávnené uzívání drog, 2,1 milionu. Spotreba alkoholu 1,5 milionu. Pocet je vyssí v prípade uzívání nelegálních drog, nebot úmrtí spojená s uzíváním drog jsou u mladých lidí mnohem vyssí nez ve srovnání se smrtí v dusledku konzumace alkoholu (nebo dokonce kourení tabáku).
 • Zdravotní roky prizpusobené invalidite (DALYS) - nezákonné uzívání drog, 13 milionu. Spotreba alkoholu, 69 milionu. Tabák, 57 milionu.
Existují dalsí záteze, které jsou dulezité, ale zrídka hlásené, zduraznují autori, jako napríklad:
 • Stigma a diskriminace
 • Nebezpecí vyrazeného zarízení pro vstrikování drog
 • Násilí mezi drogovými gangy
 • Násilí a / nebo loupez / výtrznosti, ke kterým dochází kvuli nezákonné drogové závislosti
Vetsina zpráv o nezádoucích událostech souvisejících s uzíváním nelegálních drog se zameruje predevsím na drogovou závislost a zejména na ty, kterí injekcne uzívají drogy.

Celková zátez uzívání nelegálních drog je v zemích s vysokými príjmy znacne vyssí nez v rozvojových zemích
Zpráva dodala, ze od konce devadesátých let znacne klesá uzívání nelegálních opiátu.
Autori napsali:
"Inteligentní reakce politik na problémy s drogami potrebují lepsí údaje o prevalenci ruzných typu uzívání nelegálních drog ao skodách, které jejich pouzití zpusobuje celosvetove. Tato potreba je zvláste naléhavá v zemích s vysokými príjmy s vysokou mírou uzívání nelegálních drog, zeme s príjmy a zememi se stredním príjmem poblíz oblastí produkce nelegálních drog. "

Napsal Christian Nordqvist

Tvar protilátek je dulezitý v boji proti rakovine

Tvar protilátek je dulezitý v boji proti rakovine

Pouzívání protilátek k podpore schopnosti imunitního systému resit onemocnení je relativne nový prístup, který premenuje lécbu rakoviny. Nyní nová studie ukazuje, ze tvar protilátky muze významne ovlivnit úcinnost tzv. Rakovinové imunoterapie. Vedci zjistili, ze mohou pripravit protilátky s urcitou strukturou, která je ciní mnohem úcinnejsími pri získávání imunitního systému k napadení rakovinných bunek.

(Health)

Zkusenosti s rakovinou Informace o pacientovi jsou prílis dlouhé, zastrasující a nepochopitelné

Zkusenosti s rakovinou Informace o pacientovi jsou prílis dlouhé, zastrasující a nepochopitelné

Podle nové studie z University of Leicester, která byla publikována v mezinárodním casopise Sociology of Health and Illness, pacientské informacní letáky pro studie o rakovine postrádaly známku, pricemz pacienti prohlásili, ze jsou prílis dlouhé, nepochopitelné a dokonce zastrasující. Autorka studie, profesorka Mary Dixon-Woodsová, profesorka lékarské sociologie na Leicesterské univerzite, uvádí: "Tyto informacní listy jsou spatne sladeny s informacními potrebami pacientu a jak se skutecne rozhodují o tom, zda se mají pripojit k rakovine.

(Health)