cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový systém pro regulaci probiotik je nezbytný

Za úcelem lepsí informovanosti amerických a evropských spotrebitelu o probiotice by se mel zavést systém stromových kategorií, ríká Dr. Gregor Reid, reditel kanadského výzkumného a vývojového centra pro probiotika ve výzkumném ústavu pro výzkum zdraví Lawson a vedec na západní univerzite, casopis Príroda.
Více nez 30 miliard dolaru je vynalozeno na probiotika (prospesné mikroorganismy) po celém svete, i kdyz pro spotrebitele je obtízné zjistit, co tyto produkty delají pro zdraví a zda byly testovány v klinických studiích.
Podle regulacního systému ve Spojených státech musí být vsechny produkty, které tvrdí, ze ovlivnují onemocnení, klasifikovány jako droga. Výsledkem je, ze vedci nejsou schopni urcit, zda probiotické jogurt zmírnuje jedince se zánetlivým onemocnením strev, aniz by predem zaznamenal jogurt jako drogu.

Dr. Reid tvrdí, ze toto narízení zastavilo znacné mnozství výzkumu probiotik v Severní Americe. Krome toho má toto narízení také dusledky pro probiotický výzkum a vývoj v Evrope.
Doktor Reid vysvetlil: "V Evrope byli byrokraté vybudováni systém, který doposud odmítl uznat výsledky vynikajících klinických studií. Výsledkem je nedostatek, snízený výzkum a vývoj a spotrebitelé zustali v úzkosti."
Podle Dr. Reida by mel být zaveden systém, ve kterém by vsechny probiotiky musely projít mnozinou minimálních pozadavku, aby byly nazývány probiotiky. Tento systém by prinutil výrobce, aby provedli zkousky na svých produktech, nebo jim oznacili neco jiného.

Aby bylo mozné obdrzet známku výrobku, mely by spolecnosti provést radu presne vymezených experimentu na svém produktu. Jakmile budou tyto experimenty dokonceny, produkt pak muze obdrzet razítko kategorie 1 nebo 2.
Dr. Reid rekl:

"Regulátori by mohli rychle a snadno urcit, zda produkt splnuje normu a schvaluje razítko, a ze spotrebitelé budou schopni pochopit, do jaké míry byl výrobek testován. Pri spolecné diskusi mezi probiotickými odborníky a regulacními agenturami, to by mohlo být univerzální razítko po celém svete. "

U potravin a doplnkových produktu doktor Reid navrhuje, ze pozadavky na dokumentaci by byly vyssí a mohl by být pozadován odborný panel nebo proces, aby bylo mozné dospet k záveru, zda byla dosazena úroven kategorie 3.
Profesor Glenn Gibson, mezinárodní odborník na probiotika na Univerzite v Readingu ve Velké Británii, vysvetlil:
"Je to déle, vzhledem k nekompromisnosti Evropského úradu pro bezpecnost potravin a Asociace potravin a léku v USA.
Tato myslenka je zjevne zásluzná vzhledem k soucasné situaci, která je pro spotrebitele nejasná, ale budou mít regulátori odvahu dokonce zvázit zavedení neceho tak citlivého? Bohuzel pochybuji o tom, ze vzhledem k vysokému profilu publikace v prírode a uprímnosti této myslenky mohu zít jen v nadeji. "

Napsal Grace Rattue

Jeden z peti mladistvých, které porodí, jiz má díte

Jeden z peti mladistvých, které porodí, jiz má díte

Témer jedna z peti dospívajících matek, které porodí, jiz má díte, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Více nez 365 000 mladistvých ve veku od 15 do 19 let se narodilo v roce 2010 a témer 67 000 (18,3%) z techto dívek porodilo alespon jedno díte predtím, oznacované také jako opakované narození, nové Vital Signs zpráva od CDC odhalila.

(Health)

Jarní dopredu, srdecní záchvat: denní svetlo zvysuje srdecní rizika

Jarní dopredu, srdecní záchvat: denní svetlo zvysuje srdecní rizika

Realizováno behem první svetové války o úsporu energie, zmena hodin na letní cas se zdá být pozehnáním na podzim a nepohodlí na jare, kdyz ztratíme hodinu. Ale vedci ríkají, ze jejich poslední studie naznacuje, ze hodinu vpred muze zpusobit více nez prerusení spánku; muze u nekterých jedincu také urychlit srdecní príhody.

(Health)