cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Sociální média mají výhody a rizika pro deti

Zatímco stránky sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter a YouTube prinásejí prínos pro deti a mládez, napríklad jim pomáhá rozvíjet komunikacní a technické dovednosti, mohou je vystavit nebezpecí a riziku, jako je kybersikana a deprese, podle nové zprávy napsané Amerických pediatru.
Zpráva, která se objevuje v dubnovém císle Pediatrie, vedecký casopis Americké akademie pediatrie (AAP), který je odborníkem, ríká, ze doktori jsou v ideálním postavení, aby povzbuzovali deti, aby pouzívali sociální média zdravým zpusobem, a aby pomohli rodicum a rodinám porozumet a zapojit se do jejich uzívání sociální média a soucasne sledovat potenciální problémy.
Zpráva nastíní nejnovejsí výzkum, který je nyní jednou z nejbeznejsích aktivit dnesních detí a mládeze.
Sociálními médii autori zahrnují jakékoli webové stránky, které uzivatelum umoznují interakci spolecensky. Snad nejznámejsím webem, který to delá, je Facebook, kde se po registraci stanete jedním ze 600 milionu uzivatelu, kterí mohou vytvorit osobní profil, pozvat prátele, aby se pripojili k vasemu kruhu a sdíleli zprávy, obrázky a oznámení. Je také uzitecným zpusobem, jak clenové zájmových skupin zustat v kontaktu.
Jiné webové stránky, které autori definovali jako sociální média, zahrnují MySpace, Twitter, blogy, herní stránky a virtuální svety, jako je Club Penguin, Second Life a Sims, a také video stránky, jako je YouTube.
Mnozství techto lokalit, které v posledních letech exponenciálne vzrostly, dává dnesním mladým lidem obrovský prostor k nalezení zábavy a rozvíjení dulezitých dovedností.
Pruzkum verejného mínení v roce 2009 zjistil, ze více nez polovina amerických dospívajících se prihlásí na své oblíbené stránky sociálních médií alespon jednou denne, zatímco 22% to delá nejméne desetkrát denne.
75% teenageru dnes vlastní mobilní telefony, z nichz 54% je pouzívá pro zasílání textových zpráv, 24% pro rychlé zasílání zpráv a 25% pro prístup k sociálním médiím.
Rust sociálních médií byl tak rychlý a jejich prítomnost v kazdodenním zivote detí je nyní tak vsudyprítomná, ze:
"U nekterých dospívajících a dospívajících je sociální média primárním zpusobem, jakým spolecensky pusobí, spíse nez v obchode nebo v dome prítele," prohlásil spoluautor Dr. Gwenn O'Keeffe tisk.
"Rodice potrebují porozumet temto technologiím, aby se mohli vztahovat k svému online svému detství - a pohodlne rodice v tomto svete," naléhal O'Keeffe.
O'Keeffe a kolegové poukazují na to, ze významná cást sociálního a emocionálního vývoje mladých lidí se nyní objevuje, kdyz vyuzívají internet nebo na svých mobilních telefonech.
Autori zpráv vsak také vyzývají rodice, aby si uvedomili, ze ne vsechny stránky sociálních médií predstavují zdravé prostredí pro deti a mládez.
Domnívají se, ze pediatri mají jedinecnou pozici k tomu, aby pomohli detem a jejich rodicum a rodinám pochopit, proc je dulezité venovat pozornost mozným problémum, jako je vystavení nevhodnému obsahu, kybersikanu, "depresi Facebooku" a sextingu (odesílání sexuálne explicitních zpráv nebo obrázku , vetsinou telefonem).
Zpráva doporucuje, aby lékari mluvili s rodinami a radili rodicum, aby:

  • Porozprávajte se s detmi a mládezí o pouzívání internetu a o problémech, které dnes deti celí.

  • Diskutujte konkrétne o kybersikanu, sextingu a tlaku, který mohou sociální média vyuzívat pri rízení casu.
  • .
  • Zvazte potrebu "rodinného plánu pro online pouzití", který zduraznuje obcanství a zdravé chování.

  • Uvedomte si potrebu dohlízet na online aktivitu svých detí, a to aktivne, a to tím, ze se na nich podílíte a diskutujete s nimi, a to nejen pomocí monitorovacího softwaru.
"Nekterí mladí lidé najdou lásku sociálních médií obtízne odolných, které mohou zasahovat do domácích úkolu, spánku a fyzické aktivity," ríká O'Keeffe, "rodice potrebují pochopit, jak jejich díte pouzívá sociální média, aby mohly stanovit príslusné limity . "
Zpráva velmi zduraznuje výhody sociálních médií, jako je rozvoj komunikacních dovedností, usnadnování spolecenské interakce a zlepsení technické kompetence. Mezi dalsí výhody patrí pomoc mladým lidem pri hledání prílezitostí spojit se s aktivitami komunity, jako je dobrovolnictví, a pomoci jim získat pocit identity.
Sociální média se stále casteji pouzívají k doplnení a v nekterých prípadech k nahrazení ucebních metod ucení.

Musíme vsak mít na pameti, ze mnoho mladých lidí nemá dostatecnou kapacitu pro samoregulaci. Dospelí potrebují sledovat a kontrolovat prostredí, ve kterém jsou vystaveni, protoze mohou být neoprávnene ovlivnováni vzájemným tlakem.
Jak experimentují se sociálními médii, deti se mohou setkat s místy a situacemi, které nejsou vhodné pro jejich vek, a existují urcité dukazy o tom, ze kdyz k tomu dojde, se zapojují do rizikového chování.
Sociální média také poskytují prílezitosti pro kybersikanou a sexting.
Ve zpráve se uvádí, ze mladí lidé, kterí jsou více ohrozeni offline, jsou také více ohrozeni online.

O'Keeffe a kolegové také vysvetlují, jak nevedomky mladí lidé mohou poskodit jejich povest a bezpecnost, pokud postají osobní a nevhodné informace na stránkách sociálních médií.
"Klinická zpráva - dopad sociálních médií na deti, dospívající a rodiny".
Gwenn Schurgin O'Keeffe, Kathleen Clarke-Pearson a Rada pro komunikaci a média.
Pediatrie, zverejnené online 28. brezna 2011.
DOI: 10.1542 / peds.2011-0054
Více informací: tipy na rodice o rozhovorech s detmi a dospívajícími o sociálních médiích a textových zprávách (od AAP)
Dalsí zdroj: Americká akademie pediatrie AAP (28.3.2011).
Napsal: Catharine Paddock, PhD

Nakupované kojenecké jídlo muze být zdravejsí na jídlo nez domácí

Nakupované kojenecké jídlo muze být zdravejsí na jídlo nez domácí

Pokud v soucasné dobe odstavujete své díte a nejste úplne domácí buh nebo bohyne v kuchyni, nebojte se. Nový výzkum zjistí, ze doma varené díte a kojenecká jídla nejsou nutne lepsí nez odrudy zakoupené v obchode. Domácí jídlo pro kojence není nutne lepsí nez jídlo zakoupené v obchode.

(Health)

Nová pilulka proti astmatu snizuje nepríjemné príznaky

Nová pilulka proti astmatu snizuje nepríjemné príznaky

Astma je obtízné onemocnení plic, které zpusobuje dýchavicnost, dechovou dusnost, tesnost na hrudi a kasel. Ale u odhadovaných 39,5 milionu lidí ve Spojených státech, které byly touto chorobou postizeny, muze být nadeje v podobe pilulky. Nová studie astmatu se ukázala jako úcinná pri snizování príznaku.

(Health)