cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Upravená péce o bolest zad je mnohem efektivnejsí

Nový výzkum, který srovnává sité na míru nebo stratifikované resení bolesti zad u praktických lékaru (GP) v primární péci se stávajícím standardním prístupem "jedna velikost pro vsechny" zjistí, ze by to mohlo být pro pacienty efektivnejsí a také méne nákladné. Muzete si precíst, jak se k záveru ve studii Spojeného království k tomuto záveru dostalo v online vydání z 29. zárí Lancet.
Ve Velké Británii kazdý rok navstevuje asi 9% dospelých svého lékare, protoze má bolesti zad.
Podle soucasné strategie primární péce, která podporuje standardní prístup bez ohledu na stupen závaznosti onemocnení, az 80% techto pacientu hlásí o bolesti nebo postizení o 12 mesícu pozdeji.
Mnoho studií ohlásilo prínos ruzných lécebných postupu, vcetne kognitivní behaviorální terapie a prístupu zalozených na cviceních, ale nikdo se na ne nezabýval, pokud jde o to, jakou lécbu mají prospech pacienti, coz naznacuje, ze muze existovat prostor pro zlepsení úcinnosti v primární péci bolesti zad.
V této studii Dr. Jonathan C Hill z Centra primární péce spolecnosti Arthritis Research UK na univerzite Keele v Stoke-on-Trent ve Spojeném království a kolegové uvádí, jak provedli studii STarT Back navrzenou k porovnání klinické a nákladové efektivnosti stratifikovaného managementu soucasným osvedceným postupum.
Ve stratifikovaném prístupu pacienti vyplní jednoduchý screeningový dotazník, který umoznuje, aby jejich nízká bolest zad byla hodnocena podle odhadovaného rizika trvalé invalidity: nízké, strední nebo vysoké riziko. Lécba je pak prizpusobena kazdé z techto skupin.
V této studii byla pacientovi s nízkým rizikem venována minimálne jedna konzultace, kde dostávali rady o cinnosti, výkonu a návratu do práce.
Pacient se stredním rizikem obdrzel standardizovanou fyzioterapii, která je obsazena v prístupu jedné velikosti, zatímco vysoce rizikový pacient dostal fyzioterapii s psychologickými doporuceními.
Úcastníci meli 851 dospelých s bolesti zad, které vedci prijali od cervna 2007 do listopadu 2008. Byli v Anglii navstevováni své praktické lékare v deseti ruzných operacích.
Byli randomizováni, aby dostávali bud stratifikovanou péci (568 pacientu), nebo byli v kontrolní skupine (283), která obdrzela soucasnou osvedcenou praxi zahrnující radu, cvicení a manuální terapii od kvalifikovaných fyzioterapeutu.
K vyhodnocení výsledku výzkumníci pozádali úcastníky, aby vyplnili dotazník Roland a Morris pro zdravotne postizené osoby. To hodnotí, do jaké míry lécba zmírnuje bolest a zlepsuje schopnost funkce.
Výzkumní pracovníci rovnez vypocítali náklady na dva prístupy, a to jak z hlediska odhadovaných vynalozených penez na zdravotní péci, tak z hlediska kvality prizpusobených zivotních let (QALYS).
Výsledky ukázaly, ze u pacientu, kterí dostávali stratifikovanou péci, doslo ve 4 mesících a také u 12 mesícu ke znacnému zlepsení ve srovnání s kontrolními osobami.
Také ve veku 12 mesícu vykazovala stratifikovaná skupina péce nizsí hladiny strachu, deprese a vyssí úrovne celkového zdraví. Byli také významneji spokojeni s lécbou, kterou dostávali v 4mesícním bode, a meli nizsí pracovní absence z duvodu bolesti zad po dobu 12 mesícu nez kontroly.
V souvislosti s náklady výzkumníci zjistili, ze stratifikovaná péce je výhodnejsí a stojí méne nez prumerné náklady na zdravotní péci, s prumernou úsporou 34,39 liber za pacienta ve srovnání s osvedcenou praxí, kterou kontrolní orgány získaly.
"Ve 12 mesících byla rozvrstvená péce spojena se stredním zvýsením obecného zdravotního prínosu (0,39 dalsích QALY) a úsporami nákladu (240,1 liber vs. 274,4 liber) ve srovnání s kontrolní skupinou," písí.
Dospeli k záveru:
Výsledky této studie poskytují první dukaz, ze stratifikovaný prístup rízení zamerený na poskytování primární péce výrazne zlepsuje výsledky pacientu a je spojen s významnými ekonomickými prínosy ve srovnání se soucasnými osvedcenými postupy. "
"Závery této studie predstavují dulezitý pokrok v rízení primární péce o bolest zad a mají významné dusledky pro komisare a poskytovatele sluzeb pro bolesti zad," dodávají.
V doprovodném komentári Bart Koes z Lékarského centra Erasmus University v Rotterdamu v Nizozemsku popisuje výsledky jako "velmi nadejné". Ríká, ze ukazují, ze stratifikovaný prístup je nákladove efektivní a nevidí zádný financní duvod, proc by nemel být prijat:
"Kliniky a výzkumní pracovníci nyní celí výzve zavést a dále optimalizovat nový prístup," dodává.
Spolecnost Artritis Research UK financovala studii, která byla provedena z Centra primární péce v Keele.
Napsal Catharine Paddock

Deprimovaní dadové mají vliv na detské emocionální a behaviorální problémy

Deprimovaní dadové mají vliv na detské emocionální a behaviorální problémy

Díte, které zije v domácnosti s otcem s depresivními príznaky nebo jinými dusevními chorobami, má vyssí riziko vzniku behaviorálních nebo emocních problému ve srovnání s jinými detmi, uvedli výzkumníci z New York School of Medicine v casopise Pediatrics. Autori vysvetlují, ze deprese matky je známo, ze zvysuje riziko dusevních a fyzických následku pro její deti.

(Health)

Fluorescencní cinidlo by mohlo pomoci chirurgovi odstranit celý nádor poprvé

Fluorescencní cinidlo by mohlo pomoci chirurgovi odstranit celý nádor poprvé

Slibné výsledky casné malé studie naznacují, ze nové injekcní cinidlo, které ciní rakovinové bunky fluorescencí nádoru, by mohlo pomoci chirurgum odstranit vsechny rakovinné tkáne pri prvním pokusu. Cílem nové fluorescencní sondy je zvýsit pocet prípadu, kdy je odstraneno 100% nádoru, a tím snízit dalsí operace a riziko návratu rakoviny.

(Health)