cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cítíte se vinni po jídle? Mozná byste meli platit víc

Není pochyb o tom, ze mnozí z vás si prejízdeli na veceri, který muzete mít na veceri. Ale cítili jste se provinile a nepohodlne? Pokud ano, podle nové studie muze tento pocit být az na cenu bufetu.
Vedci zjistili, ze stravníci, kterí zaplatili nizsí ceny za bufet vsechen "vy muzete jíst", hlásili vetsí pocity viny a plnosti po jídle nez ti, kterí platili vyssí ceny.

V casopise BMC Nutrition, vedci zjistili, ze lidé, kterí zaplatili nizsí cenu za bufet vsechen "vy muzete jíst", meli po jídle vetsí pocity viny a plnosti nez ti, kterí zaplatili vyssí cenu, i kdyz spotrebovali stejné mnozství jídla.

Podle studijních spoluautoru Brian Wansink z Philadelphie na Cornellove univerzite v Ithace v New Yorku a spolecnosti Oumlzge Sigirci z Marmarské univerzity v Istanbulu v Turecku mnohé studie identifikovaly objem a fyzické rozmery potravin jako klícové faktory ovlivnující pocity plnosti a jiné ukázaly, ze potesení z jídla se snizuje, protoze se spotrebovává víc.

Autori vsak poukazují na to, ze zádná studie nevidela, jak cena, kterou platí za jídlo, ovlivnuje následné pocity plnosti, lítosti ci viny - neco, co se v tomto nejnovejsím výzkumu hodlají zkoumat.

Behem 2 týdnu se výzkumníci oslovili jednotlivce mimo italskou restauraci v New Yorku.

Nekterí jednotlivci dostali leták, který v restauraci v dobe od 11:00 do 13:30 promluvil bufet o celkové hodnote 8 dolaru, zatímco nekterí jednotlivci obdrzeli stejný leták, ale bylo jim receno, ze obdrzí 50% slevu a zaplatí pouze 4 dolary pro bufet.

Nizsí platitelé hlásili vetsí pocity viny, plnosti

Celkove se na studii zúcastnilo 139 dospelých. Prezentovali své letce, kdyz se blízili ke dverím restaurace a byli pozádáni, jestli se po jídle zúcastní pruzkumu, v nemz budou pozádáni, kolik jedli, zda se cítili vinni za to, kolik spotrebovali a zda meli pocity fyzického nepohodlí a prejídání.

Ve srovnání s hosty, kterí zaplatili 8 dolaru za bufet vseho druhu, ti, kterí zaplatili 4 dolary, hlásili vetsí pocity viny, fyzické nepohodlí a prejídání, a toto zjistení zustalo po tom, co bylo zjisteno, kolik potravin bylo spotrebováno.

Wansink a Sigirci se domnívají, ze nizsí platící úcastníci mohou hlásit vetsí pocity viny a plnosti, protoze mohou být motivováni k tomu, aby dostali peníze.

"Nabytí nízké ceny muze spotrebitelum ovlivnit, aby si stanovili nizsí ocekávání o tom, kolik by meli spotrebovávat, aby získali své peníze v porovnání s spotrebiteli, kterí si úctují vyssí cenu," vysvetlují.

"Tato nizsí míra ocekávání muze zpusobit, ze plátci s nízkou cenou se budou cítit chytrejsí a na konci jídla se budou cítit plnsí ve srovnání s plátci s vysokou cenou, i kdyz obe skupiny spotrebovávají stejné mnozství potravy," pokracují. "Z tohoto duvodu mohou platitelé s nízkou cenou zazít více negativních pocitu nez ti, kterí jedli stejnou cástku, ale platili vyssí cenu."

Potenciální dusledky pro potravinárský prumysl

Zjistení by mohla mít významný dopad na potravinárský prumysl, podle vedcu, kterí si uvedomují, ze zatímco nízké ceny mohou pritáhnout pozornost spotrebitelu, negativita, kterou spotrebitelé mohou pocítit po jídle, mohou odradit je od návratu do této restaurace.

Navíc tým tvrdí, ze nálezy by pomohly restauracím povzbudit zdravejsí stravování mezi spotrebiteli, poznamenat, ze mírné stanovení cen nebo nabídnutí vetsího mnozství zdravejsích mozností v restauracích "all-you-can-eat" by mohlo být "dobrým výchozím bodem pro restaurace, zákazníci jíst zdravejsí a / nebo cítit méne provinile. "

Ale není to vsechno do restaurací; Wansink ríká, ze je treba podniknout kroky, abychom zajistili, ze po jídle nebudou zádné pocity viny:

"Pokud nechcete zazít pocit viny, nebo se po jídle ucítíte, jíst z bufetu vseho, co muzete jíst, a soustredit se na jíst více zdravých mozností, nez se snazit jíst své peníze."

Minulý mesíc, Zdravotní novinky dnes o jiné studii od výzkumníku z Cornellu, které uvádejí, ze cena jídla ovlivnuje jak hodnotíme jeho kvalitu.

Co más vedet o tom, co más?

Co más vedet o tom, co más?

Obsah výzivy Výhody dietní rizika Butternut squash je jedna z nejbeznejsích druhu zimního squashu. Nabízí také dobrou zásobu vitaminu A, draslíku a vlákniny. Na rozdíl od jména se zimní squash pestuje v léte a sklízí se na podzim. Jeho tlusté, tvrdé vnejsí a pevné maso jej ciní vhodné pro skladování po dobu nekolika mesícu.

(Health)

Stres po narození souvisí s komfortní stravovací preference v dospelosti

Stres po narození souvisí s komfortní stravovací preference v dospelosti

Vedci zjistili, ze potkani vystavení zvýseným hladinám stresu behem prvních nekolika dnu zivota jsou casteji náchylní k úzkosti a stresu v pozdejsím zivote a uprednostnují konzumovat sladké a vysokotucné potraviny. Studie byla prezentována na výrocním zasedání Spolecnosti pro studium ingestivního chování (SSIB).

(Health)